การให้ตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเป็นผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint อยู่ในขณะนี้ สมาชิกรายอื่นของพื้นที่ทำงานอาจส่งการร้องขอไปยังคุณเพื่อขอเป็นผู้ทำข้อมูลให้ตรงกัน

คุณอาจได้รับการร้องขอนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยทั่วไป คุณควรถ่ายโอนตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันเฉพาะเมื่อคุณจะไม่สามารถเริ่มต้นหรือจัดการกำหนดการสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันได้หลังจากเวลาผ่านไปช่วงระยะหนึ่ง ในบางสถานการณ์ คุณอาจจำเป็นต้องขอให้สมาชิกพื้นที่ทำงานรายใดรายหนึ่งส่งการร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันมาที่คุณ

โปรดสังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายโอนตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันดังต่อไปนี้

  • การถ่ายโอนสามารถทำได้โดยผ่านทางการร้องขอจากสมาชิกพื้นที่ทำงานรายอื่นเท่านั้น กรณีนี้หมายความว่า ผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันในปัจจุบันไม่สามารถเริ่มต้นการถ่ายโอนตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันโดยไม่ได้รับการร้องขอ

  • ตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันควรได้รับการถ่ายโอนให้กับสมาชิกพื้นที่ทำงานที่สามารถเข้าถึงไลบรารีเอกสารที่เกี่ยวข้องบนไซต์ SharePoint ที่เลือกได้เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งและการรับการปรับปรุงบนไซต์ SharePoint อีกด้วย

หมายเหตุ: สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้จัดการพื้นที่ทำงานสามารถทำหน้าที่ผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันได้โดยไม่ต้องทำการร้องขอ

การร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันจะแสดงในพื้นที่แจ้งเตือนของ Windows ดังนี้

การร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกัน

เมื่อคุณเปิดตัวแจ้ง กล่องโต้ตอบ การร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกัน จะมีตัวเลือกสำหรับยอมรับการร้องขอในทันทีหรือยอมรับในภายหลัง และตัวเลือกสำหรับการปฏิเสธการร้องขอ ตัวแจ้งยังบอกคุณด้วยว่ามีแฟ้มใดถูกเช็คเอาท์ไปยังคุณหรือไม่ ถ้ามี ขอแนะนำให้คุณเลื่อนการยอมรับการร้องขอโดยการคลิก ยอมรับในภายหลัง หลังจากที่คุณดำเนินการเช็คอินแฟ้มใดๆ แล้ว คุณสามารถยอมรับการร้องขอได้ ถ้าคุณคลิก ยอมรับในภายหลัง กล่องโต้ตอบจะปิดลง แต่ตัวแจ้งการร้องขอการทำข้อมูลให้ตรงกันยังคงอยู่ในแถบงานของคุณ คุณสามารถเปิดตัวแจ้งอีกครั้งและเลือกตัวเลือกอื่นได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×