กำหนดการรายงานและการประมวลผลการสมัครใช้งาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดกำหนดการสมัครใช้งานสำหรับรายงานที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน Reporting Services การประมวลผลและรายงาน คุณสามารถกำหนดกำหนดการแบบกำหนดเองสำหรับใช้เฉพาะกับการสมัครใช้งานหรือรายงานที่เฉพาะเจาะจง คุณยังสามารถสร้างกำหนดการที่ใช้ร่วมกันที่สามารถกำหนดครั้งเดียว และอ้างอิง โดยหลายรายงานและการสมัครใช้งานแล้ว คุณสามารถสร้าง หรือปรับเปลี่ยนกำหนดการตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ถ้ากำหนดการเริ่มต้นเพื่อเรียกใช้ก่อนที่คุณเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยน จะใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของกำหนดการ จัดกำหนดการที่ปรับปรุงมีผลจนกว่าคุณบันทึกไว้

ประมวลผลกำหนดการจะยึดตามเวลาท้องถิ่นของในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์รายงาน

เกี่ยวกับการดำเนินการจัดกำหนดการไว้บนเซิร์ฟเวอร์รายงาน

การดำเนินการจัดกำหนดการสำหรับเนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์รายงานจะถูกจัดการ โดยเซิร์ฟเวอร์รายงาน SQL Server แทนการใช้เป็นกลไกการจัดกำหนดการ ไม่มีใช้บริการตัวจับเวลาของ SharePoint จะต้องเรียกใช้ SQL Server แทนถ้าคุณต้องการสร้างการดำเนินการตามกำหนดการ ตามค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์ของรายงานที่ถูกกำหนดค่าให้สนับสนุนการดำเนินการวางแผนและการส่ง ถ้าฟังก์ชันนี้ได้ถูกปิดใช้งาน ใช้เครื่องมือ SQL Server พื้นผิวพื้นที่ Configuration เพื่อเปิดใช้งานการวางแผนและการส่ง

กำหนดการถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รายงาน เซิร์ฟเวอร์ของรายงานทำสำรวจฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รายงานในช่วงเวลาที่ใช้บ่อยเพื่อตรวจสอบว่า มีกำหนดการใหม่เพื่อเรียกใช้ เซิร์ฟเวอร์รายงาน Rhe สร้างงานใน SQL Server แทนที่ทำงานตามกำหนดการที่คุณระบุ เรียกใช้งานสร้างเหตุการณ์ที่ใช้ในการทำให้เกิดการประมวลผลการสมัครใช้งานหรือรายงาน Snapshot ของรายงานชั่วคราวจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการใช้งานภายในเพื่อสนับสนุนการสมัครใช้งานการประมวลผลเพื่อให้สามารถอัปเดข้อกำหนดของรายงานพื้นฐาน โดยไม่มีผลกระทบต่อการสมัครใช้งานที่กำลังดำเนินอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดกำหนดการและตัวประมวลผลส่งบน MSDN

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดค่าการรายงานสำหรับการประมวลผลที่ไม่ต้องเฝ้าดู

จัดกำหนดการการประมวลผลข้อมูลสำหรับรายงาน

จัดกำหนดการการสมัครใช้งาน

สร้างกำหนดการที่ใช้ร่วมกัน

หยุดชั่วขณะ หรือประวัติย่อกำหนดการที่ใช้ร่วมกัน

ลบกำหนดการที่แชร์

กำหนดค่าการรายงานสำหรับการประมวลผลที่ไม่ต้องเฝ้าดู

ก่อนที่คุณสามารถจัดกำหนดการข้อมูลหรือการสมัครใช้งานสำหรับรายงานการประมวลผล คุณต้องกำหนดค่าแหล่งข้อมูลรายงานการใช้ข้อมูลประจำตัวหรือบัญชีผู้ใช้ไม่ต้องเฝ้าดูรายงานการประมวลผล ถ้าคุณใช้ข้อมูลประจำตัวที่เก็บไว้ เท่านั้นคุณสามารถเก็บข้อมูลประจำตัวหนึ่งชุด และพวกเขาจะถูกใช้ โดยผู้ใช้ทั้งหมดที่เรียกใช้รายงาน ข้อมูลประจำตัวอาจเป็นบัญชีผู้ใช้ Windows หรือบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล

รายงานไม่ต้องเฝ้าดูบัญชีผู้ใช้ในการประมวลผลเป็นบัญชีผู้ใช้ชักที่ถูกกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน ใช้เซิร์ฟเวอร์รายงานในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลเมื่อการดำเนินการตามกำหนดการเรียกคืนของแฟ้มภายนอกหรือการประมวลผลที่จำเป็นต้องใช้ ถ้าคุณกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีข้อมูลในรายงาน

