การใช้ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เพื่อกรองและแสดงข้อมูลใน Web Part อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เพื่อเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยัง Web Part อื่น เช่น Web Part สำหรับมุมมองรายการ

ในบทความนี้

ใช้ Web part สำหรับฟอร์ม

เพิ่ม Web Part ลงในหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML กับ Web Part อื่น

Web Part สำหรับฟอร์ม HTML กำหนดเอง

กำหนดค่าเริ่มต้น Web Part สำหรับฟอร์ม HTML

ใช้กล่องข้อความแบบหลายบรรทัด

ใช้ปุ่มตัวเลือก

ใช้รายการแบบหล่นลงของตัวเลือก

ใช้กล่องกาเครื่องหมาย

กำหนดค่าคุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

ลักษณะที่ปรากฏ

เค้าโครง

ขั้นสูง

การใช้ Web Part สำหรับฟอร์ม

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เพื่อเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยัง Web Part อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Web Part เริ่มต้นสำหรับฟอร์ม HTML เพื่อพิมพ์ชื่อภูมิภาค ส่งค่านั้นไปยัง Web Part สำหรับมุมมองรายการของข้อมูลลูกค้า แล้วกรองข้อมูลตามภูมิภาคนั้น คุณยังสามารถกำหนด Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เองเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำบางอย่าง เช่น เลือกชื่อภูมิภาคจากรายการแบบหล่นลงได้ คุณสามารถใช้กล่องข้อความ รายการแบบหล่นลง กล่องข้อความแบบหลายบรรทัด กล่องกาเครื่องหมาย หรือปุ่มตัวเลือกใน Web Part สำหรับฟอร์ม HTML ได้

วิธีการที่คุณจะเชื่อมต่อเขตข้อมูลกับ Web Part อื่นจะขึ้นอยู่กับว่า Web Part อื่นนั้นถูกกำหนดให้ใช้การเชื่อมต่อ Web Part ไว้อย่างไร

ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถมีหลายองค์ประกอบ (กล่องข้อความ ปุ่มตัวเลือก และอื่นๆ) บนฟอร์มของคุณ แต่จะมีเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้ อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลที่ต่างกันสามารถเชื่อมต่อกับ Web Part ที่ต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมี Web Part สำหรับฟอร์ม HTML ที่มีกล่องข้อความและชุดปุ่มตัวเลือก กล่องข้อความสามารถเชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการหนึ่ง และปุ่มตัวเลือกกับอีก Web Part สำหรับมุมมองรายการหนึ่ง เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม ไป Web Part สำหรับมุมมองรายการทั้งสองจะถูกกรองตามข้อมูลที่ใส่ไว้บน Web Part สำหรับฟอร์ม HTML

คุณสามารถเชื่อมต่อหลายเขตข้อมูลใน Web Part สำหรับฟอร์ม HTML กับ Web Part อื่น ถ้า Web Part นั้นสามารถรับหลายพารามิเตอร์ได้ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องใช้โปรแกรมการออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ SharePoint เช่น SharePoint Designer 2010 เพื่อทำให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม Web Part ลงในเพจ

เมื่อต้องการแก้ไขหน้า อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับจากการถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นที่เป็นสมาชิกของ <ชื่อไซต์> สำหรับไซต์นั้น

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน แสดงว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขเพจนั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกเพจในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก Web Part

  คำสั่ง Web Part

 3. ภายใต้ ประเภท ให้เลือกประเภท เช่น รายการและไลบรารี เลือก Web Part ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจ เช่น ข้อความประกาศ แล้วคลิก เพิ่ม

  ตัวเลือก Web Part

 4. เมื่อคุณเลือก Web Part ข้อมูลเกี่ยวกับ Web Part นั้นจะแสดงขึ้นใน เกี่ยวกับ Web Part

