การใช้ Web Part สำหรับสารบัญแสดงการนำทางบนเว็บเพจ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หน้าที่การใช้งานการนำทางที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับเว็บเพจที่ประสบความสำเร็จ เมื่อใช้ Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหน้าที่การใช้งานการนำทางของเว็บเพจโดยใช้ Web Part สำหรับสารบัญ

ในบทความนี้

ตารางของเนื้อหาของ Web Part คืออะไร

เมื่อสามารถใช้ตารางของเนื้อหาของ Web Part

ฉันจะใช้ตารางของเนื้อหาของ Web Part ได้หรือไม่

Web Part สำหรับสารบัญคืออะไร

Web Part สำหรับสารบัญเป็นคอมโพเนนต์กำหนดค่าที่คุณสามารถเพิ่มลงในหน้าของ Web Part คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับสารบัญสร้างแผนผังเว็บไซต์ที่ชี้ไปยังส่วนต่างๆ ของไซต์คอลเลกชัน Office SharePoint Server 2007 ของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเพิ่ม Web Part สำหรับสารบัญลงในเพจ คุณจะได้ระบุส่วนของไซต์คอลเลกชันของคุณที่ Web Part ควรสร้างการเชื่อมโยงไปยังส่วนนั้น วิธีแสดงการเชื่อมโยง และวิธีจัดการการเชื่อมโยงต่างๆ

ด้านบนของหน้า

ฉ้นสามารถใช้ Web Part สำหรับสารบัญได้เมื่อใด

เมื่อคุณสร้างเพจใหม่ คุณสามารถสร้างเพจโดยใช้เค้าโครงเพจ เพจยินดีต้อนรับที่มีสารบัญ ซึ่งจะสร้างเพจที่มี Web Part สำหรับสารบัญอยู่แล้ว

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับสารบัญเพื่อให้มีการเชื่อมโยงการนำทางในเพจของ Web Part ด้วยการเพิ่ม Web Part สำหรับสารบัญลงใน to a โซน Web Part ในเพจนั้น เค้าโครงเพจซึ่งมีอยู่ใน Office SharePoint Server 2007 และอนุญาตให้คุณเพิ่ม Web Part สำหรับสารบัญได้นั้น มีดังต่อไปนี้

 • การค้นหาขั้นสูง

 • หน้าแรกของอินทราเน็ต

 • หน้าแรกของข่าวสาร

 • เพจผลลัพธ์การค้นหาบุคคล

 • เพจการค้นหา

 • ผลลัพธ์การค้นหา

 • หน้าแรกของไดเรกทอรีของไซต์

 • เพจยินดีต้อนรับที่มีการเชื่อมโยงสรุป

 • เพจยินดีต้อนรับแบบ Splash

ด้านบนของหน้า

ฉ้นจะใช้ Web Part สำหรับสารบัญได้อย่างไร

ขั้นตอนหลักในการใช้ Web Part สำหรับสารบัญมีสองขั้นตอน คือ

 1. เพิ่ม Web Part ลงในหน้า

 2. กำหนดค่า Web Part

การเพิ่ม Web Part ลงบนเพจ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เพจที่สร้างโดยใช้เค้าโครงเพจ เพจยินดีต้อนรับที่มีสารบัญ จะมี Web Part สำหรับสารบัญอยู่แล้ว ถ้าเพจที่คุณใช้งานอยู่มีการสนับสนุน Web Part แต่ยังไม่มี Web Part สำหรับสารบัญ คุณสามารถเพิ่ม Web Part สำหรับสารบัญลงในเพจนั้นได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. เรียกดูเพจที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับสารบัญ

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. เลือกโซนสำหรับ Web Part จากนั้นคลิก เพิ่ม Web Part ลงในโซนดังกล่าว กล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Parts ของเว็บเพจจะเปิดขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Parts ภายใต้ Web Parts ทั้งหมด ในส่วน ค่าเริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Web Part สำหรับสารบัญ แล้วคลิก เพิ่ม

การกำหนดค่า Web Part

ให้ใช้กระบวนงานในการกำหนดค่า Web Part สำหรับสารบัญ ดังนี้

 1. คลิกลูกศรมุมบนขวาของ Web Part แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน Tool Part ของ Web Part สำหรับสารบัญจะเปิด

  หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขเพจเสร็จแล้ว ลูกศรที่มุมขวาบนของ Web Part จะมีป้ายชื่อระบุว่า แก้ไข

 2. ในส่วน เนื้อหา ให้ตั้งค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้

  • เริ่มต้นจาก      ตัวเลือกนี้จะกำหนดระดับรากซึ่งเริ่มมีเนื้อหา เนื้อหาทั้งหมดที่ Web Part สำหรับสารบัญแสดงต้องเป็นเพจที่อยู่ในไซต์รากนี้ ไซต์ที่อยู่ในไซต์รากนี้ หรือเพจที่อยู่ในไซต์ซึ่งอยู่ในไซต์รากนี้ ให้คลิกปุ่ม เรียกดู แล้วเลือกไซต์ที่คุณต้องการใช้เป็นรากของ Web Part

  • ระดับที่จะแสดง      ใช้ตัวเลือกนี้ระบุจำนวนระดับของการนำทางที่ Web Part จะแสดง ไซต์รากเป็นระดับแรกของการนำทาง ไซต์แต่ละไซต์ที่อยู่ใต้ไซต์รากโดยตรงคือระดับที่สองของการนำทาง เป็นต้น เพจต่างๆ อยู่ในระดับการนำทางเดียวกันเหมือนกับไซต์ของเพจดังกล่าว

   ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเลือกไซต์รากชื่อ หน้าแรก ที่มีไซต์สองไซต์ชื่อข่าวสาร และ ข้อความประกาศ และแต่ละไซต์มีสี่ไซต์ ชื่อว่า ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ถ้าคุณระบุให้ Web Part สำหรับสารบัญแสดงสองระดับ Web Part จะไม่แสดงไซต์ ไตรมาส เนื่องจากไซต์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สามของการนำทาง แต่ในตัวอย่างนี้ เพจของไซต์ ข่าวสารและไซต์ ข้อความประกาศ ถูกแสดงเนื่องจากอยู่ในระดับที่สองของการนำทาง

  • แสดงเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ Web Part แสดงการเชื่อมโยงไปยังเพจที่อยู่ใต้รากโดยตรงตามที่คุณระบุโดยใช้ตัวเลือก เริ่มต้นจาก ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะแสดงไซต์ที่อยู่รากนั้นโดยตรง รวมทั้งเพจและไซต์ที่อยู่่ภายใต้ไซต์ดังกล่าว แต่จะไม่แสดงเพจที่อยู่ภายใต้รากนั้นโดยตรง.

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก แสดงเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น สารบัญจะแสดงในคอลัมน์เดียว

  • แสดงเพจ      ถ้าคุณต้องการให้ Web Part แสดงการเชื่อมโยงไปยังเพจและการเชื่อมโยงไปยังไซต์ คุณต้องเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ เฉพาะการเชื่อมโยงไปยังไซต์ต่างๆ จะแสดงใน Web Part

  • รวมเพจที่ซ่อน      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ Web Part แสดงการเชื่อมโยงไปยังเพจที่ซ่อนจากการนำทาง

  • รวมไซต์ที่ซ่อน      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ Web Part แสดงการเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่ซ่อนจากการนำทาง

 3. ในส่วน งานนำเสนอ ให้ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้

  • ข้อความส่วนหัว      คุณสามารถเพิ่มข้อความลงในส่วนหัวของ Web Part ด้วยการพิมพ์ส่วนหัวในกล่องนี้ ข้อความส่วนหัวจะปรากฏใต้ชื่อเรื่อง Web Part โดยตรง

  • ลักษณะส่วนหัว      ถ้าคุณเพิ่มข้อความส่วนหัว คุุณจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้ระบุลักษณะของข้อความนั้นได้ด้วย ให้เลือกลักษณะจากรายการแบบหล่นลง

