การใช้ PowerPoint เพื่อเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ งานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เริ่มต้น ด้วย Microsoft PowerPoint คุณสามารถเปิด และบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ OpenDocument Presentation (.odp) ที่ใช้ โดยบางงานนำเสนอแอปพลิเคชัน เช่นปะแก้ OpenOffice Impress และ LibreOffice Impress

คุณต้องการทำอะไร

เปิดไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เปิดไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก เปิด

 3. ถ้าต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกในรูปแบบ OpenDocument ให้คลิก งานนำเสนอ OpenDocument ในรายการ ไฟล์ชนิด

 4. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการจะเปิด แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์ได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ไฟล์หลังจากที่พบไฟล์นั้นแล้วได้ด้วย

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint คุณจะเห็นว่ารูปแบบอาจไม่เหมือนกับที่เคยถูกสร้างไว้ในโปรแกรมดั้งเดิม เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ของคุณในเวอร์ชัน PowerPoint เอาไว้ ขั้นแรก คุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นงานนำเสนอ PowerPoint เช่น ในรูปแบบไฟล์ .pptx ก่อน แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก งานนำเสนอ OpenDocument

 4. ตั้งชื่อและบันทึกไฟล์ของคุณ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหาย นี่คือเนื่องจากฟีเจอร์ที่แตกต่างกันและตัวเลือก เช่นการจัดรูปแบบ ว่า แอปพลิเคชันของงานนำเสนอ OpenDocument และ PowerPoint สนับสนุน

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าไฟล์จะมีลักษณะอย่างไรในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

 • เมื่อต้องการเก็บการจัดรูปแบบวัตถุขั้นสูงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument ให้แปลงวัตถุเป็นรูปภาพ

 • เมื่อคุณทำงานกับตาราง ให้สร้างตารางให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปิด PowerPoint ตารางจะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณปิด PowerPoint และจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกในภายหลัง

 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการเน้น (ซึ่งก็คือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเข้าหรือออก) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีหรือการปรับมาตราส่วน เนื่องจากส่วนเหล่านั้นของภาพเคลื่อนไหวจะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์ .odp

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เปิดไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเปิด

 2. ในรายการแฟ้มชนิด คลิกรูปแบบ OpenDocument Presentation

 3. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการเปิด จากนั้น คลิกเปิด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดแฟ้มงานนำเสนอ OpenDocument ในPowerPoint 2007 อาจไม่มีการจัดรูปแบบเดียวกันเป็นในแอปพลิเคชันต้นฉบับจะถูกสร้างขึ้นใน นี่คือเนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บรุ่น PowerPoint ไฟล์ของคุณคุณต้องบันทึกไฟล์เป็นเอกสาร PowerPoint ตัวอย่างเช่นในรูปแบบไฟล์.pptx แล้ว บันทึกอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิ กบันทึกเป็น

 2. คลิกรูปแบบ OpenDocument Presentation

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหาย เลือกหรือไม่เนื่องจากฟีเจอร์ที่แตกต่างกันและตัวเลือก เช่นการจัดรูปแบบ ว่า แอปพลิเคชันของงานนำเสนอ OpenDocument และPowerPoint 2007 สนับสนุน

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าไฟล์จะมีลักษณะอย่างไรในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

 • เมื่อต้องการเก็บการจัดรูปแบบวัตถุขั้นสูงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument ให้แปลงวัตถุเป็นรูปภาพ

 • เมื่อคุณทำงานกับตาราง เสร็จสมบูรณ์ตารางก่อนที่จะปิดPowerPoint 2007 ตารางจะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณปิดPowerPoint 2007 และไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการเน้น (ซึ่งก็คือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเข้าหรือออก) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีหรือการปรับมาตราส่วน เนื่องจากส่วนเหล่านั้นของภาพเคลื่อนไหวจะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์ .odp

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขไฟล์ OpenDocument .odp และ PowerPoint .pptx ใน PowerPoint Online

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×