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML ไปยังอีก Web Part หนึ่ง

เมื่อต้องการใช้ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML คุณเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นที่สามารถรับค่าผ่านการเชื่อมต่อ Web Part เช่น Web Part สำหรับมุมมองรายการ รายการคุณต้องการกรอง และคอลัมน์คุณต้องการกรอง ต้องสามารถมองเห็นได้ใน Web Part บนหน้าเดียวกับ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มแอ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML ลงในหน้า ดูที่การเพิ่ม Web Part ลงในหน้า

 1. เรียกดูเพจที่มี Web Part ที่คุณต้องการกรอง

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน แสดงว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขเพจนั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ชี้ไปที่ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML คลิกลูกศรลง คลิก การเชื่อมต่อ ชี้ไปที่ จัดเตรียมค่าฟอร์มให้กับ แล้วคลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการเชื่อมโยง

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกการเชื่อมต่อ ให้คลิกแท็บ กำหนดค่าการเชื่อมต่อ

 5. จากเมนู ชนิดการเชื่อมต่อ ให้เลือกเขตข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลจาก Web Part สำหรับฟอร์ม HTML

หมายเหตุ: เขตข้อมูลจำเป็นต้องมีชื่อเดียวกันได้ หรือพวกเขาจำเป็นต้องชนิดข้อมูลเดียวกัน ค่าส่งมาจาก Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เป็นข้อความค่า.

 1. คลิก สิ้นสุด แล้วคลิก ออกจากโหมดแก้ไข ที่ด้านบนสุดของเพจ

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใส่ข้อความในกล่องข้อความ แล้วคลิก ไป หรือกด ENTER Web Part อีก Web Part หนึ่งนั้นจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับข้อความที่คุณใส่เท่านั้น เมื่อต้องการล้างกล่องข้อความเพื่อที่จะใส่ข้อความใหม่ ให้เลือกข้อความปัจจุบัน แล้วลบข้อความนั้น

ด้านบนของหน้า

การกำหนด Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เอง

คุณสามารถกำหนด Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เองได้ โดยใช้ ตัวแก้ไขต้นฉบับ ซึ่งมีพร้อมใช้งานจากบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML หรือโปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ SharePoint เช่น SharePoint Designer 2010 แทนที่จะใช้กล่องข้อความมาตรฐาน คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมาย กล่องข้อความแบบหลายบรรทัด และกล่องรายการได้ คุณยังสามารถเพิ่มป้ายชื่อและกำหนดค่าเริ่มต้นได้

ถ้าคุณกำหนด Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เอง ให้คำนึงถึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

 • คุณสามารถใช้ปุ่ม ไป (ซึ่งใช้องค์ประกอบ INPUT) เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Web Part อื่นได้เพียงปุ่มเดียวเท่านั้น

 • Web Part สำหรับฟอร์ม HTML จะใช้องค์ประกอบ FORM องค์ประกอบ HTML บางอย่างไม่สามารถใช้ภายในองค์ประกอบ FORM ได้ ซึ่งได้แก่องค์ประกอบ HTML, BODY และ FORM

 • ชื่อเขตข้อมูลฟอร์มทั้งหมดต้องไม่ซ้ำกัน ค่าของชื่อแต่ละค่าจะใช้สำหรับเชื่อมต่อกับชื่อคอลัมน์ที่สัมพันธ์กันใน Web Part ที่คุณกำลังเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการกำหนด Web Part สำหรับฟอร์มเอง ให้ใช้ปุ่ม ตัวแก้ไขต้นฉบับ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวแก้ไขข้อความ แล้วแก้ไขหรือเพิ่มโค้ดต้นฉบับ HTML

หมายเหตุ: Web Part สำหรับฟอร์ม HTML แสดงข้อมูลเฉพาะกับ Web Part สามารถเชื่อมต่อได้อื่นซึ่งจะไม่สามารถรับข้อมูลจาก Web Part สามารถเชื่อมต่อได้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML เป็นฟอร์มรายละเอียดแสดงแถวของข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การกำหนด Web Part เริ่มต้นสำหรับฟอร์ม HTML เอง

เมื่อต้องการกำหนด Web Part เริ่มต้นสำหรับฟอร์ม HTML เอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. จากหน้าแสดงตัว HTML Web part สำหรับฟอร์ม ใน Ribbon คลิกการแก้ไข แป้น tab แล้วคลิกการคำสั่งแก้ไข

