ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่คุณต้องการบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

ความแตกต่างระหว่าง "จัดรูปแบบอัตโนมัติ" และ "จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์"

 • การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับข้อความในขณะที่คุณกำลังพิมพ์

 • การตั้งค่าบนแท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติด้วยตนเอง (ซึ่งจำเป็นต้องใช้แถบเครื่องมือด่วน)

แทนที่ขณะพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แทนที่ "อัญประกาศตรง" ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

แทนที่เครื่องหมายอัญประกาศตรง (" ") และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (' ') ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

แทนที่เศษส่วน (1/2) ด้วยอักขระเศษส่วน (½)

แทนที่เศษส่วนที่พิมพ์ทั่วไป (เช่น 1/2) ด้วยอักขระเดียวที่เทียบเท่ากัน (½) ตัวเลือกนี้ทำงานสำหรับเศษส่วนที่พิมพ์ต่อไปนี้: 1/4, 1/2 และ 3/4

ทำ *ตัวหนา* และ _ตัวเอียง_ ด้วยการจัดรูปแบบจริง

นำฟอนต์ตัวหนาไปใช้กับข้อความใดก็ตามที่ล้อมด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) และนำฟอนต์ตัวเอียงไปใช้กับข้อความใดก็ตามที่ล้อมด้วยเครื่องหมายขีดล่าง (_) ตัวอย่างเช่น *คอมพิวเตอร์* จะกลายเป็น คอมพิวเตอร์ และ _คอมพิวเตอร์_ จะกลายเป็น คอมพิวเตอร์ โปรดทราบว่า ใน Word (*) หรือ (_) จะถูกแทนที่ด้วยการจัดรูปแบบ ใน Outlook (*) และ (_) จะยังคงอยู่แม้ว่าจะนำการจัดรูปแบบไปใช้แล้ว

แทนที่เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายด้วยไฮเปอร์ลิงก์

แทนที่ที่อยู่อินเทอร์เน็ต เส้นทางเครือข่าย และที่อยู่อีเมลที่พิมพ์ด้วยไฮเปอร์ลิงก์

แทนที่เลขลำดับ (1st) ด้วยตัวยก

แทนที่ตัวเลขลำดับ (ซึ่งแสดงตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการในลำดับ) เช่น 1st, 2 หรือ3ที่มีเวอร์ชันตัวยก (เช่น 1st ที่เขียนแบบตัวยก )

แทนยัติภังค์ (--) ด้วยเส้นประ (—)

แทนที่ยัติภังค์คู่ (--) ด้วยเส้นประยาว (—) และช่องว่าง-ยัติภังค์-ช่องว่างต่อท้าย ( - ) ด้วยเส้นประสั้น (–) โปรดทราบว่า ถ้าคุณต้องการเส้นประยาว ไม่ต้อง ใส่ช่องว่างใดๆ ก่อนและหลังยัติภังค์คู่

แทนที่หน้ายิ้ม :-) และลูกศร ==> ด้วยสัญลักษณ์พิเศษ

แทนที่หน้ายิ้มและลูกศรที่พิมพ์ด้วยสัญลักษณ์อักขระและอีโมติคอนที่เทียบเท่ากัน

นำไปใช้ขณะพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอัตโนมัติ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วย *, - หรือ > ตามด้วยช่องว่างหรือ Tab

เมื่อต้องการหยุดรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Enter สองครั้ง

เส้นขอบ

วาดเส้นเมื่อคุณพิมพ์ ~, #, *, -, _ หรือ = ติดกันสามอักขระบนบรรทัดใหม่ แล้วกด Enter ตัวอย่างเช่น การกด Enter จะวาดเส้นหยักทั้งบรรทัด

สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน

นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้กับย่อหน้าที่มีห้าคำหรือน้อยกว่า (ไม่ได้ลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรคตอน) หลังจากคุณกด ENTER สองครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 1 พิมพ์บรรทัดใหม่ โดยไม่ต้องกด TAB นำหน้า สำหรับหัวเรื่อง 2 เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB หนึ่งครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 3 เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณต้องกด Enter สองครั้งหลังย่อหน้าก่อนหน้าเพื่อนำสไตล์ของหัวเรื่องไปใช้โดยอัตโนมัติ

รายการลำดับเลขอัตโนมัติ

สร้างรายการลำดับเลขเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มด้วยตัวเลข 1 แล้วตามด้วยจุดหรือ Tab

