การใช้ Microsoft Query เพื่อรับข้อมูลภายนอก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Microsoft Query เพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก โดยใช้ Microsoft Query เพื่อเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลขององค์กรของคุณและไฟล์ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ใน Excel นอกจากนี้คุณสามารถฟื้นฟูรายงาน Excel และสรุปโดยอัตโนมัติจากแหล่งฐานข้อมูลต้นฉบับของคุณเมื่อใดก็ ตามที่มีการอัปเดฐานข้อมูล ด้วยข้อมูลใหม่

ใช้ Microsoft Query คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก เลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว นำเข้าข้อมูลลงในแผ่นงานของคุณ และรีเฟรชข้อมูลตามที่ต้องการเก็บข้อมูลในเวิร์กชีตของคุณซิงโครไนซ์กับข้อมูลในแหล่งข้อมูลภายนอก

ชนิดของฐานข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึง     คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ตลอดจน Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server OLAP Services หลายชนิด คุณยังสามารถเรียกใช้ข้อมูล จากเวิร์กบุ๊ก Excel และ จากไฟล์ข้อความ

Microsoft Office ให้การควบคุมที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 • Microsoft SQL Server Analysis Services (ตัวให้บริการ OLAP )

 • Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Paradox

 • ฐานข้อมูลไฟล์ข้อความ

คุณสามารถใช้ยังโปรแกรมควบคุม ODBC หรือโปรแกรมควบคุมแหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตรายอื่นเพื่อเรียกดูข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่จะไม่ได้แสดงไว้ที่นี่ รวมถึงฐานข้อมูล OLAP ชนิดอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC หรือโปรแกรมควบคุมแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่แอ ตรวจสอบเอกสารสำหรับฐานข้อมูล หรือติดต่อผู้จำหน่ายฐานข้อมูลของคุณ

เลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล     คุณสามารถรับข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ ด้วยการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคำถามที่คุณถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลภายนอก ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล Access คุณอาจต้องการรู้ยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงตามภูมิภาค คุณสามารถดึงข้อมูลบางส่วนของข้อมูล ด้วยการเลือกเฉพาะข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์และภูมิภาคที่คุณต้องการวิเคราะห์

ด้วย Microsoft Query คุณสามารถเลือกคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการ และนำเข้าข้อมูลนั้นเท่านั้นใน Excel

การอัปเดเวิร์กชีตของคุณในคราวเดียว     เมื่อคุณมีข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล คุณสามารถรีเฟรช ข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณอัปเดนั่นคือ โดยไม่ต้องสร้างรายงานสรุปและแผนภูมิใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสรุปยอดขายรายเดือน และรีเฟรชทุกเดือนเมื่อตัวเลขยอดขายใหม่เข้ามา

Microsoft Query วิธีใช้แหล่งข้อมูล     หลังจากที่คุณตั้งค่าแหล่งข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลเฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้ได้เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการสร้างคิวรีเพื่อเลือก และเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนั้นซึ่ง โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลการเชื่อมต่อทั้งหมดได้ Microsoft Query ใช้แหล่งข้อมูล การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก และ การแสดงข้อมูลใดจะพร้อมใช้งาน หลังจากที่คุณสร้างแบบสอบถามของคุณ และส่งกลับข้อมูลไปยัง Excel, Microsoft Query มีเวิร์กบุ๊ก Excel กับแบบสอบถามและข้อมูลแหล่งข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเมื่อคุณต้องการรีเฟรชข้อมูล

ไดอะแกรมของวิธีที่ Query ใช้แหล่งข้อมูล

ใช้คิวรี Microsoft เพื่อนำเข้าข้อมูล   เพื่อนำเข้าข้อมูลภายนอกลงใน Excel ด้วย Microsoft Query ทำตามขั้นตอนพื้นฐาน ซึ่งอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนต่อไปนี้

แหล่งข้อมูลคืออะไร?     แหล่งข้อมูลถูกเก็บไว้ชุดของข้อมูลที่อนุญาตให้ Excel จาก Microsoft Query เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก เมื่อคุณใช้ Microsoft Query การตั้งค่าแหล่งข้อมูลคุณตั้งชื่อแหล่งข้อมูล แล้ว ใส่ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ ชนิดของฐานข้อมูล และข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณ ข้อมูลที่มีชื่อของโปรแกรมควบคุม OBDC หรือข้อมูลต้นฉบับโปรแกรมควบคุม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำให้การเชื่อมต่อให้กับชนิดของฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ด้วย

