การใช้ PowerPoint เพื่อเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากคุณติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) คุณสามารถเปิดและบันทึกแฟ้มต่างๆ ในรูปแบบแฟ้ม OpenDocument Presentation (.odp) ซึ่งใช้โดยโปรแกรมประยุกต์งานนำเสนอบางโปรแกรม เช่น OpenOffice.org Impress และ Google Docs ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดแฟ้ม OpenDocument Presentation ใน PowerPoint

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบ OpenDocument Presentation

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เปิดแฟ้ม OpenDocument Presentation ใน PowerPoint

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  2. ใน รายการชนิดแฟ้ม ให้คลิก OpenDocument Presentation

  3. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดแฟ้ม OpenDocument Presentation ใน PowerPoint 2007 แฟ้มดังกล่าวอาจไม่ได้มีรูปแบบเหมือนกับในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างแฟ้มนั้นขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบ OpenDocument Presentation

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บแฟ้มของคุณในรูปแบบ PowerPoint เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกแฟ้มนั้นเป็นเอกสาร PowerPoint ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบแฟ้ม .pptx แล้วบันทึกแฟ้มนั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

  2. คลิก OpenDocument Presentation

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหาย นี่คือเนื่องจากฟีเจอร์ที่แตกต่างกันและตัวเลือก เช่นการจัดรูปแบบ ว่า แอปพลิเคชันของงานนำเสนอ OpenDocument และPowerPoint 2007 สนับสนุน

คำแนะนำ

  • ก่อนจะส่งแฟ้มให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดแฟ้มนั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะปรากฏเป็นเช่นไรในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

  • เมื่อต้องการเก็บการจัดรูปแบบวัตถุขั้นสูงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Presentation ให้แปลงวัตถุเป็นรูปภาพ

  • เมื่อคุณทำงานกับตาราง ให้สร้างตารางให้เสร็จสิ้นก่อนจะปิด PowerPoint 2007 ตารางจะถูกแปลงเป็นรูปเมื่อคุณปิด PowerPoint 2007 และจะไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากนั้น

  • หลีกเลี่ยงการใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการเน้น (ซึ่งก็คือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเข้าหรือออก) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีหรือการปรับมาตราส่วน เนื่องจากส่วนเหล่านั้นของภาพเคลื่อนไหวจะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม .odp

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×