กำหนดค่ากล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ

ผู้สนับสนุน: Diane Faigel
อัปเดตล่าสุด: 6 พฤศจิกายน 2017

ฉันลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ฉันใช้กับ Office

ไม่ชอบกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสใช่หรือไม่ คุณสามารถเอาออกได้ ดู ปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับองค์กรของคุณให้ช่วยเหลือคุณ

ถ้าคุณมีหน้าที่กำหนดค่าวิธีการทำงานของอีเมลสำหรับทุกคนในองค์กร บทความนี้เหมาะสมสำหรับคุณ!

ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณได้รับเฉพาะข้อความอีเมลเกี่ยวกับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือค่าจ้าง คุณสามารถกำหนดค่ากล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้เพื่อให้ข้อความเหล่านี้ไปถึงมุมมองที่โฟกัส คุณยังสามารถควบคุมว่าผู้ใช้ในองค์กรของคุณจะเห็นกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในกล่องจดหมายของพวกเขาหรือไม่

ใช้ UI ในการสร้างกฎการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อส่งข้อความอีเมลโดยตรงถึงมุมมองที่โฟกัสสำหรับผู้ใช้ของคุณทั้งหมด

ตัวอย่างนี้จะทำให้ข้อความทั้งหมดที่มีชื่อเรื่อง "ทรัพยากรบุคคล" จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ > Exchange

 3. ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้ไปที่ ลำดับจดหมาย > กฎ คลิก สกรีนช็อต: ไอคอนเพิ่ม EAC จากนั้น เลือก สร้างกฎใหม่...

 4. หลังจากคุณสร้างกฎใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อเริ่มใช้งานกฎ

สกรีนช็อต: สร้างและบันทึกกฎใหม่ของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ใช้ PowerShell ในการสร้างกฎการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อส่งข้อความอีเมลโดยตรงถึงมุมมองที่โฟกัสสำหรับผู้ใช้ของคุณทั้งหมด

ตัวอย่างนี้จะทำให้ข้อความทั้งหมดจาก "ทรัพยากรบุคคล" ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

สิ่งสำคัญ: 

 • ในตัวอย่างนี้ ทั้ง "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" และ "true" เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่

 • กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะทำตามส่วนหัว X ที่บายพาสกองข้อความ ถ้าคุณใช้การตั้งค่านี้ในกองข้อความ การตั้งค่าจะใช้ในกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสด้วย

สำหรับข้อมูลไวยากรณ์และพารามิเตอร์แบบละเอียด ให้ดู New-TransportRule

คุณจะทราบได้อย่างไรว่ามีการทำงานแล้ว

คุณสามารถตรวจดูส่วนหัวของอีเมลเพื่อดูว่าข้อความอีเมลจะเข้ามาถึงกล่องขาเข้า เนื่องจากการบายพาสกฎการส่งผ่านของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เลือกข้อความอีเมลจากกล่องจดหมายในองค์กรของคุณที่มีการนำกฎการส่งผ่านกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสไปใช้ ดูที่ส่วนหัวที่ประทับตราอยู่บนข้อความ และคุณควรเห็นหัวเรื่อง X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true ซึ่งหมายความว่าการบายพาสได้ผล ดูหัวข้อ ดูข้อมูลส่วนหัวอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาข้อมูลส่วนหัว

เปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของคุณ

คุณใช้ PowerShell เพื่อเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ คุณต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ในศูนย์การจัดการ Office 365 หรือไม่ โปรดแจ้งให้ทีมวิศวกรของเราทราบในทันที ใส่แนวคิดของคุณที่นี่!

ตัวอย่าง PowerShell ต่อไปนี้จะ ปิด กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้ไม่ได้บล็อกฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้ของคุณไม่ให้ทำงาน ถ้าต้องการ พวกเขาก็สามารถเปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสซ้ำได้อีกครั้งบนแต่ละไคลเอ็นต์ของพวกเขา

หมายเหตุ: ผู้ใช้ของคุณจะไม่เห็นมุมมองที่โฟกัสจนกระทั่งพวกเขาปิดและเริ่ม Outlook ใหม่

เรียกใช้ cmdlet ชื่อ Get-OrganizationConfig

Get-OrganizationConfig

อ่านการตอบกลับและค้นหาการตอบกลับในกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false

คุณควรเห็นการตอบกลับที่กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสถูกปิด

หมายเหตุ: ถ้าปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของคุณและคุณต้องการเปิด ให้เรียกใช้ cmdlet ชื่อ Set-OrganizationConfig ที่มี -FocusedInboxOn $true

เปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

ตัวอย่างนี้จะ ปิด กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Tim Matthews ในองค์กร Contoso อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้ไม่ได้บล็อกฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้ของคุณไม่ให้ทำงาน ถ้าต้องการ พวกเขาก็สามารถเปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสซ้ำได้อีกครั้งบนแต่ละไคลเอ็นต์ของพวกเขา

หมายเหตุ: ผู้ใช้ของคุณจะไม่เห็นมุมมองที่โฟกัสจนกระทั่งพวกเขาปิดและเริ่ม Outlook ใหม่

 • เชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ PowerShell จากระยะไกล

 • คุณจำเป็นต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ เมื่อต้องการดูว่าคุณต้องการสิทธิ์ใด ให้ดูรายการ "กฎการส่งผ่าน" ในหัวข้อสิทธิ์ของนโยบายและการปฏิบัติตามด้านการส่งข้อความ

เรียกใช้ cmdlet ชื่อ Get-FocusedInbox

Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>

อ่านการตอบกลับและค้นหาการตอบกลับในกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false

