การใช้ Excel เพื่อเปิดหรือบันทึกแผ่นงานในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ OpenDocument Spreadsheet (.ods) ซึ่งใช้โดยแอปพลิเคชันสเปรดชีตบางโปรแกรม เช่น OpenOffice.org Calc และ Google Docs ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดสเปรดชีต OpenDocument ใน Excel

บันทึกเวิร์กชีต Excel ในรูปแบบ OpenDocument spreadsheet

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เปิด OpenDocument Spreadsheet ใน Excel

  1. คลิกไฟล์ >เปิด >คอมพิวเตอร์ >เรียกดู

  2. เมื่อต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument ในรายการชนิดไฟล์ (ถัดจากกล่อง ชื่อไฟล์) ให้คลิก OpenDocument Spreadsheet (*.ods)

  3. ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดไฟล์สเปรดชีต OpenDocumentใน Excel ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบต่างไม่เหมือนกับในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกแผ่นงาน Excel ในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการเก็บเวอร์ชัน Excel ของไฟล์เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเวิร์กชีต Excel ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบไฟล์ .xlsx ก่อน แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

  1. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น > คอมพิวเตอร์ > เรียกดู

  2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก OpenDocument Spreadsheet (*.ods)

  3. ตั้งชื่อและบันทึกแฟ้มของคุณ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกแผ่นงานในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหาย นี่คือเนื่องจากฟีเจอร์ที่แตกต่างกันและตัวเลือก เช่นการจัดรูปแบบและตาราง ที่สนับสนุนแอปพลิเคชันสเปรดชีต OpenDocument และ Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ opendocument และรูปแบบของ Excel ดูความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) และรูปแบบ Excel (.xlsx)

เคล็ดลับ: ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าลักษณะที่ปรากฏของไฟล์จะเป็นอย่างไรในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) เมื่อต้องการเปรียบเทียบไฟล์รูปแบบ Excel กับรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument ขั้นแรกให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ Excel ก่อน จากนั้นเปิดทั้งรูปแบบ Excel และรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument แล้วตรวจดูความแตกต่างในไฟล์ทั้งสองตามที่ปรากฏขึ้นมา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×