กำหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดสำหรับการนำทางไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แถบลิงก์บนสุดช่วยให้ผู้ใช้ของไซต์ของคุณไปยังไซต์อื่นในไซต์คอลเลกชัน ด้วยการแสดงแถวของแท็บที่ด้านบนของหน้าในไซต์ แถบลิงก์บนสุดเรียกว่าการนำทางส่วนกลาง เนื่องจากนั้นอาจเหมือนกันทั้งหมดของไซต์ในไซต์คอลเลกชัน อย่างไรก็ตาม ไซต์ย่อยสามารถกำหนดให้ไม่แสดงในแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่ ตัวเลือกที่คุณตั้งค่าแถบลิงก์บนสุดของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าการเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์คอลเลกชัน ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแถบลิงก์บนสุดจากไซต์ Contoso สมมติ ตลาด ยอดขาย และ Finance เป็นไซต์ย่อยของ Contoso ไซต์แม่

แถบลิงก์บนสุด

คุณยังสามารถตั้งค่าเปิดใช้ด่วนสำหรับการนำทาง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูกำหนดค่าการเปิดใช้งานด่วนสำหรับนำทางของไซต์

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่าการนำทางได้อย่างไร

เผยแพร่เปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณได้อย่างไร

นำทางแสดงเส้นทาง

กำหนดค่าการสืบทอดสำหรับแถบลิงก์บนสุด

กำหนดค่าการสืบทอดสำหรับแถบลิงก์บนสุดบนไซต์ที่ไม่ใช่การประกาศ

กำหนดค่าการสืบทอดสำหรับแถบลิงก์บนสุดบนไซต์การประกาศ

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกจากแถบลิงก์บนสุด

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกจากแถบลิงก์บนสุดของไซต์ที่ไม่ใช่การประกาศ

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกจากแถบลิงก์บนสุดของไซต์การประกาศ

เปลี่ยนลำดับของลิงก์บนแถบลิงก์บนสุด

เปลี่ยนลำดับของลิงก์บนแถบลิงก์บนสุดของไซต์ที่ไม่ใช่การประกาศ

เปลี่ยนลำดับของลิงก์บนแถบลิงก์บนสุดของไซต์การประกาศด้วยตนเอง

เรียงลำดับรายการบนแถบลิงก์บนสุดบนไซต์การประกาศโดยอัตโนมัติ

แสดง หรือซ่อนหน้าบนแถบลิงก์บนสุดและไซต์ย่อย

ไซต์ย่อยแสดงบนเมนูแบบหล่นลงในแถบลิงก์บนสุด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่าการนำทางได้อย่างไร

เมื่อต้องการจัดการการนำทางสำหรับไซต์ คุณอย่างน้อยต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับมาถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint ผู้ออกแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์ของคุณถ้าการตั้งค่าไซต์ เป็นตัวเลือกบนเมนูการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ และ บนหน้าการตั้งค่าไซต์คุณเห็นคำสั่งนำทาง ภายใต้ลักษณะหน้าตา (บนไซต์การประกาศที่ไม่ใช่ คุณจะเห็นคำสั่งและแถบลิงก์บนเปิดใช้ด่วน ภายใต้ลักษณะที่แสดง แทนที่จะนำทาง
เมนูการตั้งค่าไซต์

เผยแพร่เปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์ของคุณ คุณต้องทราบว่าคุณลักษณะการประกาศเปิดใช้งานสำหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณหรือไม่ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ว่าไซต์ของคุณเป็นไซต์การประกาศหรือไม่ เนื่องจากตัวเลือกการกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์การประกาศจะมีครอบคลุมมากกว่าตัวเลือกสำหรับไซต์ที่ไม่ใช่ไซต์การประกาศ

คุณจะเห็นตัวเลือกการนำทางที่แตกต่างกันบนเพจการตั้งค่าไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของไซต์ของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าคุณกำลังทำงานกับไซต์ชนิดใดอยู่

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ดูที่รายการของการเชื่อมโยงบนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ลักษณะที่แสดง

  • ถ้าคุณเห็นลิงก์การนำทาง ที่มีชื่อว่า แล้วคุณจะทำงานกับไซต์การประกาศ แล้วคุณสามารถกำหนดค่าไซต์ของคุณโดยใช้หน้าการตั้งค่าการนำทาง
   การนำทาง