 2. ชี้ไปที่ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML คลิกที่ลูกศรลง และจากนั้น คลิแก้ไข Web Part การ

 3. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คลิกปุ่มแก้ไขแหล่งที่มา

 4. กล่องโต้ตอบ รายการข้อความ จะเปิดขึ้นพร้อมกับโค้ด HTML เริ่มต้น

เมื่อต้องการทำให้อ่านและปรับเปลี่ยนโค้ดได้ง่ายดายขึ้น ให้แทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ในข้อความเพื่อแบ่งบรรทัดดังแสดงไว้ต่อไปนี้

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบ INPUT แรกได้หลายวิธี โดยการเปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูล เพิ่มป้ายชื่อลงในเขตข้อมูล หรือเพิ่มค่าเริ่มต้น

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเขตข้อมูล

ชื่อของกล่องข้อความเริ่มต้นใน Web part สำหรับฟอร์มคือT1 นี่คือชื่อที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ เมื่อต้องการให้เขตข้อมูลชื่อที่สื่อความหมายมาก พิมพ์ชื่อใหม่ในตำแหน่งT1 เอาเครื่องหมายอัญประกาศ

ป้ายชื่อเขตข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มข้อความป้ายชื่อก่อนหรือหลังเขตข้อมูลฟอร์มก็ได้ พิมพ์ข้อความโดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ

ค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มค่าเริ่มต้นลงในเขตข้อมูลพื้นที่ข้อความ ผู้ใช้สามารถยอมรับค่าโดยการคลิกปุ่ม ไป หรือแทนที่โดยการพิมพ์รายการของผู้ใช้เอง เมื่อต้องการเพิ่มค่าเริ่มต้น ให้ใช้แอตทริบิวต์ค่า

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องให้ชื่อที่มีความหมายยิ่งขึ้น เพิ่มค่าเริ่มต้น และเพิ่มป้ายชื่อ คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบ INPUT ที่สองโดยการเปลี่ยนชื่อของปุ่มตามตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบ HTML อื่นๆ ไว้ก่อนและหลังองค์ประกอบ DIV ตัวอย่างเช่น วิธีที่ง่ายและมีประโยชน์อย่างมากที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฟื้นฟูเพจและตั้งค่าองค์ประกอบ FORM ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คือการเพิ่มแท็กจุดยึดของเพจปัจจุบันไว้หลังองค์ประกอบ DIV ปิด ตัวอย่างเช่น

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

สิ่งสำคัญ: เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ โค้ด HTML ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อความ Web Part สำหรับฟอร์ม HTML สร้างชุดคำสั่งการเขียนสคริปต์แบบไดนามิกในขณะที่เรียกใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่น ปรับเปลี่ยนโค้ดเหตุการณ์onkeydown หรือเมื่อคลิก หรือคุณอาจโดยไม่ตั้งใจตัด Web Part สำหรับฟอร์ม HTML

ด้านบนของหน้า

การใช้กล่องข้อความแบบหลายบรรทัด

องค์ประกอบ TEXTAREA กำหนดตัวควบคุมการป้อนข้อมูลข้อความหลายบรรทัด แอตทริบิวต์ ROWS ระบุจำนวนบรรทัดที่เห็นได้ในเขตข้อมูลข้อความ แอตทริบิวต์ COLS ระบุความกว้างของพื้นที่ข้อความเป็นจำนวนอักขระ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ใช้จะเห็นกล่องข้อความที่มี 5 บรรทัด และมีความกว้าง 30 อักขระ เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความในกล่อง ข้อความจะตัดที่ 30 อักขระ

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีไม่มีช่องว่างในซอร์สโค้ดทันทีหลังจากวงเล็บเหลี่ยมมุมฉาก (>)