เมื่อต้องการระบุข้อมูลประจำตัวหรือรายงานไม่ต้องเฝ้าดูบัญชีผู้ใช้ในการประมวลผล แก้ไขคุณสมบัติแหล่งข้อมูลของรายงาน ถ้ารายงานใช้ shared data source แก้ไข shared data source แทน

 1. ถ้าไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนแถบเปิดใช้ด่วน ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปยังรายงาน รายงานจะมีไอคอนต่อไปนี้: ไอคอนรายงาน

 3. คลิกลูกศร และเลือกจัดการแหล่งข้อมูล

 4. คลิกที่ชื่อแหล่งข้อมูล

 5. ในการตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง คลิกจัดเก็บ

 6. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 7. ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ Windows เลือกใช้เป็นข้อมูลประจำตัวของ Windows

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

จัดกำหนดการการประมวลผลข้อมูลสำหรับรายงาน

คุณสามารถจัดกำหนดการการประมวลผลข้อมูลเพื่อเรียกข้อมูลสำหรับรายงานบนบางวันและเวลา กระบวนการจัดกำหนดการสร้าง snapshot ของข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รายงานในภายหลัง ผู้ใช้ที่เลือกรายงานที่ใช้ snapshot ของข้อมูล ได้โดยทั่วไปจะไม่ทราบว่า รายงานการใช้ข้อมูลประมวลผลเบื้องต้น ไม่มีตัวบ่งชี้ visual ว่า รายงานจะใช้ข้อมูลแบบสดได้ รายงานอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถดึงข้อมูลตามกำหนดการหรืออนดีมานด์ คุณไม่สามารถกำหนดค่ารายงานเพื่อเรียกใช้ทั้งสองวิธี

ด้านบนของหน้า

จัดกำหนดการการสมัครใช้งาน

คุณสามารถสร้างการสมัครใช้งานการรายงานแจกจ่าย การทริกเกอร์การสมัครใช้งาน ผู้ใช้ที่ระบุการสมัครใช้งานจัดกำหนดการเมื่อไรและฉันจะเกิดขึ้นการส่งออก แม้ว่าดำเนินการประมวลผลการสมัครใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน ฟีเจอร์การแจ้งเตือน SharePoint จะใช้ในการเข้าถึงหน้าการสมัครใช้งานที่ระบุไว้อย่างไร และเมื่อการสมัครใช้งานการประมวลผล คุณสามารถกำหนดการสมัครใช้งานเฉพาะในรายงาน คุณไม่สามารถสมัครใช้งานรูปแบบรายงานหรือแฟ้มทรัพยากรที่ถูกเก็บไว้บนไซต์ SharePoint

ด้านบนของหน้า

สร้างกำหนดการที่ใช้ร่วมกัน

กำหนดการที่แชร์จะ shedules multipurpose ที่ให้ข้อมูลกำหนดการพร้อมเมื่อต้องการใช้เป็นตัวเลขใด ๆ ของรายงานหรือการสมัครใช้งาน คุณสร้างกำหนดการที่ใช้ร่วมกัน แล้ว อ้างอิงไว้ในหน้าการสมัครใช้งานหรือคุณสมบัติเมื่อคุณจำเป็นต้องระบุข้อมูลการจัดกำหนดการ กำหนดการที่แชร์สามารถจากส่วนกลางที่มีจัดการ หยุดชั่วคราว และดำเนินต่อ ในทางตรงข้าม คุณต้องแก้ไขกำหนดการด้วยตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้กับรายงานหรือการสมัครใช้งานทำงานแบบกำหนดเอง

กำหนดการที่แชร์จะถูกสร้างขึ้นในหน้าแอปพลิเคชันบนไซต์ SharePoint คุณสามารถระบุกำหนดการเฉพาะเจาะจง ด้วยชื่อที่ให้คำอธิบาย ถ้าไม่ได้ระบุชื่อ คุณสามารถระบุถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดกำหนดการ เช่นของรูปแบบของกิจวัตร หรือวัน และเวลาเมื่อมีการเรียกใช้

คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์เพื่อสร้าง แก้ไข หรือลบกำหนดการที่ใช้ร่วมกันบนไซต์ SharePoint ในทางตรงข้าม กำหนดการแบบกำหนดเองสามารถสร้างได้ ด้วยผู้ใช้แต่ละรายการที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายงาน หรือสร้างการสมัครใช้งาน

 1. คลิกการกระทำในไซต์

 2. คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 4. ในส่วน Reporting Services คลิกจัดกำหนดการที่แชร์

 5. คลิกเพิ่มการจัดกำหนดการ เพื่อเปิดหน้ากำหนดการคุณสมบัติ

 6. ใส่ชื่อคำอธิบายสำหรับกำหนดการ บนหน้าแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทำงานกับรายงาน Reporting Services ชื่อนี้จะปรากฏในรายการแบบหล่นลงในหน้าข้อกำหนดกำหนดการตลอดทั้งไซต์ หลีกเลี่ยงความยาวชื่อที่เป็นเรื่องยากที่จะอ่าน ทำตามตกลงการตั้งชื่อที่วางข้อมูลคำอธิบายส่วนใหญ่ที่จุดเริ่มต้นของชื่อ