  • ถ้าคุณเห็นลิงก์ที่มีชื่อเรื่องว่าแถบลิงก์บนสุด และเปิดใช้ด่วน แล้วคุณจะทำงานกับไซต์การประกาศที่ไม่ใช่ และคุณมีชุดของตัวเลือกการกำหนดค่าการนำทางพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการจำกัดมากกว่า
   ลักษณะที่แสดง

นำทางแสดงเส้นทาง

คุณไม่สามารถกำหนดค่าการนำทางแสดงเส้นทาง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการนำทางแสดงเส้นทาง
รายทาง (Breadcrumb)

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าการสืบทอดสำหรับแถบการเชื่อมโยงบนสุด

คุณสามารถกำหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดสำหรับไซต์เพื่อใช้แถบการเชื่อมโยงเดียวกับไซต์แม่ หรืออีกนัยหนึ่ง ไซต์ย่อยจะสืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่ หรือคุณสามารถกำหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดสำหรับไซต์เป็นแบบเฉพาะสำหรับไซต์นั้นได้

ตัวเลือกและขั้นตอนสำหรับการกำหนดค่าการสืบทอดสำหรับแถบลิงก์บนสุดที่แตกต่างระหว่างไซต์การประกาศและไซต์ที่ไม่ใช่การประกาศ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดหรือไม่เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณ ดูถูกประกาศที่เปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณในบทความนี้

การกำหนดค่าการสืบทอดสำหรับแถบการเชื่อมโยงบนสุดบนไซต์ที่ไม่ใช่ไซต์การประกาศ

เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ในไซต์คอลเลกชันที่คุณลักษณะการประกาศไม่ได้เปิดใช้งาน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ไซต์นั้นไว้บนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่หรือไม่ และจะใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่หรือไม่ โดยคุณจะมีตัวเลือกการกำหนดค่าที่ต่างกัน 3 ตัวเลือกสำหรับไซต์ของคุณ

 • Inherited และถูกรวมไว้ในแม่     ไซต์ถูกรวมไว้เป็นแท็บในแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่หรือไม่ และใช้แถบลิงก์บนสุดเดียวกันกับไซต์แม่ แถบลิงก์บนสุดไม่สามารถกำหนดค่าระดับนี้ โดยไม่มีการตัดการสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่

 • Inherited ไม่รวมอยู่ในแม่     ไซต์ใช้แถบลิงก์บนสุดเดียวกันกับไซต์แม่ แต่จะไม่รวมเป็นแท็บในแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่ แถบลิงก์บนสุดไม่สามารถกำหนดค่าระดับนี้ โดยไม่มีการตัดการสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่

 • ไม่ซ้ำกัน     ไซต์จะไม่รวมเป็นแท็บในแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่หรือไม่ และใช้แถบลิงก์บนสุดเดียวกันกับไซต์แม่ แถบลิงก์บนสุดจะสามารถกำหนดค่าระดับนี้ และทั้งหมดที่แยกต่างหากจากไซต์แม่

ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไซต์จากเพจชื่อเรื่อง คำอธิบาย และไอคอน ชื่อไซต์จะไม่ได้รับการปรับปรุงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อที่ปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด คุณต้องแก้ไขแถบการเชื่อมโยงบนสุด

เมื่อคุณสร้างแบบไซต์ย่อย จะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นบนแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่ และมีแถบลิงก์บนสุดที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาใด ๆ เหล่านี้ เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าแถบลิงก์บนสุดสำหรับไซต์ย่อย:

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ลักษณะหน้าตา คลิกแถบลิงก์บนสุด
  ลักษณะที่แสดง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองสำหรับไซต์ย่อย คลิกหยุดการสืบทอดการเชื่อมโยง ลิงก์จากแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่จะหายไปเมื่อคุณกำหนดค่าไซต์ย่อยเพื่อหยุดการสืบทอดการเชื่อมโยง

  • เมื่อต้องการใช้การเชื่อมโยงเดียวกันกับไซต์แม่ คลิกใช้การเชื่อมโยงจากไซต์แม่ ลิงก์บนแถบลิงก์บนสุดของไซต์ย่อยที่ถูกลบเมื่อคุณกำหนดค่าไซต์ย่อยเพื่อใช้แถบลิงก์บนสุดเดียวกันกับไซต์แม่

