Office

การใช้ Siri กับ Microsoft To-Do บน iOS11

เมื่อต้องการใช้ Siri กับ Microsoft To-Do คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Outlook.com หรือ Exchange ของคุณ เพียงไปที่การตั้งค่าของ iPhone เลือก บัญชีและรหัสผ่าน จากนั้น เพิ่มบัญชี แล้วเลือก Exchange หรือ Outlook.com และทำตามพร้อมท์เพื่อเพิ่มบัญชีของคุณ

เมื่อคุณได้เพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องเปิดใช้งานตัวเตือนสำหรับบัญชีนั้น เพียงเลือก บัญชีและรหัสผ่าน อีกครั้ง แล้วเลือก Exchange หรือ Outlook.com แล้วตรวจดูให้มั่นใจว่าตัวเตือนสำหรับบัญชีนั้นเปิดอยู่

เมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณ คุณจะต้องตั้งค่ารายการตัวเตือนเริ่มต้นของคุณเป็นหนึ่งในบัญชี Outlook หรือ Exchange ของคุณ เพียงเปิดการตั้งค่าของ iPhone แตะที่ตัวเตือน > รายการเริ่มต้น แล้วเลือกรายการที่ต้องการ 

ขณะนี้คุณสามารถพูดว่า "สวัสดี Siri เตือนฉันให้..." แล้วรายการจะถูกซิงค์ไปยัง Microsoft To-Do อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในขณะนี้ Siri จะไม่สามารถใช้งานกับลูกค้าทางธุรกิจที่ใช้ Intune ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×