  • แสดงคอลัมน์      ใช้ตัวเลือกนี้กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่จะถูกแสดงด้วย Web Part การเชื่อมโยงต่างๆ จะถูดจัดเรียงในจำนวนคอลัมน์ที่คุณระบุโดยใช้รายการแบบหล่นลง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลถ้าคุณเลือก แสดงเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นในส่วน เนื้อหา ซึ่งจะทำให้ Web Part แสดงผลเป็นคอลัมน์เดียว

  • ลักษณะระดับที่ 1      คุณสามารถระบุลักษณะการแสดงผลของการเชื่อมโยงที่อยู่ในระดับที่หนึ่งของลำดับชั้นการนำทาง Web Part โดยใช้ตัวเลือกนี้ การเชื่อมโยงระดับที่ 1 จะชี้ไปที่รายการซึ่งอยู่ใต้ระดับรากโดยตรง ตามที่คุณระบุโดยใช้ตัวเลือก เริ่มต้นจาก ในส่วน เนื้อหา

  • สไตล์ระดับ 2      คุณสามารถระบุลักษณะแสดงสำหรับลิงก์ที่อยู่ในระดับสองของลำดับชั้นการนำทาง Web Part โดยใช้ตัวเลือกนี้ ลิงก์ระดับ 2 ชี้ไปยังรายการที่อยู่ภายใต้เชื่อมโยงระดับ 1 โดยตรง ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกการแสดงระดับ (ในส่วนเนื้อหา ) เป็น1

  • สไตล์ระดับ 3      คุณสามารถระบุลักษณะแสดงสำหรับลิงก์ที่อยู่ในระดับสามของลำดับชั้นการนำทาง Web Part โดยใช้ตัวเลือกนี้ ลิงก์ 3 ระดับชี้ไปยังรายการที่อยู่ภายใต้เชื่อมโยงระดับ 2 โดยตรง ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกการแสดงระดับ (ในส่วนเนื้อหา ) เป็น1หรือ2

 4. ในส่วน องค์กร ให้ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้

  • เรียงลำดับเนื้อหาตามที่จะถูกจัดเรียงในการนำทาง      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้ Web Part ใช้ลำดับการจัดเรียงเหมือนกับที่ใช้ในการตั้งค่าการนำทางไซต์

  • เรียงลำดับเนื้อหาโดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการระบุลำดับการจัดเรียงที่ Web Part ใช้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือกการเรียงลำดับจะมีดังต่อไปนี้

   • เรียงลำดับไซต์ตาม      ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณระบุคุณสมบัติของไซต์ที่จะใช้ในการเรียงลำดับการเชื่อมโยงไปยังไซต์ทั้งหลาย คุุณสมบัติที่คุณสามารถใช้ในการเรียงลำดับมีสามอย่างคือ ชื่อเรื่องวันที่สร้าง และ วันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

   • ทิศทางการเรียงลำดับ      ใช้ตัวเืลือกนี้เลือกทิศทางการเรียงลำดับเพื่อนำไปใช้กับการเชื่อมโยงไซต์ที่เรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับไซต์ต่างๆ ด้วยชื่อเรื่องตามลำดับตัวอักษรด้วยการตั้งค่า เรียงลำดับไซต์ตาม เป็น ชื่อเรื่อง และตั้งค่า ทิศทางการเรียงลำดับ เป็น จากน้อยไปหามาก

   • เรียงลำดับเพจตาม      ตัวเลือกนี้อนุญาตให้ระบุคุณสมบัติของเพจที่จะใช้ในการเรียงลำดับการเชื่อมโยงไปยังเพจทั้งหลาย คุุณสมบัติที่คุณสามารถใช้ในการเรียงลำดับมีสามอย่างคือ ชื่อเรื่องวันที่สร้าง และ วันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

   • ทิศทางการเรียงลำดับ      ใช้ตัวเลือกนี้เลือกทิศทางการเรียงลำดับที่จะนำไปใช้กับการเชื่อมโยงเพจที่เรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับเพจจากชื่อเรื่องตามลำดับตัวอักษรด้วยการตั้งค่า เรียงลำดับเพจตาม เป็น ชื่อเรื่อง และตั้งค่า ทิศทางการเรียงลำดับ เป็น จากน้อยไปหามาก

    หมายเหตุ: เพจต่างๆ จะถูกเรียงลำดับภายในไซต์ของเพจดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×