กำหนดค่ากองข้อความสำหรับองค์กรของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อัปเดตล่าสุด: 3 มกราคม 2018

เป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณอาจต้องจัดการฟีเจอร์กองข้อความใน Office 365 เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์กองข้อความที่เปิด/ปิดสำหรับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ คุณต้องใช้ Exchange PowerShell (บุคคลสามารถเปิด/ปิดการใช้คำแนะนำเหล่านี้:เปิด/ปิดกองข้อความใน Outlookได้)

เช็คเอาท์โดยใช้ PowerShell ด้วย Exchange Onlineและเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShellสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน Exchange PowerShell คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่มีอย่างน้อยบทบาทผู้ดูแลระบบ Exchange บริการใน Office 365 และความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Exchange Online with PowerShell

เปิดกองข้อความโดยใช้ Exchange PowerShell

คุณสามารถเปิดใช้งานกองข้อความด้วยตนเองสำหรับกล่องจดหมายของ โดยการเรียกใช้ cmdletกองข้อความการตั้งค่า คุณยังสามารถดูกองข้อความการตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายในองค์กรของคุณ ด้วยการเรียกใช้ cmdletกองข้อความต้น

 • เปิดใช้งานกองข้อความสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนที่มีชื่อว่า Allie Bellew

  Set-Clutter -Identity “Allie Bellew” -Enable $true

ปิดกองข้อความโดยใช้ Exchange PowerShell

คุณสามารถปิดใช้งานกองข้อความด้วยตนเองสำหรับกล่องจดหมายของ โดยการเรียกใช้ cmdletกองข้อความการตั้งค่า คุณยังสามารถดูกองข้อความ การตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายในองค์กรของคุณ ด้วยการเรียกใช้ cmdletกองข้อความต้น

 • ปิดกองข้อความสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนที่มีชื่อว่า Allie Bellew:

  Set-Clutter -Identity “Allie Bellew” -Enable $false

ถ้าคุณใช้ PowerShell จำนวนมาก สร้างผู้ใช้ของคุณ จาก นั้นคุณจะต้องเรียกใช้กองข้อความการตั้งค่ากับกล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละรายการเพื่อจัดการกองข้อความ

เมื่อกองข้อความเปิด/ปิดสวิตช์ไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ใน Outlook บนเว็บ

เป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณสามารถเปิดใช้งานใหม่โดยใช้ Exchange PowerShell กองข้อความ เมื่อเสร็จสิ้น เน้นกล่องจดหมายเข้าจะถูกปิดใช้งาน และจะเรียกใช้กองข้อความอีกครั้ง

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บกับการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ Office 365:

 • ถ้าผู้ใช้มีกองข้อความที่เปิดใช้งานอยู่:

  • ตั้งค่ากองข้อความปรากฏขึ้น

 • ถ้าผู้ใช้มีเน้นกล่องจดหมายเข้าเปิดใช้งานอยู่:

  • ตั้งค่ากองข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น

 • ถ้ากองข้อความหรือเน้นกล่องจดหมายเข้าไม่ถูกเปิดใช้งาน:

  • กองข้อความและเน้นกล่องจดหมายเข้าปรากฏเป็นตัวเลือกในการตั้งค่าจดหมายของผู้ใช้

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook.com:

 • ถ้าผู้ใช้มีกองข้อความที่เปิดใช้งานอยู่:

  • ตั้งค่ากองข้อความปรากฏขึ้น

 • ถ้าผู้ใช้มีเน้นกล่องจดหมายเข้าเปิดใช้งานอยู่:

  • ตั้งค่ากองข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น

 • ถ้ากองข้อความหรือเน้นกล่องจดหมายเข้าไม่ถูกเปิดใช้งาน:

  • กองข้อความและเน้นกล่องจดหมายเข้าปรากฏเป็นตัวเลือกในการตั้งค่าจดหมายของผู้ใช้

 • ถ้าผู้ใช้เปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายเข้าเน้น ณจุดใดจุดในอดีต:

  • ตั้งค่ากองข้อความจะไม่ปรากฏขึ้น

   มิฉะนั้น

  • ตั้งค่ากองข้อความจะปรากฏขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×