การใช้ Outlook 2007 โดยติดตั้งหรือไม่ติดตั้ง Word 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวแก้ไขอีเมลของ Microsoft Office Word 2007 เป็นตัวแก้ไขที่มีอยู่แล้วภายในเพียงตัวแก้ไขเดียวที่มีให้ใน Microsoft Office Outlook 2007 ตัวแก้ไขอีเมลที่แบบใช้โปรแกรม Word นี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Office Word 2007 จะถูกเปิดใช้งานไว้เสมอและไม่สามารถปิดใช้งานได้ ตัวแก้ไขของ Outlook จะใช้งานไม่ได้ใน Office Outlook 2007 อีกต่อไป

ใน Outlook รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเลือก Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณสำหรับการสร้างและอ่านข้อความอีเมลได้ ขณะนี้ใน Outlook 2007 คุณลักษณะและคำสั่งต่างๆ ใน Word 2007 หลายๆ ประการจะรวมอยู่ใน Outlook 2007 อย่างครบถ้วนเพื่อให้ตัวแก้ไขข้อความอีเมลสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะและคำสั่งเพิ่มเติมจะมีให้ใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Word 2007 พร้อมกับ Outlook 2007 ในตารางด้านล่าง คุณสามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะและคำสั่งที่มีอยู่เมื่อมีการติดตั้งหรือไม่ได้ติดตั้ง Word 2007

หน้าที่การใช้งานบางอย่างจากตัวแก้ไขอีเมลรุ่นก่อนหน้าไม่พร้อมให้บริการอีกต่อไป รวมถึง รูป .gif แบบเคลื่อนไหว วัตถุ Flash แบบฝังตัว และการจัดรูปแบบ HTML และ CSS ขั้นสูงบางอย่าง คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณค้นหาเว็บเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการนำหน้าที่การใช้งานเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่

การเปรียบเทียบคุณลักษณะ Outlook 2007 ที่ได้ติดตั้งและไม่ได้ติดตั้ง Word 2007

คุณลักษณะ

โดยไม่ต้องWord 2007ติดตั้ง

ด้วยWord 2007ติดตั้ง

การแรเงาเธรดข้อความในข้อความที่เปิดอยู่และในบานหน้าต่างการอ่าน

ใช่

ใช่

การแพนดูข้อความต่างๆ บนแท็บเล็ตพีซี

ใช่

ใช่

การเน้นผลลัพธ์การค้นหาสำหรับการค้นหาทันที

ใช่

ใช่

แบบอักษรใหม่และที่ปรับปรุง

ใช่

ใช่

การรู้จักสมาท์แท็ก

ใช่

ใช่

ตัวเลือกการ บันทึกเป็น แบบใหม่

ใช่

ใช่

แกลเลอรีลักษณะด่วน

ใช่

ใช่

ชุดรูปแบบ

ไม่ใช่

ใช่

การจัดรูปแบบอัตโนมัติของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลข

ไม่ใช่

ใช่

การจัดรูปแบบอัตโนมัติของตาราง

ไม่ใช่

ใช่

เครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่น พจนานุกรมและอรรถาภิธาน

ไม่ใช่

ใช่

เครื่องมือการวาดรูปกราฟิก SmartArt การสร้างแผนภูมิ และการสร้างไดอะแกรม

ไม่ใช่

ใช่

คำอธิบายภาพ

ไม่ใช่

ใช่

ตัวสร้างสมการ

ไม่ใช่

ใช่

อักษรศิลป์

ไม่ใช่

ใช่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×