คุณควรเห็นการตอบกลับที่กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสถูกปิด

หมายเหตุ: ถ้าปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ Tim Matthews และคุณต้องการเปิด ให้เรียกใช้ cmdlet ชื่อ Set-FocusedInbox ที่มี FocusedInboxOn $true

คำถามที่ถามบ่อยสำหรับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ต่อไปนี้คือคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ถ้าคุณไม่พบคำตอบของคำถาม โปรดแจ้งให้เราทราบโดยให้ข้อคิดเห็นและเราจะเพิ่มลงในรายการ

อัปเดตล่าสุด: 7 เมษายน 2017

ฉันจะควบคุมวิธีที่ฉันเปิดใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของฉันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับทั้งองค์กรของคุณ หรือคุณสามารถเปิดหรือปิดสำหรับผู้ใช้แบบเฉพาะเจาะจงได้

ฟีเจอร์กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสมีให้ใช้งานเฉพาะลูกค้า Office 2016 ใช่หรือไม่

ใช่ เฉพาะผู้ใช้ที่มี Office 2016 เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ฟีเจอร์จะไม่พอร์ตกลับไปเป็น Outlook 2013 และเวอร์ชันนอกเหนือจากนั้น

การเปลี่ยนแปลงในกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะใช้เวลานานเท่าใดเพื่อให้มีผลใน Outlook

เมื่อคุณเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส การตั้งค่าจะมีผลเมื่อผู้ใช้ปิดและเริ่ม Outlook ใหม่

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

หลังจากสลับแล้ว คุณจะไม่ได้รับอีเมลที่มีความสำคัญน้อยกว่าในโฟลเดอร์กองข้อความ อีเมลจะแยกเป็นแท็บที่โฟกัส และอื่นๆ ในกล่องขาเข้าของคุณแทน ในตอนนี้อัลกอริทึมเดียวกับรายการที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์กองข้อความสนับสนุนกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ซึ่งหมายความว่าอีเมลใดก็ตามที่ถูกตั้งให้ย้ายไปยังกองข้อความจะถูกย้ายไปยัง อื่นๆ ข้อความใดๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์กองข้อความจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะตัดสินใจที่จะลบหรือย้าย

ดูโพสต์นี้จาก Tony Redmond ซึ่งเป็น MVP ของ Microsoft: วิธีที่กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสแทนที่กองข้อความใน Office 365

ฉันสามารถวางผู้ใช้ไว้บนกองข้อความได้หรือไม่ คำแนะนำของ Microsoft เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างกองข้อความและกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสมีอะไรบ้าง

ได้ คุณสามารถวางผู้ใช้ไว้บนกองข้อความและปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้ อย่างไรก็ตาม สุดท้าย กองข้อความจะถูกแทนที่ด้วยกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสโดยสมบูรณ์ Microsoft จึงแนะนำให้ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในขณะนี้

ฉันควรปิดใช้งานกองข้อความสำหรับผู้ใช้ปลายทางของฉันหรือไม่ถ้าเราจะย้ายทุกคนไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ไม่ควร คุณสามารปิดใช้งานกองข้อความสำหรับกล่องจดหมายโดยการเรียกใช้ cmdlet ของ Set-Clutter ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณดำเนินการขั้นตอนนี้ เจ้าของกล่องจดหมายจะเห็นข้อความที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์กองข้อความมาก่อน จะยังคงอยู่ในกล่องจดหมายและจะต้องประมวลผลข้อความจนกระทั่งอัปเกรดไคลเอ็นต์เป็นเวอร์ชันที่สนับสนุนกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ดังนั้น จึงไม่ควรปิดใช้งานกองข้อความจนกว่าไคลเอ็นต์ที่อัปเกรดจะพร้อมใช้งาน

ทำไมถึงมี cmdlet สำหรับจัดการกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสที่แตกต่างกันสองรายการ

มีสองสถานะที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 • ระดับองค์กร: สถานะของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส และการประทับเวลาของการอัปเดตล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

 • ระดับกล่องจดหมาย: สถานะของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส และการประทับเวลาของการอัปเดตล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

cmdlet ชื่อ Get/Set-Organization จะส่งกลับ/ปรับเปลี่ยนกล่องจดหมายเข้าที่ระดับองค์กรและ cmdlet ชื่อ Get/Set-FocusedInbox จะส่งกลับ/ปรับเปลี่ยนกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสที่ระดับกล่องจดหมาย

Outlook ตัดสินใจอย่างไรในการแสดงประสบการณ์ใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสที่มีสองสถานะนี้

Outlook ตัดสินใจว่าจะแสดงประสบการณ์ใช้งานดังกล่าวโดยเลือกว่า cmdlet ใดมีการประทับเวลาล่าสุด ตามค่าเริ่มต้น การประทับเวลาทั้งสองรายการจะเป็น "null" และในกรณีนี้ ฟีเจอร์จะถูกเปิดใช้งาน

ทำไม cmdlet ชื่อ Get-FocusedInbox ถึงส่งกลับ "true" เมื่อฉันปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของฉัน

มี cmdlet สองรายการสำหรับควบคุมกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เมื่อคุณเรียกใช้ Get-FocusedInbox สำหรับกล่องจดหมาย ซึ่งจะส่งกลับสถานะระดับกล่องจดหมายของฟีเจอร์ ประสบการณ์ใช้งานใน Outlook จะได้รับเลือกโดยยึดตามสถานะที่ปรับเปลี่ยนล่าสุดของ cmdlet

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×