การใช้ PowerPoint เพื่อเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ งานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย Microsoft PowerPoint คุณสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument (.odp) ที่ใช้กับโปรแกรมประยุกต์งานนำเสนอบางโปรแกรมได้ เช่น OpenOffice.org Impress และ Google Docs

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดแฟ้มงานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบ OpenDocument Presentation

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เปิดไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก เปิด

 3. ถ้าต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกในรูปแบบ OpenDocument ให้คลิก งานนำเสนอ OpenDocument ในรายการ ไฟล์ชนิด

 4. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการจะเปิด แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์ได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ไฟล์หลังจากที่พบไฟล์นั้นแล้วได้ด้วย

หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint คุณจะเห็นว่ารูปแบบอาจไม่เหมือนกับที่เคยถูกสร้างไว้ในโปรแกรมดั้งเดิม เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ของคุณในเวอร์ชัน PowerPoint เอาไว้ ขั้นแรก คุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นงานนำเสนอ PowerPoint เช่น ในรูปแบบไฟล์ .pptx ก่อน แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก งานนำเสนอ OpenDocument

 4. ตั้งชื่อและบันทึกไฟล์ของคุณ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหาย นี่คือเนื่องจากฟีเจอร์ที่แตกต่างกันและตัวเลือก เช่นการจัดรูปแบบ ว่า แอปพลิเคชันของงานนำเสนอ OpenDocument และ PowerPoint สนับสนุน

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าไฟล์จะมีลักษณะอย่างไรในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

 • เมื่อต้องการเก็บการจัดรูปแบบวัตถุขั้นสูงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument ให้แปลงวัตถุเป็นรูปภาพ

 • เมื่อคุณทำงานกับตาราง ให้สร้างตารางให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปิด PowerPoint ตารางจะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณปิด PowerPoint และจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกในภายหลัง

 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการเน้น (ซึ่งก็คือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเข้าหรือออก) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีหรือการปรับมาตราส่วน เนื่องจากส่วนเหล่านั้นของภาพเคลื่อนไหวจะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์ .odp

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดแฟ้มงานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบ OpenDocument Presentation

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เปิดไฟล์ งานนำเสนอ OpenDocument ใน PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเปิด

 2. ในรายการแฟ้มชนิด คลิกรูปแบบ OpenDocument Presentation

 3. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการเปิด จากนั้น คลิกเปิด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดแฟ้มงานนำเสนอ OpenDocument ในPowerPoint 2007 อาจไม่มีการจัดรูปแบบเดียวกันเป็นในแอปพลิเคชันต้นฉบับจะถูกสร้างขึ้นใน นี่คือเนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บรุ่น PowerPoint ไฟล์ของคุณคุณต้องบันทึกไฟล์เป็นเอกสาร PowerPoint ตัวอย่างเช่นในรูปแบบไฟล์.pptx แล้ว บันทึกอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิ กบันทึกเป็น

 2. คลิกรูปแบบ OpenDocument Presentation

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหาย เลือกหรือไม่เนื่องจากฟีเจอร์ที่แตกต่างกันและตัวเลือก เช่นการจัดรูปแบบ ว่า แอปพลิเคชันของงานนำเสนอ OpenDocument และPowerPoint 2007 สนับสนุน

เคล็ดลับ

 • ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าไฟล์จะมีลักษณะอย่างไรในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument (.odp)

 • เมื่อต้องการเก็บการจัดรูปแบบวัตถุขั้นสูงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบงานนำเสนอ OpenDocument ให้แปลงวัตถุเป็นรูปภาพ

 • เมื่อคุณทำงานกับตาราง เสร็จสมบูรณ์ตารางก่อนที่จะปิดPowerPoint 2007 ตารางจะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณปิดPowerPoint 2007 และไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการเน้น (ซึ่งก็คือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเข้าหรือออก) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีหรือการปรับมาตราส่วน เนื่องจากส่วนเหล่านั้นของภาพเคลื่อนไหวจะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์ .odp

ดูเพิ่มเติม

ฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

แก้ไขรูปแบบ OpenDocument ไฟล์.odp และ PowerPoint .pptx ใน PowerPoint Online

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×