กำหนดคีย์ลัดของคุณได้เอง

คุณสามารถกำหนดคีย์ลัดได้เองด้วยการกำหนดคีย์ลัด (หรือคีย์ลัด) ให้กับคำสั่ง แมโคร ฟอนต์ สไตล์ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย อีกทั้งคุณยังสามารถเอาคีย์ลัดออกได้เช่นกัน

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อกำหนดหรือนำคีย์ลัดออกโดยไม่ต้องใช้เมาส์

 1. ถ้าจำเป็น ให้กด ALT+F, T เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Word และกดลูกศรลงเพื่อเลือก กำหนด Ribbon เอง

 2. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า กำหนดเอง จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

 3. ในกล่อง ประเภท ให้กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาคีย์ลัดออก

 4. กดแป้น TAB เพื่อไปยังกล่อง คำสั่ง

 5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้หรือเอาคีย์ลัดออก

  คีย์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการนั้นจะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ)

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดคีย์ลัด

  ให้เริ่มต้นคีย์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่าเคอร์เซอร์จะอยู่ในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่

  2. กดคีย์บอร์ดผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  3. ให้ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) เพื่อตรวจดูว่าคีย์บอร์ดผสมนั้นได้ถูกกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ากำหนดแล้ว ให้เลือกคีย์บอร์ดผสมอื่นๆ ต่อไป

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดคีย์บอร์ดผสมใหม่จะทำให้คุณไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนด CTRL+B ให้กับคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดคีย์บอร์ดผสม CTRL+B นี้ได้อีกต่อไป นอกเสียจากว่าคุณจะได้คืนค่าการกำหนดคีย์ลัดให้กลับไปสู่การตั้งค่าเริ่มต้นโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  4. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  6. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า กำหนด จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ คีย์บอร์ดผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  นำคีย์ลัดออก

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  2. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้น SHIFT+TAB ซ้ำๆ จนกระทั่งเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง แป้นปัจจุบัน (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ)

  4. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกคีย์ลัดที่คุณต้องการนำออก

  5. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า นำออก จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

ใช้เมาส์ในการกำหนดหรือนำคีย์ลัดออก

 1. หากจำเป็น ให้คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ กำหนด Ribbon เอง

 2. ในบานหน้าต่าง กำหนด Ribbon และคีย์ลัดเอง ให้คลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน ให้คลิกชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์ลัดลงไป

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้ หรือนำคีย์ลัดออก

 5. ในกล่อง คำสั่ง ให้คลิกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดคีย์ลัดให้ หรือนำคีย์ลัดออก

  คีย์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นๆ จะปรากฏในกล่อง แป้นปัจจุบัน (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ)

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดคีย์ลัด

  ให้เริ่มต้นคีย์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. ในกล่อง กดคีย์ลัดใหม่ ให้กดคีย์บอร์ดผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  2. ให้ดูที่ แป้นปัจจุบัน (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) เพื่อตรวจดูว่าคีย์บอร์ดผสมนั้นได้ถูกกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ากำหนดแล้ว ให้เลือกคีย์บอร์ดผสมอื่นๆ ต่อไป

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดคีย์บอร์ดผสมใหม่จะทำให้คุณไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนด CTRL+B ให้กับคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดคีย์บอร์ดผสม CTRL+B นี้ได้อีกต่อไป นอกเสียจากว่าคุณจะได้คืนค่าการกำหนดคีย์ลัดให้กลับไปสู่การตั้งค่าเริ่มต้นโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  3. คลิก กำหนด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ คีย์บอร์ดผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  นำคีย์ลัดออก

  1. ในกล่อง แป้นปัจจุบัน (หรือ ปัจจุบันกำหนดให้กับ) ให้คลิกคีย์ลัดที่คุณต้องการนำออก

  2. คลิก เอาออก

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×