การใช้ PowerPoint กับไฟล์ PDF

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีบางไฟล์ Portable Document Format (PDF) การใช้ PowerPoint 2013 ที่ และสนับสนุน PowerPoint 2016 บางอย่างที่นั้นไม่ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของชนิดของสิ่งที่คุณสามารถทำกับไฟล์ PDF ใน PowerPoint

ในบทความนี้

ฉันสามารถนำเข้าเนื้อหา PDF ลงในงานนำเสนอ PowerPoint ได้หรือไม่

ฉันสามารถใช้ PowerPoint สร้างไฟล์ PDF ได้หรือไม่

ฉันสามารถลิงก์ไปยังไฟล์ PDF จากภายในงานนำเสนอได้หรือไม่

ฉันสามารถนำเข้าเนื้อหา PDF ลงในงานนำเสนอ PowerPoint ได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถทำ Adobe Reader และบางตัวอ่าน PDF อื่นช่วยให้คุณสามารถเลือก คัดลอก และวางข้อความและรูปเมื่อต้องการใส่อักขระเหล่านี้ลงในงานนำเสนอของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกไฟล์ในรูปแบบ .pdf ลงในไฟล์ PowerPoint 2013 แบบวัตถุได้อีกด้วย หลังจากแทรกวัตถุ .pdf แล้ว คุณจะสามารถปรับขนาดวัตถุได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขวัตถุได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่ม PDF ลงในไฟล์ Office

ฉันสามารถใช้ PowerPoint สร้างไฟล์ PDF ได้หรือไม่

คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูบันทึกเป็น PDF

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ PDF

เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint เป็น PDF แบบเข้าถึงได้ที่มีแท็ก ให้ดูที่ การสร้าง PDF ที่สามารถเข้าถึงได้

ฉันสามารถลิงก์ไปยังไฟล์ PDF จากภายในงานนำเสนอได้หรือไม่

ได้ เมื่อต้องลิงก์ไปยังไฟล์ PDF จากภายในงานนำเสนอ PowerPoint ให้ทำดังนี้

  1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เพื่อลิงก์ไปยังไฟล์ PDF

  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ภายใต้ ลิงก์ ให้คลิก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่

  4. เลือกไฟล์ PDF ที่คุณต้องลิงก์ไปหา แล้วคลิก ตกลง

  5. รวจสอบลิงก์

เมื่อต้องการเรียกใช้งานนำเสนอเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฮเปอร์ลิงก์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่เริ่มต้น หรือกด F5

  2. คลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณได้สร้างไว้ในไฟล์ PDF

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฮเปอร์ลิงก์นั้นทำงานและเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ ให้คุณลิงก์ไปยังภายในงานนำเสนอที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×