การไปยังวันที่ระบุในปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถย้ายไปยังวันที่ใดๆ ในปฏิทิน Outlook ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์

การใช้ตัวนำทางวันที่

  1. ใน ปฏิทิน ที่ด้านบนของบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกวันที่ในตัวนำทางวันที่

ตัวนำทางวันที่ในปฏิทิน

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการไปยังเดือนใดเดือนหนึ่งของสามเดือนก่อนหน้าหรือสามเดือนถัดไป ให้คลิกที่ชื่อเดือน แล้วคลิกเดือนที่คุณต้องการ

เปลี่ยนเดือนในตัวนำทางวันที่

  1. คลิกวันที่ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การใช้ ไปยังวันที่

  1. คลิก หน้าแรก

  2. ในกลุ่ม ไปที่ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ไปยังวันที่ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon

กลุ่ม ไปที่ บน Ribbon

แป้นพิมพ์ลัด    ในปฏิทินใดก็ตาม ให้กด Ctrl+G

  1. ในกล่องโต้ตอบ ไปยังวันที่ ในกล่อง วันที่ ให้ใส่วันที่หรือคลิกลูกศรลงเพื่อแสดงปฏิทินแบบรายเดือน แล้วคลิกวันที่

กล่องโต้ตอบ ไปยังวันที่

  1. ในรายการ แสดงใน ให้คลิกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×