กำหนดคิวรีพารามิเตอร์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถกำหนดเองใน Microsoft Query หรือ Web คิวรีพารามิเตอร์คิวรี โดยการเปลี่ยนแปลงพร้อมท์ โดยใช้ข้อมูลจากเซลล์เป็นพร้อมท์ หรือ โดยการใช้ค่าคง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรีพารามิเตอร์ ดูวิธีใช้แบบสอบถาม Microsoft หรือรับข้อมูลภายนอกจากเว็บเพจ

เปลี่ยนพร้อมท์ที่กำหนดเองสำหรับคิวรีพารามิเตอร์

ใช้ข้อมูลจากเซลล์เป็นค่าพารามิเตอร์

ใช้ค่าคงพารามิเตอร์สำหรับแบบสอบถาม

เปลี่ยนพร้อมท์ที่กำหนดเองสำหรับคิวรีพารามิเตอร์

 1. บนแผ่นงาน Excel คลิกเซลล์ใดก็ได้ในแอช่วงข้อมูลจากภายนอก ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการคิวรีพารามิเตอร์

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ คลิกคุณสมบัติการเชื่อมต่อ รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกแท็บข้อกำหนด แล้ว คลิ กพารามิเตอร์

 5. ในกล่องโต้ตอบParameters ในรายการชื่อพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 6. ในกล่องพร้อมท์สำหรับค่าที่ใช้สตริงที่ต่อไปนี้ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับพร้อมท์ นั้นแล้ว คลิกตกลง พร้อมท์ที่กำหนดเองจะต้องประกอบด้วยอักขระสูงสุดถึง 100

 7. เมื่อต้องการใช้พร้อมท์ที่กำหนดเองใหม่และรีเฟรช ข้อมูล คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมด บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ แล้ว คลิกรีเฟรช

 8. ในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ พร้อมท์ใหม่จะปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: คุณอาจ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการพร้อมท์อีกครั้งในระหว่างการดำเนินการรีเฟรชแต่ละ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ค่า/อ้างอิงนี้สำหรับอ้าง ถ้าคุณใช้ข้อมูลจากเซลล์เป็นค่าพารามิเตอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรีเฟรชโดยอัตโนมัติเมื่อค่าในเซลล์เปลี่ยน

หมายเหตุ: กระบวนงานก่อนหน้าเปลี่ยนพร้อมท์ที่กำหนดเองสำหรับเซสชันปัจจุบันของเวิร์กบุ๊กเท่านั้น ถ้าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างถาวรให้พร้อมท์กำหนดเอง บันทึกเวิร์กบุ๊ก หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมท์สำหรับแบบสอบถาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบบสอบถาม ดูวิธีใช้แบบสอบถามของ Microsoft

ด้านบนของหน้า

ใช้ข้อมูลจากเซลล์เป็นค่าพารามิเตอร์

 1. บนแผ่นงานของคุณ พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้เป็นเกณฑ์ ในแบบสอบถาม

 2. คลิกเซลล์ใดก็ได้ในช่วงข้อมูลจากภายนอก ที่สร้างขึ้น ด้วยคิวรีพารามิเตอร์

 3. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ คลิกคุณสมบัติการเชื่อมต่อ รูปปุ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกแท็บข้อกำหนด แล้ว คลิ กพารามิเตอร์

 6. ในกล่องโต้ตอบParameters ในรายการชื่อพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 7. คลิกรับค่าจากเซลล์ต่อไปนี้

 8. บนแผ่นงาน คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการใช้งาน

  ถ้าคุณต้องการรีเฟรชข้อมูลเมื่อใดก็ ตามที่คุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรีเฟรชโดยอัตโนมัติเมื่อค่าในเซลล์เปลี่ยน

 9. คลิก ตกลง

 10. เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูล คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมด บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ แล้ว คลิกรีเฟรช

ด้านบนของหน้า

ใช้ค่าคงพารามิเตอร์สำหรับแบบสอบถาม

 1. ใน Excel คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลจากภายนอก ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการคิวรีพารามิเตอร์

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ คลิกคุณสมบัติการเชื่อมต่อ รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกแท็บข้อกำหนด แล้ว คลิ กพารามิเตอร์

 5. ในกล่องโต้ตอบParameters ในรายการชื่อพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 6. คลิกใช้ค่าต่อไปนี้

 7. พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้สำหรับพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กตกลง

 8. เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูล คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมด บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ แล้ว คลิกรีเฟรช

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×