กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ฟีเจอร์จัดรูปแบบอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบสิ่งต่างๆ โดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว เช่น ยัติภังค์และเส้นประ เศษส่วน ไฮเปอร์ลิงก์ เครื่องหมายอัญประกาศ และรายการแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข บนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ให้เลือกแต่ละตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน หรือล้างตัวเลือกเพื่อปิดใช้งาน

แท็บการจัดรูปแบบขณะที่คุณพิมพ์

สิ่งสำคัญ: 

 • ตัวเลือก การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ คือตัวเลือกส่วนกลางที่จะนำไปใช้กับไฟล์ทั้งหมดสำหรับโปรแกรม

 • ตัวเลือก การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ไม่สามารถนำไปใช้กับข้อความที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ใน Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher และ Visio

ความแตกต่างระหว่าง "การจัดรูปแบบอัตโนมัติ" และ "การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์" คืออะไร

ใน Word และ Outlook คุณอาจสังเกตเห็นแท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติสองแท็บที่มีชื่อคล้ายกันในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ และอาจทำให้สับสนได้ การตั้งค่า การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ จะถูกนำไปใช้กับข้อความพร้อมกับที่คุณพิมพ์ ขณะที่การตั้งค่าบนแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ จะถูกนำไปใช้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติ (ซึ่งจำเป็นต้องใช้แถบเครื่องมือด่วน) ส่วนใหญ่ของบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกบนแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ดู การใช้แท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติและคำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน Word ที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ค้นหาแท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ในโปรแกรม Office ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของการจัดรูปแบบอัตโนมัติในโปรแกรม Office ก่อนอื่นให้เปิดหน้าต่าง ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเลือกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

โปรแกรมทั้งหมดยกเว้น Outlook:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

Outlook:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > ตัวเลือกผู้แก้ไข > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

Word, Excel และ PowerPoint:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก [โปรแกรม] > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

Outlook:

 1. เปิดรายการจดหมาย แล้วคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือกผู้แก้ไข > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

Publisher และ Visio:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

คลิกหัวเรื่องทางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

แต่ละโปรแกรม Office จะมีชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่แตกต่างกัน คำอธิบายตัวเลือกทั้งหมดอยู่ที่นี่ เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน หรือล้างตัวเลือกเพื่อปิด

แทนที่ขณะที่คุณพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แทนที่ "อัญประกาศตรง" ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

แทนที่เครื่องหมายอัญประกาศตรง (" ") และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (' ') ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

แทนที่เศษส่วน (1/2) ด้วยอักขระเศษส่วน (½)

แทนที่เศษส่วนที่พิมพ์ทั่วไป (เช่น 1/2) ด้วยอักขระเดียวที่เทียบเท่ากัน (½) ตัวเลือกนี้ทำงานสำหรับเศษส่วนที่พิมพ์ต่อไปนี้: 1/4, 1/2 และ 3/4

เมื่อต้องการแทรกอักขระเดียวที่เทียบเท่าเศษส่วนอื่นๆ (เช่น 1/5) ให้ดู: แทรกเครื่องหมายถูกหรือสัญลักษณ์อื่นๆ

ทำ *ตัวหนา* และ _ตัวเอียง_ ด้วยการจัดรูปแบบจริง

นำฟอนต์ตัวหนาไปใช้กับข้อความใดก็ตามที่ล้อมด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) และนำฟอนต์ตัวเอียงไปใช้กับข้อความใดก็ตามที่ล้อมด้วยเครื่องหมายขีดล่าง (_) ตัวอย่างเช่น *คอมพิวเตอร์* จะกลายเป็น คอมพิวเตอร์ และ _คอมพิวเตอร์_ จะกลายเป็น คอมพิวเตอร์ โปรดทราบว่า ใน Word (*) หรือ (_) จะถูกแทนที่ด้วยการจัดรูปแบบ ใน Outlook (*) และ (_) จะยังคงอยู่แม้ว่าจะนำการจัดรูปแบบไปใช้แล้ว

แทนที่เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายด้วยไฮเปอร์ลิงก์

แทนที่ที่อยู่อินเทอร์เน็ต เส้นทางเครือข่าย และที่อยู่อีเมลที่พิมพ์ด้วยไฮเปอร์ลิงก์

แทนที่เลขลำดับ (1st) ด้วยตัวยก

แทนที่ตัวเลขลำดับ (ที่แสดงตำแหน่งของรายการตามลำดับ) เช่น 1st, 2nd หรือ 3rd ที่มีตัวยก (เช่น “ 1st ที่เขียนแบบตัวยก ”)

แทนยัติภังค์ (--) ด้วยเส้นประ (—)