การกำหนดค่าการสืบทอดสำหรับแถบการเชื่อมโยงบนสุดบนไซต์การประกาศ

เมื่อคุณสร้างไซต์การประกาศ คุณสามารถเลือกว่าจะใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยใช้เพจการตั้งค่าการนำทาง เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดสำหรับไซต์ย่อย ให้ทำดังนี้

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  การนำทาง
  คำสั่งบันทึกย่อการนำทางที่ปรากฏขึ้นภายใต้ลักษณะหน้าตาก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ของคุณ และคุณมีสิทธิ์ที่ถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint ผู้ออกแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ได้รับมาอย่างน้อย

 3. ในส่วน การนำทางส่วนกลาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงแถบการเชื่อมโยงบนสุดเดียวกับไซต์แม่ ให้เลือก แสดงรายการนำทางเดียวกับไซต์แม่

  • เมื่อต้องการแสดงแถบลิงก์บนสุดที่ไม่ซ้ำกันไปไซต์ปัจจุบัน เลือกแสดงรายการการนำทางด้านล่างไซต์ปัจจุบัน

   การตั้งค่าการนำทางส่วนกลาง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณอยู่ในไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน เนื่องจากไม่มีไซต์ระดับบนสุดในไซต์แม่

 4. ในส่วน การนำทางส่วนกลาง

  • เมื่อต้องการแสดงไซต์ย่อยของไซต์ปัจจุบันบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้เลือก แสดงไซต์ย่อย

  • เมื่อต้องการแสดงเพจของไซต์ปัจจุบันบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้เลือก แสดงเพจ

  • เมื่อต้องการจำกัดจำนวนของการเชื่อมโยงไปยังไซต์และเพจที่แสดงโดยอัตโนมัติบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้พิมพ์จำนวนสำหรับ จำนวนสูงสุดของรายการแบบไดนามิกที่จะแสดงภายในการนำทางระดับนี้

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาการเชื่อมโยงออกจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด

ขั้นตอนคุณดำเนินการเพิ่ม แก้ไขหรือเอาการเชื่อมโยงจากแถบลิงก์บนสุดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าการเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดหรือไม่เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณ ดูถูกประกาศที่เปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณในบทความนี้

การเพิ่ม แก้ไข หรือลบการเชื่อมโยงจากแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์ที่ไม่ใช่ไซต์การประกาศ

ถ้าไซต์ของคุณใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดเฉพาะ (นั่นคือเป็นไซต์ระดับบนสุดหรือเป็นไซต์ที่ไม่ได้รับการสืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่) คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมโยงที่ปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดสำหรับไซต์ได้ คุณยังสามารถรวมการเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นที่อยู่ภายนอกไซต์คอลเลกชันของคุณได้อีกด้วย

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง คลิก แถบการเชื่อมโยงบนสุด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ใหม่ คลิกลิงก์การนำทางใหม่ พิมพ์ URL และคำอธิบายสำหรับการเชื่อมโยง URL สามารถลิงก์ไปถูกต้องเส้นทาง เช่นโฟลเดอร์ภายในไซต์นี้ การแชร์ภายในองค์กรของคุณอินทราเน็ต หรือลิงก์ไปยังตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ต

   ลิงก์การนำทางใหม่

  • เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์ คลิกปุ่มแก้ไข ข้างลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไข แก้ไข และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น คุณสามารถแก้ไขคำอธิบายสำหรับการเชื่อมโยงเริ่มต้น เช่นหน้าแรกเท่านั้น

  • เมื่อต้องการเอาลิงก์ออก คลิกปุ่มแก้ไข ข้างลิงก์ แก้ไข คลิกลบ นั้นแล้ว คลิกตกลง

   สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบหัวเรื่องจากแถบการเชื่อมโยงบนสุดบนไซต์ที่ไม่ใช่ไซต์การประกาศ การเชื่อมโยงใดๆ ที่มีภายใต้หัวเรื่องนั้นจะถูกลบออกไปด้วย

 4. คลิก ตกลง

การเพิ่ม แก้ไข หรือลบการเชื่อมโยงจากแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์การประกาศ

คุณยังสามารถใช้ส่วน การแก้ไขและการเรียงลำดับการนำทาง ของเพจการตั้งค่าการนำทางเพื่อเพิ่มหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยงใหม่ หรือแก้ไขหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยงที่มีอยู่ในแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่ง การนำทาง จะปรากฏใต้ ลักษณะที่แสดง ต่อเมื่อคุณลักษณะการประกาศเปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ และอย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ ที่ได้รับมาโดยการเพิ่มชื่อลงในกลุ่ม SharePoint นักออกแบบ เริ่มต้นสำหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วนของการแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ คลิกนำทางส่วนกลาง เพื่อเลือกแถบลิงก์บนสุด

