การใช้ Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองเมื่อคุณมี Web Part ตัวกรองอย่างน้อยสอง Web Part ในหนึ่งเพจ และคุณต้องการให้การแสดงผลลัพธ์ตัวกรองต่างๆ ตรงกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดทางการเงินที่มีหลาย Web Part โดยที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการคลิกปุ่ม ซึ่งจะยึดตามแผนก ไตรมาส และภูมิภาคที่ระบุ ตลอดจนสามารถบันทึกการแสดงที่กรองแล้วให้เป็นมุมมองเริ่มต้นของตัวเองได้

ในบทความนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Web Part สำหรับการดำเนินการตัวกรอง

เพิ่ม Web Part การกระทำในตัวกรองลงในหน้า

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการออกแบบ และการรักษาเว็บเพจ

เพิ่ม Web Part การกระทำในตัวกรองลงในหน้า

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรอง

ส่วนนี้จะอธิบายถึงการเพิ่ม Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองลงในเพจและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาเว็บเพจ

การเพิ่ม Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองลงในเพจ

เมื่อคุณเพิ่ม Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองลงในเพจ การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ Web Part ตัวกรองอื่นๆ บนเพจนั้น โดยจะแตกต่างจาก Web Part ตัวกรองอื่นๆ ตรงที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองกับ Web Part อื่นๆ ได้ ดังนั้น ผู้ใช้จึงต้องป้อนค่าที่ต้องการสำหรับ Web Part ตัวกรองอื่นๆ ทุกตัวบนเพจนั้น แล้วคลิกปุ่ม กรองการกระทำ เพื่อดูผลลัพธ์แทน กล่าวคือ ปุ่ม กรองการกระทำ จะทำหน้าที่คล้ายกับว่าผู้ใช้กำลังกดแป้น ENTER หรือคลิก ตกลง สำหรับ Web Part ตัวกรองอื่นๆ แต่ละตัว

Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรอง

1. สอง Web Access Web Part สำหรับ Excel มีบริษัทข้อมูลยอดขาย

2. สองตัวกรอง Web Part สำหรับสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์แสดงโดยยึดตามค่าที่แตกต่างกัน เช่น "แรก" และ "เบ็ดเตล็ด"

3. ปุ่มการกระทำ Web Part ตัวกรองแสดงผลลัพธ์ในคลิกเดียว

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาเว็บเพจ

ข้อมูลต่อไปนี้คือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสองข้อที่ควรกระทำเมื่อคุณออกแบบและบำรุงรักษาเว็บเพจ

 • เอาการเชื่อมต่อกับคุณสมบัติของ Web Part ถูกปิดใช้งาน    ในหน้าโหมดแก้ไข คุณจะเห็นตัวกรองที่เชื่อมต่อ Web Part สำหรับในปัจจุบันและฉันจะเชื่อมต่อ โดยข้อความที่แสดงอยู่ภายใต้ Web Part ตัวกรอง

  ในบางกรณี คุณอาจต้องการเอาการเชื่อมต่อออกเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ Web Part ตัวกรองที่ปิดใช้งาน ถ้าเป็นกรณีนี้ ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณจะเห็นข้อความเตือนต่อไปนี้

  "คุณต้องเอาการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part ออก จึงจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่ปิดใช้งานได้"

 • เอา Web Part ที่ไม่ได้ใช้จากเว็บเพจ    ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจปิด Web Part แทนที่ จะลบ Web Part ยังคงอยู่บนหน้าเป็น Web Part ที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการค้นหา Web Part สำหรับซ่อน ค้นหาเว็บเพในไลบรารีเอกสารที่ถูกเก็บไว้ ชี้ไปชื่อไฟล์ของ Web Part คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น คลิกแก้ไขคุณสมบัติ แล้ว คลิกการเชื่อมโยงหน้าเว็บที่เปิดอยู่ในมุมมองการบำรุงรักษา

ด้านบนของหน้า

การเพิ่ม Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองลงในเพจ

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างเว็บเพจบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำบนไซต์อื่นๆ อาจแตกต่างไปจากนี้

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้เพิ่มอย่างน้อยสอง Web Part ตัวกรอง และอย่างน้อยหนึ่ง Web Part อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้ในเพจนั้น

  เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณจะไปยังขั้นตอนต่อไป คุณควรตรวจสอบก่อนว่า Web Part ทำงานได้ตามที่คาดไว้หรือไม่

 2. การเพิ่ม Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรอง
  Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองจะมีลักษณะการทำงานเริ่มต้นดังนี้ แสดงปุ่มที่ผู้ใช้สามารถคลิกได้ ข้อความบนปุ่มคือ ใช้ตัวกรอง ปุ่มจะอยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายของโซน Web Part และกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉัน เปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นได้ด้วยการกำหนด Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองเองได้

  Web Part สำหรับการดำเนินการตัวกรองที่กำหนดเอง:   

 3. ชี้ไปที่ Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรอง คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไข Web Part

  Web Part สำหรับการกระทำของตัวกรองนั้นจะเข้าสู่โหมดแก้ไข และบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะแสดงขึ้นมา

 4. คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเริ่มต้นของ Web Part ภายใต้การกระทำในตัวกรองในบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • เมื่อไม่ต้องการให้มีการแสดงปุ่ม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม ใช้ตัวกรอง การทำเช่นนี้จะปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย ข้อความบนปุ่ม และกล่องรายการ การจัดแนวปุ่ม

  • เมื่อต้องการแสดงข้อความอื่นบนปุ่ม กรองการกระทำ ให้ใส่ข้อความใหม่ในกล่องข้อความ ข้อความบนปุ่ม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของ Web Part สำหรับกรองการกระทำ ในโซน Web Part ให้เลือก ซ้ายกึ่งกลาง หรือ ขวา จากเมนูรายการแบบหล่นลง การจัดแนวปุ่ม

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับ Web Part ตัวกรองอื่นๆ บนเพจ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกตัวเลือกตัวกรองได้ ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะเปิดใช้งานอยู่

 5. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ตกลง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ

  ตรวจสอบผลลัพธ์:   

 6. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไขและดูเพจนั้น ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก หยุดการแก้ไข

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ปรากฏบนเพจแบบไดนามิก ให้ใส่ค่าใน Web Part ตัวกรองอื่น และคลิกปุ่ม กรองการกระทำ

  ถ้าคุณสมบัติ อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกตัวเลือกตัวกรองได้ เปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถบันทึกเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยการใส่ค่าสำหรับ Web Part ตัวกรองอื่นๆ บนเพจนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกเป็นค่าเริ่มต้นของฉัน แล้วคลิกปุ่ม กรองการกระทำ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม กรองการกระทำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี Web Part ตัวกรองอย่างน้อยหนึ่ง Web Part เชื่อมต่ออยู่กับอีก Web Part หนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×