กำหนดค่ากล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ

ผู้สนับสนุน: Diane Faigel
อัปเดตล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2017

ฉันลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ฉันใช้กับ Office

ถ้าคุณมีหน้าที่กำหนดค่าวิธีการทำงานของอีเมลสำหรับทุกคนในธุรกิจ บทความนี้เหมาะสมสำหรับคุณ! บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าหรือปิดสำหรับธุรกิจของคุณ และตอบคำถามเกี่ยวกับ กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสและกองข้อความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ถ้าคุณต้องการปิดกล่องจดหมายที่โฟกัสไว้สำหรับให้คุณใช้คนเดียว โปรดดูที่ ปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณได้รับเฉพาะข้อความอีเมลเกี่ยวกับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือค่าจ้าง คุณสามารถกำหนดค่ากล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้เพื่อให้ข้อความเหล่านี้ไปถึงมุมมองที่โฟกัส คุณยังสามารถควบคุมว่าผู้ใช้ในองค์กรของคุณจะเห็นกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในกล่องจดหมายของพวกเขาหรือไม่

เปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของคุณ

คุณใช้ PowerShell เพื่อเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ คุณต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ในศูนย์การจัดการ Office 365 หรือไม่ โปรดแจ้งให้ทีมวิศวกรของเราทราบ ลงคะแนนที่นี่!

เมื่อต้องการปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส:

ตัวอย่าง PowerShell ต่อไปนี้จะ ปิด กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของคุณ แต่ขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการบล็อกฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้ของคุณไม่ให้เข้าใช้งาน พวกเขายังสามารถเปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสอีกครั้งผ่านแต่ละไคลเอ็นต์ของพวกเขาได้ถ้าต้องการ

 1. เชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ PowerShell จากระยะไกล

 2. คุณจำเป็นต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ เมื่อต้องการดูว่าคุณต้องการสิทธิ์ใด ให้ดูรายการ “กฎการส่งผ่าน” ใน สิทธิ์ของนโยบายและการปฏิบัติตามด้านการส่งข้อความ

 3. เรียกใช้ cmdlet ชื่อ Get-OrganizationConfig

  Get-OrganizationConfig
 4. ค้นหา FocusedInboxOn เพื่อดูการตั้งค่าปัจจุบัน

  การตอบกลับจาก PowerShell ตามสถานะกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 5. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. เรียกใช้ cmdlet ชื่อ Get-OrganizationConfig อีกครั้ง และคุณจะเห็น FocusedInboxOn ถูกตั้งค่าเป็น $false ซึ่งหมายความว่าถูกปิดอยู่

เมื่อต้องการเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส:

 • ในขั้นตอนที่ 5 ข้างต้น ให้เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

ผู้ใช้จะเห็นอะไรหลังฉันเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ผู้ใช้ของคุณจะเห็นมุมมองที่โฟกัสเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาปิดและเริ่ม Outlook ใหม่ เมื่อพวกเขาเริ่ม Outlook ใหม่ พวกเขาจะเห็นเคล็ดลับในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook ที่แสดงตัวเลือกในการใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสใหม่

รูปภาพลักษณะของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสเมื่อผู้ใช้เปิด Outlook บนเว็บเป็นครั้งแรก

ถ้าคุณสลับจากกองข้อความเป็นกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส พวกเขาสามารถตัดสินใจเปิดใช้งาน (“ลองใช้”) หรือปิดฟีเจอร์ได้ ถ้าผู้ใช้มีไคลเอ็นต์ (ที่สนับสนุน) หลายไคลเอ็นต์ ผู้ใช้จะสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแต่ละไคลเอ็นต์ได้ เคล็ดลับมีลักษณะดังนี้:

รูปภาพลักษณะของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสเมื่อเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ของคุณและเปิด Outlook อีกครั้ง

เมื่อผู้ใช้ตัดสินใจเริ่มใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส กองข้อความจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ โฟลเดอร์กองข้อความจะถูกแปลงเป็นโฟลเดอร์มาตรฐาน ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

เปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

ตัวอย่างนี้จะปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับ อัครรัตน์ ลีลาพันธ์ ในองค์กร Contoso อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้ไม่ได้บล็อกการใช้งานฟีเจอร์ของเขา ถ้าเขาต้องการ เขาสามารถเปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนไคลเอ็นต์ของเขาได้อีกครั้ง

 1. เชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ PowerShell จากระยะไกล

 2. คุณจำเป็นต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ เมื่อต้องการดูว่าคุณต้องการสิทธิ์ใด ให้ดูรายการ "กฎการส่งผ่าน" ในหัวข้อสิทธิ์ของนโยบายและการปฏิบัติตามด้านการส่งข้อความ