  การนำทางส่วนกลาง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการของการเชื่อมโยงที่อยู่ภายใต้หัวเรื่อง การนำทางส่วนกลาง หรือ การนำทางปัจจุบัน แสดงว่าไซต์ของคุณอาจสืบทอดการนำทางส่วนกลางมาจากไซต์แม่ ในกรณีนี้ คุณจะถูกจำกัดให้ทำได้เพียงการเพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมโยงใน เปิดใช้ด่วน นอกจากคุณต้องการหยุดการสืบทอดการนำทางส่วนกลางจากไซต์แม่

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง ให้เลือกหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง แล้วคลิก แก้ไข

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มหัวเรื่องใหม่ ให้คลิก เพิ่มหัวเรื่อง

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ ให้คลิก เพิ่มการเชื่อมโยง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกหัวเรื่อง การเชื่อมโยงจะถูกเพิ่มภายใต้หัวเรื่องนั้น ถ้าคุณเลือกการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มในระดับเดียวกันกับการเชื่อมโยงที่คุณเลือก

  • ถ้าคุณต้องการลบหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง ในส่วน การแก้ไขและการเรียงลำดับการนำทาง ให้เลือกหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยงที่ต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณลบหัวเรื่องจากแถบการเชื่อมโยงบนสุดบนไซต์การประกาศ การเชื่อมโยงที่มีอยู่ภายใต้หัวเรื่องนั้นจะไม่ถูกลบและจะแสดงเป็นหัวเรื่องเมื่อหัวเรื่องเดิมถูกลบ

 5. ในกล่องโต้ตอบเว็บที่ปรากฏเมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขรายการ ให้กำหนดค่าดังต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่อง   พิมพ์ชื่อเรื่องของหัวเรื่องหรือเชื่อมโยง ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ ชื่อเรื่องที่ถูกต้อง

  • URL   พิมพ์ URL สำหรับหัวเรื่องหรือลิงก์ URL จำเป็นสำหรับการเชื่อมโยง แต่ไม่จำเป็นสำหรับส่วนหัว

   ถ้าคุณต้องการให้ URL ถูกเปิดในหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์อื่นที่ต่างจากหน้าต่างที่ใช้โดยไซต์ ให้เลือก เปิดการเชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่

  • คำอธิบาย   พิมพ์คำอธิบายสำหรับหัวเรื่องหรือลิงก์ คำอธิบายการตั้งค่าตัวเลือกที่อยู่

  • ผู้ชม   ถ้าคุณต้องการจำกัดการมองเห็น ใส่ หรือเรียกดูไปยังผู้ชมสำหรับหัวเรื่องหรือลิงก์ เฉพาะผู้ชมที่คุณใส่สามารถดูลิงก์ หรือหัวเรื่อง (และทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้หัวเรื่อง) ถ้าคุณไม่ได้ใส่ผู้ชมใด ๆ ผู้ชมทั้งหมดสามารถเห็นลิงก์ ผู้ชมถูกตั้งค่าตัวเลือกได้

   กล่องโต้ตอบ หัวเรื่องการนำทาง

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนลำดับของการเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

ขั้นตอนคุณดำเนินการจัดลำดับลิงก์บนแถบลิงก์บนสุดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าการเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดหรือไม่เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณ ดูถูกประกาศที่เปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณในบทความนี้

การเปลี่ยนแปลงลำดับของการเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์ที่ไม่ใช่ไซต์การประกาศ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่แท็บแสดงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำเพื่อจัดลำดับรายการบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดจะมีผลถึงไซต์ใดๆ ที่สืบทอดการนำทางแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์ของคุณ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง คลิก แถบการเชื่อมโยงบนสุด

 3. คลิก เปลี่ยนลำดับ

 4. ในคอลัมน์ ลำดับการเชื่อมโยง ให้คลิกตัวเลือกในรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับการเชื่อมโยงต่างๆ ที่จะปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 5. คลิก ตกลง

การเปลี่ยนแปลงลำดับของการเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์การประกาศด้วยตนเอง