ด้านบนของหน้า

การใช้ปุ่มตัวเลือก

ปุ่มตัวเลือกจะให้ตัวเลือกต่างๆที่ผู้ใช้เลือกได้เพียงหนึ่งรายการ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงปุ่มตัวเลือกสามปุ่ม โดยใช้ชื่อเดียวกันสำหรับปุ่มตัวเลือกแต่ละปุ่ม ปกติแล้วจะมีการเพิ่มป้ายชื่อไว้หลังแต่ละปุ่ม ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบปุ่มตัวเลือกแต่ละปุ่มไว้บนบรรทัดแยกกัน ให้ใช้องค์ประกอบ BR

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

ด้านบนของหน้า

การใช้รายการตัวเลือกแบบหล่นลง

ถ้ามีตัวเลือกที่เลือกได้เพียงหนึ่งรายการเป็นจำนวนมาก ให้พิจารณาใช้กล่องรายการแบบหล่นลงโดยการใช้องค์ประกอบ SELECT โดยแต่ละตัวเลือกจะปรากฏเป็นตัวเลือกแยกต่างหากกันในรายการ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้น ข้อความหลังวงเล็บมุมปิดขององค์ประกอบ OPTION จะปรากฏในรายการแบบหล่นลง

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้น เช่น Spain ให้ทำดังต่อไปนี้

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

ด้านบนของหน้า

การใช้กล่องกาเครื่องหมาย

ถ้ามีตัวเลือกที่ให้เลือกได้ครั้งละหลายรายการ ให้พิจารณาการใช้กล่องกาเครื่องหมาย โดยแต่ละตัวเลือกจะปรากฏเป็นกล่องกาเครื่องหมายแยกต่างหากกัน และผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกใดๆ หรือทั้งหมดก็ได้ การใช้ตัวเลือกนี้ต้องมี Web Part ที่ยอมรับหลายพารามิเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อ Web Part นั้น

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้น เช่น Spain ให้ทำดังต่อไปนี้

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าคุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ต่างๆ จะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกันซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และคุณลักษณะขั้นสูงอื่นๆ คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Web Part ได้ในบานหน้าต่างเครื่องมือ

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part ที่เฉพาะเจาะจง นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้หนึ่งหรือหลายอย่างหรืออาจได้เลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงรายการไว้ด้านล่างนี้ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏเค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • ลักษณะที่ปรากฏ

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อของ Web Part ที่ปรากฏในแถบชื่อ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

ระบุว่าต้องการให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนเพจหรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดเพจ ตามค่าเริ่มต้น สถานะของกรอบจะตั้งค่าเป็น ปกติ และ Web Part ทั้งหมดจะปรากฏ เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏเมื่อตั้งค่าสถานะเป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

เค้าโครง

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ระบุว่าจะมองเห็น Web Part ได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดเพจ ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้นไว้ Web Part จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังออกแบบเพจ และจะมีคำต่อท้าย (ถูกซ่อน) ผนวกอยู่กับชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part นั้นในการให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการให้แสดง Web Part ดังกล่าว

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part นั้นในการให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการให้แสดง Web Part ดังกล่าว

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาแบบเรียงจากขวาไปซ้าย อังกฤษและภาษายุโรปอื่นๆ เป็นภาษาแบบเรียงจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Web Part บางชนิด

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาแบบเรียงจากขวาไปซ้าย อังกฤษและภาษายุโรปอื่นๆ เป็นภาษาแบบเรียงจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Web Part บางชนิด

ระบุโซนบนเพจที่มี Web Part อยู่

ระบุโซนบนเพจที่มี Web Part อยู่

หมายเหตุ: โซนบนหน้า Web Part จะไม่แสดงอยู่ในกล่องรายการ เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนมีมากกว่าหนึ่ง Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ขั้นสูง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่า Web Part สามารถย่อเล็กสุดได้หรือไม่

ระบุว่าต้องการให้สามารถเอา Web Part ออกจากเพจได้หรือไม่

ระบุว่าต้องการให้สามารถเอา Web Part ออกจากเพจได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

ระบุว่าจะซ่อน Web Part หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ ได้หรือไม่

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอน Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Parts ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ

ไม่มีโหมด จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุข้อความที่ปรากฏในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ระบุข้อความที่ปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×