สูตรและฟังก์ชัน

ใส่หมายเลขแถวโดยอัตโนมัติ

การใส่หมายเลขแถวโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Excel แตกต่างจากโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ ตรงที่ไม่มีปุ่มสำหรับนับจำนวนข้อมูลโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเพิ่มลำดับหมายเลขลงในแถวข้อมูลได้ด้วยการลาก จุดจับเติม เพื่อเติมคอลัมน์ด้วยชุดข้อมูลหมายเลขโดยใช้ ฟังก์ชัน ROW

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการระบบที่ใส่หมายเลขอัตโนมัติขั้นสูงขึ้นสำหรับข้อมูลของคุณ และมีโปรแกรม Access ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถนำเข้าข้อมูล Excel ไปยังฐานข้อมูล Access ได้ ในฐานข้อมูล Access คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลที่จะสร้างหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ระเบียนใหม่ในตาราง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เติมคอลัมน์ ด้วยชุดของตัวเลข

ใช้ฟังก์ชัน ROW เพื่อใส่หมายเลขแถว

แสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

เติมคอลัมน์ด้วยชุดข้อมูลหมายเลข

 1. เลือกเซลล์แรกซึ่งอยู่ในช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 2. พิมพ์ค่าแรกสำหรับชุดข้อมูล

 3. พิมพ์ค่าลงในเซลล์ถัดไปเพื่อสร้างรูปแบบ

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 1, 2, 3, 4, 5... ให้พิมพ์ 1 และ 2 ในสองเซลล์แรก ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 2, 4, 6, 8... ให้พิมพ์ 2 และ 4

 4. เลือกเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ใน Excel 2013 และเวอร์ชันใหม่กว่า ปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว จะแสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกเซลล์ที่มีข้อมูลมากกว่าหนึ่งเซลล์ คุณสามารถละเว้นปุ่มเพื่อทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 5. ลาก จุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านตลอดช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

  หมายเหตุ: ขณะที่คุณลากจุดจับเติมผ่านเซลล์แต่ละเซลล์ Excel จะแสดงภาพตัวอย่างของค่า ถ้าคุณต้องการแบบอื่น ให้ลากจุดจับเติมด้วยการกดปุ่มคลิกขวาค้างไว้ แล้วเลือกรูปแบบ

  เมื่อต้องการเติมค่าลำดับเพิ่มขึ้น ให้ลากลงด้านล่างหรือลากไปด้านขวา เมื่อต้องการเติมค่าลำดับลดลง ให้ลากขึ้นด้านบนหรือลากไปด้านซ้าย

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมองไม่เห็นจุดจับเติม คุณอาจจะต้องแสดงจุดจับเติมขึ้นก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

  หมายเหตุ: หมายเลขเหล่านี้จะไม่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม ย้าย หรือเอาแถวออก คุณสามารถปรับปรุงการใส่ลำดับหมายเลขด้วยตนเองได้โดยเลือกสองหมายเลขที่อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง แล้วลากจุดจับเติมไปยังจุดสิ้นสุดของช่วงที่จะใส่หมายเลข

ใช้ฟังก์ชัน ROW เพื่อใส่หมายเลขแถว

 1. ในเซลล์แรกของช่วงที่คุณต้องการใส่หมายเลข ให้พิมพ์ =ROW(A1)

  ฟังก์ชัน ROW จะส่งกลับหมายเลขแถวที่คุณอ้างอิง ตัวอย่างเช่น =ROW(A1) จะส่งกลับหมายเลข 1

 2. ลาก จุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านตลอดช่วงที่คุณต้องการเติมข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมองไม่เห็นจุดจับเติม คุณอาจจะต้องแสดงจุดจับเติมขึ้นก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

 • หมายเลขเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณเรียงลำดับหมายเลขพร้อมข้อมูลของคุณ ลำดับอาจถูกขัดจังหวะถ้าคุณเพิ่ม ย้าย หรือลบแถว คุณสามารถปรับปรุงการใส่หมายเลขด้วยตนเองได้โดยเลือกสองหมายเลขที่อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง แล้วลากจุดจับเติมไปยังจุดสิ้นสุดของช่วงที่จะใส่หมายเลข

 • ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน ROW และคุณต้องการแทรกหมายเลขโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเพิ่มข้อมูลแถวใหม่ ให้เปลี่ยนช่วงข้อมูลนั้นเป็นตาราง Excel แถวทั้งหมดที่ถูกเพิ่มที่จุดสิ้นสุดของตารางจะถูกใส่หมายเลขตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสร้างหรือลบตาราง Excel ในเวิร์กชีต

เมื่อต้องการใส่รหัสหมายเลขแบบลำดับเฉพาะ เช่น หมายเลขใบสั่งซื้อ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ROW ร่วมกับฟังก์ชัน TEXT ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการลำดับเลขโดยใช้ 000-001 คุณต้องใส่สูตร =TEXT(ROW(A1),"000-000") ในเซลล์แรกของช่วงที่คุณต้องการใส่หมายเลข แล้วลากจุดจับเติมไปยังจุดสิ้นสุดของช่วง

แสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

จุดจับเติม จุดจับเติม จะแสดงขึ้นตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิดหรือปิดได้

 1. ใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

  ใน Excvel 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์ เพื่อแสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

หมายเหตุ: เพื่อช่วยป้องกันการแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อคุณลากจุดจับเติม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนก่อนเขียนทับเซลล์ ไว้แล้ว ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel แสดงข้อความเกี่ยวกับการเขียนทับเซลล์ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel

ฟังก์ชันค้นหาและการอ้างอิง (อ้างอิง)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×