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่ง การนำทาง จะปรากฏใต้ ลักษณะที่แสดง ต่อเมื่อคุณลักษณะการประกาศเปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ และอย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ ที่ได้รับมาโดยการเพิ่มชื่อลงในกลุ่ม SharePoint นักออกแบบ เริ่มต้นสำหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การแก้ไขและการเรียงลำดับการนำทาง ภายใต้ การนำทางส่วนกลาง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย จากนั้นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายรายการไปทางซ้ายบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้คลิก ย้ายขึ้น

  • เมื่อต้องการย้ายรายการไปยังด้านขวาบนแถบลิงก์บนสุด คลิกย้ายลง

   ย้ายการนำทางส่วนกลาง

 4. ทำขั้นที่ 3 ซ้ำ เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับของรายการใดๆ เพิ่มเติม

 5. เมื่อคุณจัดลำดับรายการเสร็จ ตกลง

การเรียงลำดับรายการบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์การประกาศโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์ที่คุณลักษณะการประกาศเปิดใช้งาน คุณสามารถกำหนดค่ารายการนำทางเพื่อให้เรียงลำดับโดยอัตโนมัติ เช่น ตามชื่อเรื่อง

สิ่งสำคัญ: การตั้งค่าการเรียงลำดับสามารถนำไปใช้กับทั้งแถบการเชื่อมโยงบนสุดและ เปิดใช้ด่วน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกนำไปใช้กับทั้งสององค์ประกอบการนำทางนี้

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่ง การนำทาง จะปรากฏใต้ ลักษณะที่แสดง ต่อเมื่อคุณลักษณะการประกาศเปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ และอย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ ที่ได้รับมาโดยการเพิ่มชื่อลงในกลุ่ม SharePoint นักออกแบบ เริ่มต้นสำหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การเรียงลำดับ ให้เลือก เรียงลำดับโดยอัตโนมัติ เพื่อเรียงลำดับไซต์ย่อย การเชื่อมโยงการนำทาง รายการ ไลบรารี และเพจ จากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขโดยอัตโนมัติ โดยยึดตามชื่อเรื่อง วันที่สร้าง หรือวันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

  ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรายการนำทางทั้งหมดด้วยตนเอง ยกเว้นเพจ ให้คลิก เรียงลำดับด้วยตนเอง จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียงลำดับเพจโดยอัตโนมัติ เฉพาะเพจเท่านั้นที่จะถูกเรียงลำดับตามการตั้งค่าที่ถูกกำหนดในส่วน การเรียงลำดับโดยอัตโนมัติ

  การเรียงลำดับ

  1. ในส่วน การเรียงลำดับโดยอัตโนมัติ ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการตามชื่อเรื่อง ให้เลือก ชื่อเรื่อง

   • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามวันที่สร้าง ให้เลือก วันที่สร้าง

   • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามวันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด ให้เลือก วันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

  2. คุณสามารถระบุลำดับการจัดเรียงโดยการเลือก จากน้อยไปหามาก (ก,ข,ค หรือ 1,2,3) หรือ จากมากไปหาน้อย (ค,ข,ก หรือ 3,2,1)

  3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การแสดงหรือซ่อนไซต์ย่อยและเพจบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์ที่เปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศ คุณสามารถเลือกให้แสดงหรือซ่อนเพจและไซต์ย่อยบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่ง การนำทาง จะปรากฏใต้ ลักษณะที่แสดง ต่อเมื่อคุณลักษณะการประกาศเปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ และอย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ ที่ได้รับมาโดยการเพิ่มชื่อลงในกลุ่ม SharePoint นักออกแบบ เริ่มต้นสำหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการแสดงไซต์ย่อยหรือเพจที่ซ่อนอยู่ ให้เลือกรายการ แล้วคลิก แสดง

  • ถ้าคุณต้องการซ่อนหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้บนแถบลิงก์บนสุด หรือไซต์ย่อย เลือกรายการ แล้ว คลิ กซ่อน

   ย้ายการนำทางส่วนกลาง

   หมายเหตุ: 

   • คำสั่ง ซ่อน และ แสดง จะมีให้เลือกเฉพาะสำหรับรายการนำทางที่เป็นไซต์ย่อยหรือเพจเท่านั้น คุณไม่สามารถซ่อนหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยงได้