 7. เลือกความถี่ ขึ้นอยู่กับความถี่ที่คุณเลือก ตัวกำหนดการที่ปรากฏบนหน้าอาจเปลี่ยนแปลงไปยังสนับสนุนความถี่ที่ (เช่น ถ้าคุณเลือกเดือน ชื่อของแต่ละเดือนจะปรากฏบนหน้า)

 8. กำหนดกำหนดการ กำหนดการผสมทั้งหมดไม่สามารถได้รับการสนับสนุนในเวลาเดียว

 9. ตั้งค่าวันเริ่มต้นและสิ้นสุด

 10. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หยุดชั่วขณะ หรือประวัติย่อกำหนดการที่ใช้ร่วมกัน

คุณสามารถหยุดชั่วคราว และประวัติย่อกำหนดการช่วงหนึ่งที่แชร์ที่ถูกใช้ หยุดชั่วขณะกำหนดการที่ใช้ร่วมกันมีวิธีในการตรึงกำหนดการช่วงหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อทำให้เกิดการประมวลผลการรายงานและการสมัครใช้งานชั่วคราว เฉพาะที่ใช้ร่วมกันกำหนดการสามารถหยุดชั่วคราว และดำเนินต่อ คุณไม่สามารถวางเมาส์กำหนดการรายงานที่เฉพาะเจาะจง

คุณไม่สามารถหยุดชั่วคราว และดำเนินการประมวลผลรายงานที่กำลังดำเนินการต่อไป คุณสามารถหยุดชั่วคราว และประวัติย่อกำหนดการที่อยู่ในคิวการจัดกำหนดการของบริการ SQL Server แทน เท่านั้น งานที่กำลังดำเนินอยู่นอกขอบเขตของกลไกการจัดกำหนดการ

ในขณะที่กำหนดการที่ใช้ร่วมกันถูกหยุดชั่วคราว การดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้รับอนุญาตให้ lapse หลังจากคุณดำเนินต่อกำหนดการที่ใช้ร่วมกัน รายงานและการประมวลผลการสมัครใช้งานเกิดขึ้นในเวลาถัดไปตามกำหนดการ โดยใช้เวลาภายในเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์รายงานไม่ประกอบขึ้นการดำเนินการตามกำหนดการที่จะเกิดขึ้นมีกำหนดการไม่ได้ถูกหยุดชั่วคราว

 1. คลิกการกระทำในไซต์

 2. คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 4. ในส่วน Reporting Services คลิกจัดกำหนดการที่แชร์

 5. เลือกกำหนดการ คลิ กหยุดชั่วขณะ (หรือประวัติย่อ ถ้ากำหนดการถูกหยุดชั่วคราวแล้ว)

ด้านบนของหน้า

ลบเวลาที่ใช้ร่วมกัน

ต้องลบกำหนดการที่แชร์ด้วยตนเอง ถ้าคุณลบกำหนดการที่แชร์ที่ใช้ การอ้างอิงทั้งหมดไปนั้นจะแทนที่ ด้วยกำหนดการแบบกำหนดเองไม่ได้ระบุ (นั่นคือ แบบกำหนดเองกำหนดการช่วงหนึ่งที่มีข้อมูลวันหรือเวลา)

การลบกำหนดการ และทำให้เกิดการหมดอายุแตกต่างกัน วันหมดอายุจะถูกใช้เพื่อหยุดการกำหนดการ แต่ไม่ลบ เนื่องจากกำหนดการจะใช้เพื่อทำการดำเนินการกับเซิร์ฟเวอร์รายงาน พวกเขาจะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ กำหนดการหมดอายุให้หลักฐานแก่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของรายงานเป็นเพื่อทำไมได้ทันทีหยุดกระบวนการแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องการแสดงตนของกำหนดการหมดอายุ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของรายงานอาจ misdiagnose ปัญหา หรือใช้ไม่จำเป็นเวลาพยายามกระบวนการแบบเต็มหน้าที่การใช้งานการแก้ไขปัญหา

ยังคงกำหนดการที่ใช้ร่วมกันที่หมดอายุในรายการกำหนดการที่ใช้ร่วมกัน เขตข้อมูลสถานะหมายความว่า กำหนดการหมดอายุแล้ว คุณสามารถกลับกำหนดการ โดยการขยายวันสิ้นสุด หรือคุณสามารถเอาการอ้างอิงกำหนดการถ้าคุณไม่ต้องการ

 1. คลิกการกระทำในไซต์

 2. คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 4. ในส่วน Reporting Services คลิกจัดกำหนดการที่ใช้ร่วมกัน

 5. เลือกกำหนดการ คลิ กลบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×