การใช้ PowerPoint 2007 เพื่อเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอเป็นรูปแบบแฟ้มอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: 

  • Microsoft Office PowerPoint 2007 ไม่สนับสนุนการบันทึกไปยัง PowerPoint 95 และเวอร์ชันก่อนหน้าไฟล์รูปแบบ

  • ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอOffice PowerPoint 2007 เมื่อต้องการจัดรูปแบบไฟล์ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า จัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อOffice PowerPoint 2007 อาจไม่ถูกเก็บรักษาไว้

  • เมื่อเปิด หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบงานนำเสนอเอกสารเปิด (.odp) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป และลักษณะการทำงานของฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน หรือจำกัด สำหรับรายการของฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบเอกสารเปิด ดูฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument presentation (.odp)

  1. ในOffice PowerPoint 2007 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบไฟล์อื่น

  2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

  3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับงานนำเสนอ หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

  4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกรูปแบบไฟล์ ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×