   • เมื่อคุณเลือกรายการที่ปัจจุบันเห็นอยู่ใน เปิดใช้ด่วน จะมีเฉพาะตัวเลือก ซ่อน เท่านั้นที่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณเลือกรายการที่ปัจจุบันถูกซ่อนใน เปิดใช้ด่วน เฉพาะตัวเลือก แสดง เท่านั้นจะแสดงขึ้น

ด้านบนของหน้า

การแสดงไซต์ย่อยบนเมนูแบบหล่นลงในแถบการเชื่อมโยงบนสุด

ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์การประกาศ คุณสามารถระบุว่าคุณต้องการแสดงไซต์ย่อยและเพจในแถบการเชื่อมโยงบนสุดโดยอัตโนมัติหรือไม่ ในแถบการเชื่อมโยงบนสุด ไซต์ย่อย และเพจของไซต์ปัจจุบันจะแสดงเป็นแท็บใหม่ (กรณีนี้ถือว่าไซต์ไม่ได้สืบทอดการนำทางจากไซต์แม่) ถ้าคุณเลือกแสดงไซต์ย่อย และ/หรือ เพจสำหรับไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันของคุณ ไซต์ย่อยและเพจภายใต้ไซต์ย่อยของไซต์ระดับบนสุดจะแสดงเป็นการเชื่อมโยงในเมนูแบบหล่นลงจากแท็บที่เกี่ยวข้องในแถบการเชื่อมโยงบนสุด

เมนูดรอปดาวน์

หมายเหตุ: ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะแสดงรายการนำทางสำหรับไซต์ย่อยหรือเพจ ไซต์ของคุณอาจดูรกยุ่งเหยิงถ้าไซต์ของคุณมีหลายไซต์ย่อยหรือเพจ ถ้าโครงสร้างของไซต์คอลเลกชันโดยรวมของคุณไม่ต้องรับการวางแผนหรือจัดการจากส่วนกลาง คุณอาจต้องการกำหนดค่าไซต์ของคุณเพื่อไม่ให้แสดงไซต์ย่อยและเพจโดยอัตโนมัติ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่ง การนำทาง จะปรากฏใต้ ลักษณะที่แสดง เฉพาะเมื่อคุณลักษณะการประกาศเปิดสำหรับไซต์ของคุณ และอย่างน้อยคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นที่ได้รับมาจากการถูกเพิ่มลงในกลุ่ม Designers SharePoint เริ่มต้นสำหรับไซต์

 3. ในส่วน การนำทางส่วนกลาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงการเชื่อมโยงไปยังไซต์ย่อยในแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไซต์ย่อย

  • เมื่อต้องการแสดงการเชื่อมโยงไปยังเพจในแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเพจ

  • เมื่อต้องการซ่อนการเชื่อมโยงไปยังไซต์ย่อยในแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไซต์ย่อย

  • เมื่อต้องการซ่อนการเชื่อมโยงไปยังเพจในแถบการเชื่อมโยงบนสุด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเพจ

  • ถ้าคุณกำหนดค่าไซต์ของคุณเพื่อแสดงไซต์ย่อยและเพจ แต่ไซต์ของคุณถูกกำหนดให้แสดงการนำทางส่วนกลาง (แถบการเชื่อมโยงบนสุด) สำหรับไซต์แม่ คุณจะไม่เห็นการเชื่อมโยงไปยังไซต์ย่อยหรือเพจเหล่านี้ในการนำทางสำหรับไซต์ปัจจุบันของคุณ ยกเว้นการนำทางสำหรับไซต์แม่ถูกกำหนดค่าให้แสดงไซต์ย่อยและเพจด้วย

  • ถ้าคุณกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์ระดับบนสุด และคุณต้องการให้เพจหรือไซต์ย่อยใต้ไซต์ย่อยของไซต์ระดับบนสุดปรากฏบนเมนูแบบหล่นลงจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด คุณต้องกำหนดค่าไซต์ระดับบนสุดให้แสดงไซต์ย่อยและเพจ และคุณยังต้องกำหนดค่าไซต์ย่อยแต่ละไซต์ให้แสดงไซต์ย่อยและเพจของตัวเองด้วย

  • ถ้าคุณไม่ต้องการให้ไซต์ย่อยหรือหน้าเพื่อแสดงทั้งหมด คุณสามารถซ่อนหน้าและไซต์ย่อยทีหลังจากที่คุณได้กำหนดค่าให้แสดง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เห็นแสดง หรือซ่อนไซต์ย่อย และหน้าบนแถบลิงก์บนสุดในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×