การใส่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หรือเรียกว่า ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้น ลักษณะการจัดรูปแบบนี้มักจะใช้เพื่อเปิดย่อหน้าของสิ่งพิมพ์

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้น

  3. คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้น หรือ ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นแบบกำหนดเอง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นแบบกำหนดเอง จะมีการเพิ่มลักษณะแบบกำหนดเองในรายการ ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นที่พร้อมใช้งาน บนแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้น คุณสามารถใช้ลักษณะนี้เพื่อสร้างตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่อื่นๆ ในสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×