 3. เรียกใช้ cmdlet ชื่อ Get-FocusedInbox

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. มองหา FocusedInboxOn เพื่อดูการตั้งค่าปัจจุบัน

  การตอบกลับจาก PowerShell ตามสถานะกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 5. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. หรือเรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส:

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

ใช้ UI ในการสร้างกฎการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อส่งข้อความอีเมลโดยตรงถึงมุมมองที่โฟกัสสำหรับผู้ใช้ของคุณทั้งหมด

 1. ไปที่ คลิกที่นี่เพื่อไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ > Exchange

 3. ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้นำทางไปยัง ลำดับจดหมาย > กฎ คลิก สกรีนช็อต: ไอคอนเพิ่ม EAC แล้วเลือก สร้างกฎใหม่...

 4. หลังจากคุณสร้างกฎใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อเริ่มใช้งานกฎ

  รูปต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างที่ข้อความทั้งหมดที่มีชื่อเรื่อง “ทรัพยากรบุคคล” จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

สกรีนช็อต: สร้างและบันทึกกฎใหม่ของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ใช้ PowerShell ในการสร้างกฎการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อส่งข้อความอีเมลโดยตรงถึงมุมมองที่โฟกัสสำหรับผู้ใช้ของคุณทั้งหมด

 1. เชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ PowerShell จากระยะไกล

 2. คุณจำเป็นต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ เมื่อต้องการดูว่าคุณต้องการสิทธิ์ใด ให้ดูรายการ “กฎการส่งผ่าน” ใน สิทธิ์ของนโยบายและการปฏิบัติตามด้านการส่งข้อความ

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำให้ข้อความทั้งหมด ตัวอย่างเช่น จาก “ทรัพยากรบุคคล” ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  สิ่งสำคัญ: 

  • ในตัวอย่างนี้ ทั้ง "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" และ "true" เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่

  • กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะทำตามส่วนหัว X ที่บายพาสกองข้อความ ถ้าคุณใช้การตั้งค่านี้ในกองข้อความ การตั้งค่าจะใช้ในกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสด้วย

  สำหรับข้อมูลไวยากรณ์และพารามิเตอร์แบบละเอียด ให้ดู New-TransportRule

คุณจะทราบได้อย่างไรว่ามีการทำงานแล้ว

คุณสามารถตรวจสอบส่วนหัวของข้อความอีเมลเพื่อดูว่าข้อความอีเมลเข้ามาถึงกล่องจดหมายเข้าผ่านการบายพาสกฎการส่งผ่านของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เลือกข้อความอีเมลจากกล่องจดหมายในองค์กรของคุณที่มีการนำกฎการส่งผ่านกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสไปใช้ ดูที่ส่วนหัวที่ประทับตราอยู่บนข้อความ และคุณควรเห็นหัวเรื่อง X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true ซึ่งหมายความว่าการบายพาสได้ผล ดูหัวข้อ ดูข้อมูลส่วนหัวอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาข้อมูลส่วนหัว

เปิด/ปิดกองข้อความ

เราได้รับรายงานที่ระบุว่ากองข้อความหยุดทำงานสำหรับผู้ใช้บางราย ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานอีกครั้งสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ ดู กำหนดค่ากองข้อความสำหรับองค์กรของคุณ

คำถามที่ถามบ่อยสำหรับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ต่อไปนี้คือคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ถ้าคุณไม่พบคำตอบของคำถามของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยให้ข้อคิดเห็นและเราจะเพิ่มลงในรายการ

อัปเดตล่าสุด: 12 ธันวาคม 2017

ฉันจะควบคุมวิธีที่ฉันเปิดใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของฉันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสสำหรับทั้งองค์กรของคุณ หรือคุณสามารถเปิดหรือปิดสำหรับผู้ใช้ที่ระบุได้ ดูที่ด้านบน

ฟีเจอร์กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสมีให้ใช้งานเฉพาะลูกค้า Office 2016 ใช่หรือไม่

ใช่ เฉพาะผู้ใช้ที่มี Office 2016 เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ฟีเจอร์จะไม่ถูกนำไปใช้งานกับ Outlook 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงในกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะใช้เวลานานเท่าใดเพื่อให้มีผลใน Outlook

เมื่อคุณเปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส การตั้งค่าจะมีผลเมื่อผู้ใช้ปิดและเริ่ม Outlook ใหม่