เมื่อต้องการตั้งค่าแหล่งข้อมูล โดยใช้ Microsoft Query:

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากแหล่งข้อมูลอื่น แล้ว คลิ กจาก Microsoft Query

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุแหล่งข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล ไฟล์ข้อความ หรือเวิร์กบุ๊ก Excel คลิกแท็บฐานข้อมูล

  • เมื่อต้องการระบุแหล่งข้อมูล OLAP คิวบ์ คลิกแท็บOLAP คิวบ์ แท็บนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเรียกใช้คิวรีของ Microsoft จาก Excel

 3. ดับเบิลคลิ<แหล่งข้อมูลใหม่ >

  หรือ

  คลิก<แหล่งข้อมูลใหม่ > นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ จะแสดงขึ้น

 4. ในขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ชื่อของแหล่งข้อมูล

 5. ในขั้นตอนที่ 2 คลิกโปรแกรมควบคุมสำหรับชนิดของฐานข้อมูลที่คุณกำลังใช้เป็นแหล่งข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าฐานข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเข้าถึงไม่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ติดตั้ง ด้วย Microsoft Query จาก นั้นคุณจำเป็นต้องดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC เข้ากันได้กับ Microsoft Office จากผู้จัดจำหน่ายบริษัท เช่นผู้ผลิต ฐานข้อมูล ติดต่อผู้จำหน่ายฐานข้อมูลสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง

  • ฐานข้อมูล OLAP ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุม ODBC เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Query จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft SQL Server Analysis Services เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล OLAP อื่น ๆ คุณต้องติดตั้งในข้อมูลต้นฉบับโปรแกรมควบคุมและไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์

 6. คลิกเชื่อมต่อ จากนั้น ใส่ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ สำหรับฐานข้อมูล เวิร์กบุ๊ก Excel และไฟล์ข้อความ ข้อมูลที่คุณใส่ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือกไว้ คุณอาจถูกขอให้ใส่ชื่อเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน เวอร์ชันของฐานข้อมูลที่คุณกำลังใช้ ฐานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดของฐานข้อมูล

  สิ่งสำคัญ: 

  • ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

 7. หลังจากที่คุณใส่ข้อมูลที่จำเป็น คลิกตกลง หรือเสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่

 8. ถ้าตารางมีฐานข้อมูลของคุณ และคุณต้องการให้ตารางเฉพาะเจาะจงจะแสดงโดยอัตโนมัติในตัวช่วยสร้างคิวรี คลิกกล่องสำหรับขั้นตอนที่ 4 จากนั้น คลิกตารางที่คุณต้องการ

 9. ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณใช้แหล่งข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึก ID ผู้ใช้และรหัสผ่านในข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลของฉัน ไม่มีการเข้ารหัสลับรหัสผ่านบันทึกไว้ ถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่พร้อมใช้งาน ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณเพื่อกำหนดว่า ตัวเลือกนี้อาจทำให้ใช้

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจถูกจัดเก็บเป็นข้อความธรรมดา และผู้ใช้ที่เป็นอันตรายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล

หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ชื่อแหล่งข้อมูลของคุณปรากฏในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีสำหรับแบบสอบถามส่วนใหญ่     ตัวช่วยสร้างคิวรีทำให้ง่ายต่อการเลือก และรวบรวมข้อมูลจากตารางอื่นและเขตข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี คุณสามารถเลือกตารางและเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ การรวมภายใน (การดำเนินการคิวรีที่ระบุว่า แถวจากตารางสองตารางจะถูกรวมตามค่าของเขตข้อมูลที่เหมือนกัน) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อตัวช่วยสร้างรู้จักเขตข้อมูลคีย์หลักในหนึ่งตารางและเขตข้อมูลที่ มีชื่อเดียวกันในตารางสอง

คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้าง เพื่อเรียงลำดับชุดผลลัพธ์ และทำการกรองอย่างง่าย ในขั้นตอนสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง คุณสามารถเลือกที่จะส่งกลับข้อมูลไปยัง Excel หรือการ ปรับปรุงแบบสอบถามใน Microsoft Query หลังจากที่คุณสร้างแบบสอบถาม คุณสามารถเรียกใช้ ใน Excel อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ใน Microsoft Query

เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างคิวรี ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากแหล่งข้อมูลอื่น แล้ว คลิ กจาก Microsoft Query

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีเพื่อสร้างหรือแก้ไขแบบสอบถาม

 3. คลิกสองครั้งที่แหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้

  หรือ

  คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

ทำงานได้โดยตรงใน Microsoft แบบสอบถามสำหรับชนิดอื่น ๆ ของแบบสอบถาม     ถ้าคุณต้องการสร้างคิวรีที่ซับซ้อนกว่าตัวช่วยสร้างคิวรีช่วยให้ คุณสามารถทำงานได้โดยตรงใน Microsoft Query คุณสามารถใช้คิวรี Microsoft เพื่อดู และเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างในตัวช่วยสร้างคิวรีเริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างแบบสอบถามใหม่โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี ทำงานได้โดยตรงใน Microsoft Query เมื่อคุณต้องการสร้างแบบสอบถามที่ทำต่อไปนี้:

 • เลือกข้อมูลเฉพาะจากเขตข้อมูล     ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ คุณอาจต้องการเลือกบางส่วนของข้อมูลในเขตข้อมูล และละเว้นข้อมูลที่คุณไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการข้อมูลสองคูณในเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์หลายตัว คุณสามารถใช้เกณฑ์ เพื่อเลือกข้อมูลสำหรับเฉพาะสองผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

 • เรียกดูข้อมูลโดยยึดตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แบบสอบถาม     ถ้าคุณต้องการสร้างรายงาน Excel หรือสรุปสำหรับหลาย ๆ พื้นที่เดียวกันในข้อมูลภายนอกเดียวกันได้แก่เช่นรายงานการขายแยกต่างหากสำหรับแต่ละภูมิภาคนั่นคือคุณสามารถสร้างแบบคิวรีพารามิเตอร์ ได้ เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีพารามิเตอร์ คุณจะได้รับพร้อมท์สำหรับค่าที่จะใช้เป็นเกณฑ์คิวรีเลือกระเบียน ตัวอย่างเช่น คิวรีพารามิเตอร์อาจพร้อมท์ให้คุณสามารถใส่ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง และคุณไม่สามารถใช้คิวรีนี้เพื่อสร้างแต่ละรายการของรายงานการขายภูมิภาคของคุณ

 • รวมข้อมูลที่แตกต่างกัน     การรวมภายในที่สร้างตัวช่วยสร้างคิวรีมีชนิดของการรวมที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามโดยทั่วไป บางครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณต้องการใช้ชนิดของการรวมอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางของข้อมูลยอดขายของผลิตภัณฑ์และตารางของข้อมูลลูกค้า การรวมภายใน (ชนิดสร้างขึ้น โดยตัวช่วยสร้างคิวรี) จะป้องกันไม่ให้เรียกคืนของลูกค้าระเบียนสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ ใช้ Microsoft Query คุณสามารถรวมตารางเหล่านี้เพื่อให้ระเบียนลูกค้าทั้งหมดจะถูกดึงมา พร้อมกับข้อมูลยอดขายสำหรับลูกค้าเหล่านั้นที่ได้ทำการซื้อ

เมื่อต้องการเริ่ม Microsoft Query ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากแหล่งข้อมูลอื่น แล้ว คลิ กจาก Microsoft Query

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีเพื่อสร้างหรือแก้ไขแบบสอบถาม ล้าง

 3. คลิกสองครั้งที่แหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้

  หรือ

  คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

Reusing และแชร์แบบสอบถาม     ทั้งในตัวช่วยสร้างคิวรีและ Microsoft Query คุณสามารถบันทึกคิวรีของคุณเป็นไฟล์.dqy ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยน นำมาใช้ใหม่ และแชร์ Excel สามารถเปิดแฟ้ม.dqy โดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณหรือผู้ใช้อื่นให้สร้างช่วงข้อมูลภายนอกเพิ่มเติมจากแบบสอบถามเดียวกัน