แทนที่ยัติภังค์คู่ (--) ด้วยเส้นประยาว (—) และช่องว่าง-ยัติภังค์-ช่องว่างต่อท้าย ( - ) ด้วยเส้นประสั้น (–) โปรดทราบว่า ถ้าคุณต้องการเส้นประยาว ไม่ต้อง ใส่ช่องว่างใดๆ ก่อนและหลังยัติภังค์คู่

แทนที่หน้ายิ้ม :-) และลูกศร ==> ด้วยสัญลักษณ์พิเศษ

แทนที่หน้ายิ้มและลูกศรที่พิมพ์ด้วยสัญลักษณ์อักขระและอีโมติคอนที่เทียบเท่ากัน

นำไปใช้ขณะที่คุณพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอัตโนมัติ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วย *, - หรือ > ตามด้วยช่องว่างหรือ Tab

เมื่อต้องการหยุดรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Enter สองครั้ง

เส้นขอบ

วาดเส้นเมื่อคุณพิมพ์ ~, #, *, -, _ หรือ = ติดกันสามอักขระบนบรรทัดใหม่ แล้วกด Enter ตัวอย่างเช่น การกด Enter จะวาดเส้นหยักทั้งบรรทัด

สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน

นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้กับย่อหน้าที่มีห้าคำหรือน้อยกว่า (ไม่ได้ลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรคตอน) หลังจากคุณกด ENTER สองครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 1 พิมพ์บรรทัดใหม่ โดยไม่ต้องกด TAB นำหน้า สำหรับหัวเรื่อง 2 เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB หนึ่งครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 3 เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณต้องกด Enter สองครั้งหลังย่อหน้าก่อนหน้าเพื่อนำสไตล์ของหัวเรื่องไปใช้โดยอัตโนมัติ

รายการลำดับเลขอัตโนมัติ

สร้างรายการลำดับเลขเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มด้วยตัวเลข 1 แล้วตามด้วยจุดหรือ Tab

เมื่อต้องการหยุดรายการลำดับเลข ให้กด Enter สองครั้ง

ตาราง

สร้างตารางแบบแถวเดียวเมื่อคุณแทรกชุดของเครื่องหมายบวก (+) และยัติภังค์ (-) ตามลำดับเมื่อเริ่มบรรทัดข้อความ แล้วกด ENTER คุณต้องเริ่มและลงท้ายลำดับด้วยเครื่องหมายบวก ตัวอย่างเช่น +---+---+------+ จะสร้างตารางแบบแถวเดียวที่มีสามคอลัมน์ ความกว้างของคอลัมน์จะมีสัดส่วนเท่ากับจำนวนยัติภังค์ระหว่างเครื่องหมายบวก เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ใดก็ได้ในตาราง ให้วางเคอร์เซอร์ที่ท้ายแถวในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ แล้วกด ENTER

ใส่แถวและคอลัมน์ใหม่ลงในตาราง (Excel เท่านั้น)

เพิ่มแถวและคอลัมน์ใหม่ลงในตารางที่มีอยู่เมื่อคุณใส่ข้อมูลลงในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางแบบสองคอลัมน์ ในคอลัมน์ A และ B จากนั้นใส่ข้อมูลลงในเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ C คอลัมน์ C จะถูกจัดรูปแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของตารางที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

ปรับข้อความชื่อเรื่องให้พอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติ (PowerPoint เท่านั้น)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความชื่อเรื่องเพื่อให้ข้อความพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้ของข้อความชื่อเรื่องที่กำหนด

หมายเหตุ: ข้อความชื่อเรื่องจะลดลงประมาณหนึ่งการเพิ่มลดค่าของขนาดฟอนต์เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น จาก 44 เป็น 40) โดนยึดตามขนาดฟอนต์ที่มีอยู่แล้วภายในสำหรับฟอนต์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องการลดขนาดฟอนต์ลงเพิ่มเติม ให้เลือกข้อความชื่อเรื่อง แล้วเลือกขนาดฟอนต์ที่มีอยู่แล้วภายในที่เล็กลงจากรายการขนาดฟอนต์ หรือพิมพ์ขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการลงในรายการขนาดฟอนต์

ปรับเนื้อความให้พอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติ (PowerPoint เท่านั้น)

ลดขนาดฟอนต์ของเนื้อความเพื่อให้ข้อความพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับเนื้อความที่กำหนด

ทำโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

จัดรูปแบบจุดเริ่มต้นของรายการให้เหมือนกับรายการก่อนหน้า

จัดรูปแบบข้อความนำหน้าของรายการให้เหมือนกับข้อความนำหน้าของรายการก่อนหน้า การจัดรูปแบบข้อความนำหน้าจะถูกทำซ้ำโดยขึ้นอยู่กับอักขระเครื่องหมายวรรคตอนแรกของรายการ ซึ่งโดยทั่วไปคือ จุด ทวิภาค ยัติภังค์ เส้นประยาว เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายอัศเจรีย์ หรืออักขระที่คล้ายกัน

เฉพาะการจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อความนำหน้าทั้งหมดเท่านั้นที่จะถูกนำไปใช้ซ้ำในรายการถัดไป การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับเฉพาะส่วนของข้อความนำหน้าจะไม่ถูกนำไปใช้ซ้ำกับข้อความนำหน้าของรายการที่ตามมา

ตั้งค่าการเยื้องซ้ายและย่อหน้าแรกโดยใช้ Tab และ Backspace

เยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้าโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรก แล้วกดปุ่ม TAB เยื้องทั้งย่อหน้าโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดใดก็ได้ในย่อหน้า (ยกเว้นบรรทัดแรก) แล้วกดปุ่ม TAB เมื่อต้องการเอาการเยื้องออก ให้วางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรกของย่อหน้า แล้วกดปุ่ม BACKSPACE

กำหนดสไตล์โดยยึดตามการจัดรูปแบบของคุณ

นำสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับข้อความที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อข้อความมีการจัดรูปแบบเหมือนกับสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายใน

ใส่สูตรลงในตารางเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ (Excel เท่านั้น)

นำสูตรเดียวไปใช้กับเซลล์ของทั้งตารางในคอลัมน์ สูตรจะปรับเปลี่ยนเพื่อขยายให้ครอบคลุมเซลล์ของตารางทั้งหมดในคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับโปรแกรม ให้ล้างแต่ละตัวเลือกที่คุณต้องการปิดบนแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ โปรดทราบว่าตัวเลือก การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ เป็นแบบส่วนกลาง ดังนั้น ตัวเลือกใดๆ ที่คุณปิดจะถูกปิดในไฟล์ทั้งหมดในโปรแกรมดังกล่าว

แท็บการจัดรูปแบบขณะที่คุณพิมพ์ที่ไม่ได้เลือกตัวเลือก

คุณสามารถปฏิเสธหรือเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นขณะที่คุณพิมพ์โดยทันที เมื่อ Office นำการจัดรูปแบบอัตโนมัติไปใช้ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม ที่ปรากฏขึ้นและเลือกที่จะ:

 • เลิกทำการจัดรูปแบบสำหรับอินสแตนซ์นี้เท่านั้น (คุณสามารถเลือกทำซ้ำการจัดรูปแบบได้หลังจากที่คุณเลิกทำ ถ้าต้องการ)

 • เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่ระบุแบบส่วนกลางนี้โดยคลิกที่ตัวเลือก หยุด เพื่อให้ Office หยุดการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติที่ทำขึ้นนี้

 • เปลี่ยนตัวเลือกโดยคลิกที่ ควบคุมตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเปิดแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

Word มีแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ นอกจากแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ การตั้งค่า การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ถูกนำไปใช้กับข้อความในขณะที่คุณพิมพ์ ตามที่อธิบายไว้ด้านบน โดยทั่วไปแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ จะใช้งานน้อยกว่า เนื่องจากตัวเลือกที่อยู่ในนั้นจะนำไปใช้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการจัดรูปแบบอัตโนมัติเท่านั้น ซึ่งคุณต้องเพิ่มแถบเครื่องมือด่วนไว้ใช้งาน

คำสั่ง จัดรูปแบบอัตโนมัติ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงชนิดเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยการตั้งค่า จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ แต่การจัดรูปแบบจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่พิมพ์อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ จัดรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศตรงด้วยอัญประกาศโค้ง หรือแทนที่เศษส่วนด้วยอักขระเศษส่วน ในทั้งเอกสารพร้อมกัน

เมื่อต้องการใช้คำสั่ง จัดรูปแบบอัตโนมัติ ก่อนอื่น ให้เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ดังนี้:

 1. ใน Word ให้คลิกไอคอน กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  การเลือกคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับแถบเครื่องมือด่วน

 2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

 3. เลื่อนลงไปที่รายการ ให้เลือก จัดรูปแบบอัตโนมัติ... หรือ จัดรูปแบบอัตโนมัติแบบทันที คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

  การเลือกคำสั่งการเข้าถึงด่วนสำหรับการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่ง ให้คลิกไอคอน การจัดรูปแบบอัตโนมัติ ในแถบเครื่องมือด่วน

  ไอคอนการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×