การใช้ Office Communicator กับ Office Outlook 2007 และ Office OneNote 2007

การใช้ Office Communicator 2007 R2 กับ Office Outlook จะเพิ่มคุณลักษณะที่มีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงให้กับการใช้ Office Communicator ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำในสิ่งต่อไปนี้

 • ดูสถานะการติดต่อของผู้ติดต่อและเข้าถึงการโทรของ Office Communicator และคุณลักษณะข้อความโต้ตอบแบบทันทีใน Outlook 2007

 • รับการตั้งค่าไม่อยู่ที่สำนักงานจาก Outlook โดยอัตโนมัติและแสดงข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานของคุณในพื้นที่บันทึกย่อสถานะของ Communicator 2007 R2

 • ตั้งค่า Communicator ให้ปรับปรุงสถานะว่างหรือไม่ว่างตามปฏิทิน Outlook ของคุณและปรับปรุงรายการที่ติดต่อของคุณตามข้อมูลรายการที่ติดต่อใน Outlook

 • เก็บข้อมูลการโทรเข้า โทรออก และสายที่ไม่ได้รับใน Outlook

 • เริ่มหรือเริ่มใช้ข้อความโต้ตอบแบบทันที การสนทนาแบบเสียงหรือวิดีโอจากข้อความอีเมลใน Outlook อีกครั้ง

 • รับบันทึกย่อ OneNote 2007 ระหว่างการโทรครั้งล่าสุดจากโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ของ Outlook

คุณอาจสามารถใช้งานคุณลักษณะการจดบันทึกย่อของ Office OneNote 2007 จากภายในหน้าต่าง การสนทนา ของ Communicator โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดค่าตัวเลือกการทำงานร่วมกันของ Outlook ใน Communicator

ส่งอีเมลจากเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันที

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากอีเมล

การใช้โฟลเดอร์ประวัติการสนทนาใน Outlook

ดูสายที่ไม่ได้รับใน Outlook 2007

เล่นข้อความเสียงของคุณ ใน Outlook 2007

ดูการแจ้งเตือน Outlook ที่คุณอาจไม่ได้รับ

จดบันทึกย่อระหว่างการสนทนาด้วย Office OneNote 2007

กำหนดค่าตัวเลือกการทำงานร่วมกันของ Outlook ใน Communicator

 1. ในแถบชื่อเรื่อง Office Communicator คลิกปุ่ม เมนู และชี้ไปที่ เครื่องมือ จากนั้นคลิก ตัวเลือก

 2. บนแถบ ส่วนบุคคล ด้านล่าง ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือก Microsoft Office Outlook จากรายการแบบหล่นลง

 3. เลือกหรือล้างตัวเลือกต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:

  • แสดงข้อมูลไม่อยู่ที่สำนักงานของ Outlook สำหรับที่ติดต่อในระดับการเข้าถึง ส่วนบุคคล, ทีม และ บริษัท

  • ปรับปรุงสถานะการแสดงตนของฉันโดยยึดตามข้อมูลปฏิทินของ Outlook

  • แสดงสถานที่และหัวข้อการประชุมแก่ผู้ติดต่อในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ ทีม ของฉัน

  • บันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ของ Outlook

  • บันทึกบันทึกการโทรของฉันในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ของ Outlook

   หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหล่านี้จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกอย่างของคุณที่ใช้ Communicator 2007 R2 โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ส่งอีเมลจากเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ในระหว่างเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้เลือกชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งอีเมลไปให้ในรายชื่อผู้เข้าร่วม

 2. คลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ แล้วคลิก ส่งข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากอีเมล

 • ในหน้าต่างข้อความ Outlook 2007 ให้คลิกที่ตัวบ่งชี้สถานะการแสดงตนถัดจากชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิก ตอบด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