เมื่อต้องการหยุดรายการลำดับเลข ให้กด Enter สองครั้ง

ตาราง

สร้างตารางแบบแถวเดียวเมื่อคุณแทรกชุดของเครื่องหมายบวก (+) และยัติภังค์ (-) ตามลำดับเมื่อเริ่มบรรทัดข้อความ แล้วกด ENTER คุณต้องเริ่มและลงท้ายลำดับด้วยเครื่องหมายบวก ตัวอย่างเช่น +---+---+------+ จะสร้างตารางแบบแถวเดียวที่มีสามคอลัมน์ ความกว้างของคอลัมน์จะมีสัดส่วนเท่ากับจำนวนยัติภังค์ระหว่างเครื่องหมายบวก เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ใดก็ได้ในตาราง ให้วางเคอร์เซอร์ที่ท้ายแถวในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ แล้วกด ENTER

ทำอัตโนมัติขณะพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

จัดรูปแบบจุดเริ่มต้นของรายการให้เหมือนกับรายการก่อนหน้า

จัดรูปแบบข้อความนำหน้าของรายการให้เหมือนกับข้อความนำหน้าของรายการก่อนหน้า การจัดรูปแบบข้อความนำหน้าจะถูกทำซ้ำโดยขึ้นอยู่กับอักขระเครื่องหมายวรรคตอนแรกของรายการ ซึ่งโดยทั่วไปคือ จุด ทวิภาค ยัติภังค์ เส้นประยาว เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายอัศเจรีย์ หรืออักขระที่คล้ายกัน

เฉพาะการจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อความนำหน้าทั้งหมดเท่านั้นที่จะถูกนำไปใช้ซ้ำในรายการถัดไป การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับเฉพาะส่วนของข้อความนำหน้าจะไม่ถูกนำไปใช้ซ้ำกับข้อความนำหน้าของรายการที่ตามมา

ตั้งค่าการเยื้องซ้ายและย่อหน้าแรกโดยใช้ Tab และ Backspace

เยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้าโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรก แล้วกดปุ่ม TAB เยื้องทั้งย่อหน้าโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดใดก็ได้ในย่อหน้า (ยกเว้นบรรทัดแรก) แล้วกดปุ่ม TAB เมื่อต้องการเอาการเยื้องออก ให้วางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรกของย่อหน้า แล้วกดปุ่ม BACKSPACE

กำหนดสไตล์โดยยึดตามการจัดรูปแบบของคุณ

นำสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับข้อความที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อข้อความมีการจัดรูปแบบเหมือนกับสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายใน

เมื่อ Word ใช้การจัดรูปแบบให้เลื่อนเมาส์ของคุณไปไว้เหนือข้อความแล้วเลือกปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม

 • เลิกทำการจัดรูปแบบสำหรับอินสแตนซ์นี้เท่านั้นโดยการคลิกตัวเลือกเลิกทำ (คุณสามารถเลือกที่จะทำซ้ำการจัดรูปแบบหลังจากที่คุณเลิกทำได้ถ้าต้องการ)

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบโดยทันทีสำหรับอินสแตนซ์นี้เท่านั้น กด Ctrl + Z

 • เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่ระบุแบบส่วนกลางนี้โดยคลิกที่ตัวเลือก หยุด เพื่อให้ Office หยุดการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติที่ทำขึ้นนี้

 • เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติด้วยการคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติเพื่อเปิดแท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์และเปลี่ยนการตั้งค่า

แท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติไม่ได้ถูกใช้งานโดยทั่วไปเนื่องจากตัวเลือกต่างๆบนแท็บจะถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติซึ่งคุณต้องเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนเพื่อใช้งาน

คำสั่ง จัดรูปแบบอัตโนมัติ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงชนิดเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยการตั้งค่า จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ แต่การจัดรูปแบบจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่พิมพ์อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ จัดรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศตรงด้วยอัญประกาศโค้ง หรือแทนที่เศษส่วนด้วยอักขระเศษส่วน ในทั้งเอกสารพร้อมกัน

เมื่อต้องการใช้คำสั่ง จัดรูปแบบอัตโนมัติ ก่อนอื่น ให้เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ดังนี้:

 1. ใน Word ให้คลิกไอคอน กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  การเลือกคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับแถบเครื่องมือด่วน

 2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

 3. เลื่อนลงไปที่รายการ ให้เลือก จัดรูปแบบอัตโนมัติ... หรือ จัดรูปแบบอัตโนมัติแบบทันที คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

  การเลือกคำสั่งการเข้าถึงด่วนสำหรับการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่ง ให้คลิกไอคอน การจัดรูปแบบอัตโนมัติ ในแถบเครื่องมือด่วน

  ไอคอนการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×