การใช้ PowerPoint เพื่อเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ งานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

ด้วย Microsoft PowerPoint คุณสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument (.odp) ที่ใช้กับโปรแกรมประยุกต์งานนำเสนอบางโปรแกรมได้ เช่น OpenOffice.org Impress และ Google Docs

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบ งานนำเสนอ OpenDocument

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เปิดไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก เปิด

 3. ถ้าต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกในรูปแบบ OpenDocument ให้คลิก งานนำเสนอ OpenDocument ในรายการ ไฟล์ชนิด

 4. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์ได้ด้วยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์หลังจากที่พบไฟล์นั้นแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint คุณจะเห็นว่ารูปแบบอาจไม่เหมือนกับที่เคยถูกสร้างไว้ในโปรแกรมดั้งเดิม เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

ด้านบนของหน้า

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ของคุณในเวอร์ชัน PowerPoint เอาไว้ ขั้นแรก คุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นงานนำเสนอ PowerPoint เช่น ในรูปแบบไฟล์ .pptx ก่อน แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก งานนำเสนอ OpenDocument

 4. ตั้งชื่อและบันทึกไฟล์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป เพราะแอปพลิเคชันงานนำเสนอ OpenDocument และ PowerPoint สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น การจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument และรูปแบบ PowerPoint ให้ดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp) และรูปแบบ PowerPoint (.pptx)

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าไฟล์จะมีลักษณะอย่างไรในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

 • เมื่อต้องการเก็บการจัดรูปแบบวัตถุขั้นสูงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument ให้แปลงวัตถุเป็นรูปภาพ

 • เมื่อคุณทำงานกับตาราง ให้สร้างตารางให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปิด PowerPoint ตารางจะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณปิด PowerPoint และจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกในภายหลัง

 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการเน้น (ซึ่งก็คือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเข้าหรือออก) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีหรือการปรับมาตราส่วน เนื่องจากส่วนเหล่านั้นของภาพเคลื่อนไหวจะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์ .odp

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×