ด้านบนของหน้า

การใช้โฟลเดอร์ประวัติการสนทนาใน Outlook

Communicator 2007 สร้างโฟลเดอร์พิเศษใน Outlook ที่เรียกว่า ประวัติการสนทนา เพื่อติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาของคุณ โฟลเดอร์จะปรากฏในรายการโฟลเดอร์ Outlook 2007 พร้อมกับโฟลเดอร์อื่นๆ เช่น กล่องจดหมายเข้า กล่องจดหมายออก และ รายการที่ส่ง และมีระเบียนของเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันที การโทร และสายที่ถูกโอน

รายการในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ประกอบด้วยข้อความพร้อมวันและเวลา ชื่อเรื่อง และเนื้อหาของการสนทนา ชื่อผู้เข้าร่วม และการแลกเปลี่ยนการสนทนา (รับเข้าหรือส่งออก) นอกจากนี้ โฟลเดอร์ประวัติการสนทนายังมีข้อมูลเกี่ยวกับบทสนทนาใดๆ ที่มีเสียง หากคุณระบุไว้ และบันทึกที่สมบูรณ์ของข้อความโต้ตอบแบบทันทีทั้งหมด

การดูโฟลเดอร์ประวัติการสนทนา:

 1. ในบานหน้าต่างการนำทางของ Outlook ทางด้านล่างของ โฟลเดอร์จดหมายทั้งหมด ให้คลิก กล่องจดหมาย เพื่อขยายรายการโฟลเดอร์

 2. คลิก ประวัติการสนทนา

ด้านบนของหน้า

ดูสายที่ไม่ได้รับใน Outlook 2007

Outlook 2007 เก็บบันทึกสายที่ไม่ได้รับของโทรศัพท์ ข้อความเสียง และการสนทนาที่ไม่ได้คุยด้วย ข้อมูลของรายการเหล่านี้จะได้รับการบันทึกไว้ในกล่องขาเข้าของคุณ

 • ในบานหน้าต่างการนำทางของ Outlook ทางด้านล่างของ โฟลเดอร์จดหมายทั้งหมด ให้คลิกสองครั้งที่ ค้นหาโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก การสนทนาที่ไม่ได้รับ

ด้านบนของหน้า

เล่นข้อความเสียงของคุณ ใน Outlook 2007

 1. ในบานหน้าต่างการนำทางของ Outlook ทางด้านล่างของ โฟลเดอร์จดหมายทั้งหมด ให้คลิกสองครั้งที่ ค้นหาโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ข้อความเสียง

 2. ค้นหาข้อความอีเมลที่มีระเบียนของข้อความที่คุณไม่ได้รับ แล้วคลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบ (Outlook 2003) หรือคลิก เล่น (Outlook 2007)

  Windows Media Player จะเปิดและเล่นข้อความเสียงของคุณ

หมายเหตุ: ใน Outlook 2007 คุณสามารถเลือกฟังข้อความเสียงบนโทรศัพท์ของคุณแทนการฟังผ่านคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำหมายเหตุให้กับข้อความเสียงโดยการคลิกปุ่ม แก้ไขบันทึกย่อ ที่ด้านบนของข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

ดูการแจ้งเตือน Outlook ที่คุณอาจไม่ได้รับ

เมื่อใช้ Communicator 2007 R2 ร่วมกับ Outlook 2007 คุณจะสามารถรับข้อความแจ้งเตือนใน Communicator เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงที่ยังไม่ได้ฟังหรืออีเมลการสนทนาที่ไม่ได้รับในกล่องจดหมายออกของคุณ ถ้าไม่มีการเตือนการไม่ได้รับ ปุ่มเตือนการไม่ได้รับจะไม่ปรากฏ

 • ในหน้าต่างหลัก Office Communicator คลิกที่ปุ่ม การเตือนการไม่ได้รับ รายการคำเตือนที่ไม่ได้รับจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

จดบันทึกย่อระหว่างการสนทนาด้วย Office OneNote 2007

 • ในหน้าต่าง การสนทนา ให้คลิกปุ่ม ดูตัวเลือกเพิ่มเติม ที่มุมบนขวา จากนั้นคลิก จดบันทึกย่อโดยใช้ OneNote

  ถ้าการสนทนาดำเนินต่อ คุณสามารถใช้ปุ่ม ดูตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อเปิดบันทึกย่อก่อนหน้าของคุณอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×