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

หลังจากสลับแล้ว คุณจะไม่ได้รับอีเมลที่มีการดำเนินการน้อยกว่าในโฟลเดอร์กองข้อความ อีเมลจะแยกเป็นแท็บที่โฟกัส และอื่นๆ ในกล่องขาเข้าของคุณแทน ในตอนนี้อัลกอริทึมเดียวกับรายการที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์กองข้อความสนับสนุนกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ซึ่งหมายความว่าอีเมลใดก็ตามที่ถูกตั้งให้ย้ายไปยังกองข้อความจะถูกย้ายไปยัง อื่นๆ ข้อความใดๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์กองข้อความจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะตัดสินใจที่จะลบหรือย้าย

ดูโพสต์นี้จาก Tony Redmond ซึ่งเป็น MVP ของ Microsoft: วิธีที่กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสแทนที่กองข้อความใน Office 365

ฉันสามารถวางผู้ใช้ไว้บนกองข้อความได้หรือไม่ คำแนะนำของ Microsoft เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างกองข้อความและกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสมีอะไรบ้าง

ได้ คุณสามารถวางผู้ใช้ไว้บนกองข้อความและปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้ อย่างไรก็ตาม สุดท้าย กองข้อความจะถูกแทนที่ด้วยกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสโดยสมบูรณ์ Microsoft จึงแนะนำให้ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในขณะนี้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กองข้อความด้วย Exchange Online ให้ดูโพสต์ในบล็อกนี้: การอัปเดตกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสและแผนของเราสำหรับกองข้อความ.

ฉันควรปิดใช้งานกองข้อความสำหรับผู้ใช้ปลายทางของฉันหรือไม่ถ้าเราจะย้ายทุกคนไปยังกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ไม่ควร คุณสามารปิดใช้งานกองข้อความสำหรับกล่องจดหมายโดยการเรียกใช้ cmdlet ของ Set-Clutter ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณดำเนินการขั้นตอนนี้ เจ้าของกล่องจดหมายจะเห็นข้อความที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์กองข้อความมาก่อน จะยังคงอยู่ในกล่องจดหมายและจะต้องประมวลผลข้อความจนกระทั่งอัปเกรดไคลเอ็นต์เป็นเวอร์ชันที่สนับสนุนกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส ดังนั้น จึงไม่ควรปิดใช้งานกองข้อความจนกว่าไคลเอ็นต์ที่อัปเกรดจะพร้อมใช้งาน

ทำไมถึงมี cmdlet สำหรับจัดการกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสที่แตกต่างกันสองรายการ

มีสองสถานะที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

 • ระดับองค์กร: สถานะของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส และการประทับเวลาของการอัปเดตล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

 • ระดับกล่องจดหมาย: สถานะของกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส และการประทับเวลาของการอัปเดตล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

Outlook ตัดสินใจอย่างไรในการแสดงประสบการณ์ใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสที่มีสองสถานะนี้

Outlook ตัดสินใจว่าจะแสดงประสบการณ์ใช้งานดังกล่าวโดยเลือกว่า cmdlet ใดมีการประทับเวลาล่าสุด ตามค่าเริ่มต้น การประทับเวลาทั้งสองรายการจะเป็น "null" และในกรณีนี้ ฟีเจอร์จะถูกเปิดใช้งาน

ทำไม cmdlet Get-FocusedInbox ถึงส่งกลับ “true” เมื่อฉันปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสในองค์กรของฉัน

มี cmdlet สองรายการสำหรับควบคุมกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เมื่อคุณเรียกใช้ Get-FocusedInbox สำหรับกล่องจดหมาย ซึ่งจะส่งกลับสถานะระดับกล่องจดหมายของฟีเจอร์ ประสบการณ์ใช้งานใน Outlook จะได้รับเลือกโดยยึดตามสถานะที่ปรับเปลี่ยนล่าสุดของ cmdlet

ฉันสามารถเรียกใช้สคริปต์เพื่อดูว่าใครบ้างเปิดใช้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสได้หรือไม่

ไม่ และนี่เป็นไปตามการออกแบบ การเปิดใช้งานกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสเป็นการตั้งค่าที่ไคลเอ็นต์ ดังนั้นสิ่งเดียวที่ cmdlet สามารถทำได้คือการบอกคุณว่ากล่องจดหมายของผู้ใช้มีสิทธิ์สำหรับไคลเอ็นต์หรือไม่ คุณสามารถเปิดใช้งานในบางไคลเอ็นต์และปิดใช้งานในบางไคลเอ็นต์พร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น เปิดใช้งานในแอป Outlook Mobile แต่ปิดใช้งานใน Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×