เมื่อต้องการเปิดแบบสอบถามบันทึกจาก Excel:

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากแหล่งข้อมูลอื่น แล้ว คลิ กจาก Microsoft Query กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล จะแสดงขึ้น

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแท็บคิวรี

 3. ดับเบิลคลิกที่คิวรีที่คุณต้องการเปิดบันทึก คิวรีจะแสดงใน Microsoft Query

ถ้าคุณต้องการเปิดแบบสอบถามที่บันทึกไว้ และถูกเปิด Microsoft Query คลิกเมนู Microsoft Queryไฟล์ แล้ว คลิ กเปิด

ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้ม.dqy, Excel เปิดขึ้น เรียกใช้แบบสอบถาม แล้ว แทรกผลลัพธ์ลงในแผ่นงานใหม่

ถ้าคุณต้องการแชร์ข้อมูลสรุปของ Excel หรือรายงานที่ยึดตามข้อมูลภายนอก คุณสามารถทำให้ผู้ใช้อื่นเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยช่วงข้อมูลภายนอก หรือคุณสามารถสร้างแบบเทมเพลต เทมเพลตให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลสรุปหรือรายงานโดยไม่บันทึกข้อมูลภายนอกเพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็ก ข้อมูลภายนอกจะได้รับเมื่อผู้ใช้เปิดเทมเพลตรายงาน

หลังจากที่คุณสร้างแบบสอบถามในตัวช่วยสร้างคิวรีหรือ Microsoft Query คุณสามารถส่งกลับข้อมูลไปยังเวิร์กชีต Excel ข้อมูลนั้นกลายเป็น แอช่วงข้อมูลจากภายนอก หรือรายงาน PivotTable ที่คุณสามารถจัดรูปแบบ และรีเฟรช

จัดรูปแบบดึงข้อมูล     ใน Excel คุณสามารถใช้เครื่องมือ เช่นแผนภูมิหรือผลรวมย่อยอัตโนมัติ การนำเสนอ และ การสรุปข้อมูลตัวดึงข้อมูล ด้วย Microsoft Query คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูล และการจัดรูปแบบของคุณจะถูกเก็บไว้เมื่อคุณรีเฟรชข้อมูลภายนอก คุณสามารถใช้ป้ายชื่อคอลัมน์ของคุณเองแทนชื่อเขตข้อมูล และเพิ่มหมายเลขแถวโดยอัตโนมัติ

Excel สามารถจัดรูปแบบอัตโนมัติข้อมูลใหม่ที่คุณพิมพ์ที่ส่วนท้ายของช่วงที่ตรงกับแถวก่อนหน้าได้ Excel สามารถคัดลอกสูตรที่มีซ้ำกันในแถวก่อนหน้า และขยายเหล่านั้นไปยังแถวเพิ่มเติม โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อต้องขยายให้แถวใหม่ในช่วง รูปแบบและสูตรต้องปรากฏในอย่างน้อยสามแถวก่อนหน้าห้า

คุณสามารถเปิดตัวเลือกนี้ (หรือ ปิดอีก) ตลอดเวลา:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  ใน Excel 2007: ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือก Excel แล้วคลิกที่ประเภท ขั้นสูง

 2. ในส่วนตัวเลือกการแก้ไข เลือกการตรวจสอบข้อมูลขยายช่วงการจัดรูปแบบและสูตร เมื่อต้องการปิดใช้งานข้อมูลอัตโนมัติช่วงการจัดรูปแบบอีก ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

การรีเฟรชข้อมูลภายนอก     เมื่อคุณรีเฟรชข้อมูลภายนอก คุณเรียกใช้คิวรีเพื่อเรียกข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับข้อกำหนดของคุณ คุณสามารถรีเฟรชแบบสอบถามในทั้ง Microsoft Query และ Excel Excel มีหลายตัวเลือกสำหรับการรีเฟรชแบบสอบถาม รวมถึงการรีเฟรชข้อมูลเมื่อใดก็ ตามที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก และจะรีเฟรชที่ช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถทำงานต่อใน Excel ในขณะที่กำลังฟื้นฟูข้อมูล และคุณยังสามารถตรวจสอบสถานะในขณะที่กำลังฟื้นฟูข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การรีเฟรชเชื่อมต่อข้อมูล (นำเข้า)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×