กำหนดค่าหน้าต่าง Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้ Outlook เป็นเวลานาน ดังนั้น คุณจึงต้องการการตั้งค่าที่สนับสนุนวิธีการทำงานของคุณ เช่น คุณสามารถซ่อนองค์ประกอบบางอย่าง เพื่อให้มีที่ว่างที่คุณจะสามารถมองเห็นจดหมายและรายการปฏิทินต่างๆ ได้มากขึ้น ในมุมมองต่างๆ คุณยังสามารถย้าย เพิ่ม นำออก หรือปรับขนาดคอลัมน์ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ แสดงผลออกมาในแบบที่คุณต้องการดูได้

ภาพประกอบจะแสดงองค์ประกอบหลักต่างๆ ของหน้าต่าง Outlook

หน้าต่าง outlook

คำบรรยายภาพ 1  แถบเครื่องมือ

คำบรรยายภาพ 2 Ribbon

คำบรรยายภาพ 3  บานหน้าต่างนำทาง

คำบรรยายภาพ 4  ตัวสลับมุมมอง

คำบรรยายภาพ 5 รายการ

คำบรรยายภาพ 6  บานหน้าต่างการอ่าน

กำหนดค่าแถบเครื่องมือและ Ribbon

กำหนดค่าแถบเครื่องมือ

สามารถกำหนดค่าแถบเครื่องมือให้แสดงไอคอนและข้อความ ไอคอนเท่านั้น หรือข้อความเท่านั้นได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก กำหนดค่าแถบเครื่องมือ

 2. บนเมนูป็อปอัพ แสดง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการซ่อนแถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ซ่อนแถบเครื่องมือ

ย่อหรือขยาย Ribbon

คุณสามารถย่อ Ribbon ได้ เพื่อให้เหลือเฉพาะแท็บต่างๆ

 • บนด้านขวาของ Ribbon ให้คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถย่อ Ribbon ได้ โดยการคลิกแท็บที่ใช้งาน

กำหนดค่าบานหน้าต่างนำทางและตัวสลับมุมมอง

ซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

 • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณซ่อนบานหน้าต่างนำทาง ตัวสลับมุมมองจะถูกซ่อนด้วย ถ้าต้องการเปลี่ยนมุมมองระหว่างที่ตัวสลับมุมมองถูกซ่อน บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ ไปที่ จากนั้นคลิกที่มุมมอง

ย่อตัวสลับมุมมอง

คุณสามารถย่อตัวสลับมุมมองเพื่อเพิ่มห้องสำหรับบานหน้าต่างนำทางได้

 • วางตัวชี้ที่ด้านบนของตัวสลับมุมมอง จากนั้นลากมุมลง

ปิดกล่องขาเข้าแบบครบวงจร

โดยค่าเริ่มต้น Outlook รายการโฟลเดอร์ จะจัดกลุ่มโฟลเดอร์ที่คล้ายกัน เช่น กล่องขาเข้าต่างๆ จากจดหมายและบัญชี Microsoft Exchange ทั้งหมดของคุณ เป็นต้น ฟีเจอร์นี้ทำให้การอ่านข้อความทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว โดยไม่ต้องย้ายไปมาระหว่างจดหมายและโฟลเดอร์ สามารถทำได้ง่ายขึ้น คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้ถ้าคุณต้องการ ซึ่งจะทำให้บัญชีแต่ละบัญชีและรายการโฟลเดอร์ทั้งหมดจะถูกแยกตามรายการโฟลเดอร์

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ภายใต้ รายการโฟลเดอร์ ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่อง จัดกลุ่มโฟลเดอร์ที่คล้ายกัน เช่น กล่องขาเข้า จากบัญชีอื่น

กำหนดรายการข้อมูลด้วยตนเอง

รายการในหน้าต่างหลักของ Outlook จะเป็นรายการข้อความ ที่ติดต่อ งาน หรือบันทึกย่อ โดยค่าเริ่มต้น รายการข้อมูลจะแสดงผลในแนวตั้ง ระหว่างบานหน้าต่างนำทาง กับบานหน้าต่างการอ่าน

หมายเหตุ: รายการข้อมูลจะไม่อยู่ในมุมมองปฏิทิน

เปลี่ยนขนาดข้อความของรายการข้อมูล

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ฟอนต์  ปุ่ม การกำหนดลักษณะฟอนต์

 3. ภายใต้ รายการ บนเมนูป็อปอัพ ขนาดฟอนต์ ให้คลิกตัวเลือก

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงในรายการข้อมูล

 • บนแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก จัดเรียงโดย จากนั้นคลิกตัวเลือก

  แท็บ จัดระเบียบ กลุ่ม 2

เลือกคอลัมน์สำหรับรายการ

ถ้าบานหน้าต่างการอ่านถูกซ่อน หรือถูกจัดตำแหน่งไว้ใต้รายการข้อมูล คุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการสำหรับรายการได้ คอลัมน์พร้อมใช้งานมีมากมาย ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่มีอยู่ในรายการ

 1. บนแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ด้านล่าง หรือ ซ่อน

  แท็บ จัดระเบียบ กลุ่ม 2

 2. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ คอลัมน์ จากนั้นคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คอลัมน์ในมุมมองปัจจุบันจะถูกระบุด้วยเครื่องหมายถูก

  เคล็ดลับ: 

  • ในรายการข้อมูล คุณสามารถคลิกบนส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงลำดับคอลัมน์นั้น

  • ถ้าต้องการจัดเรียงคอลัมน์ ให้คลิกส่วนหัวคอลัมน์ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

  • ถ้าต้องการปรับขนาดคอลัมน์ วางตัวชี้บนขอบด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนแปลง จากนั้นให้ลากมุม

กำหนดค่าบานหน้าต่างการอ่าน

บานหน้าต่างการอ่าน หรือบางครั้งถูกเรียกว่าบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ช่วยให้คุณอ่าน รายการ ได้โดยไม่ต้องเปิด คุณสามารถกำหนดค่าบานหน้าต่างการอ่าน ตามการกำหนดลักษณะของคุณได้

จัดตำแหน่งใหม่หรือซ่อนบานหน้าต่างการอ่าน

สามารถจัดตำแหน่งให้บานหน้าต่างการอ่านอยู่บนด้านขวาของหน้าต่าง Outlook ใต้รายการข้อมูล หรือซ่อนได้

 • บนแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน จากนั้นคลิกตัวเลือก

  แท็บ จัดระเบียบ กลุ่ม 2

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของบานหน้าต่างการอ่าน ให้วางตัวชี้ไว้บนของระหว่างบานหน้าต่างการอ่าน กับรายการข้อมูล จากนั้นให้ลากขอบ

  • บานหน้าต่างการอ่านจะไม่อยู่ในมุมมองปฏิทิน

เปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

 2. คลิกข้อความ จากนั้นบนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เพิ่มขนาดฟอนต์ หรือ ลดขนาดฟอนต์

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจัดระเบียบใน Outlook

เลือกแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับข้อความส่งออก

เปลี่ยนมุมมองปฏิทิน

กรองข้อความหรืองาน

จัดเรียง และจัดกลุ่มรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×