การใช้ Clip Organizer กับผลิตภัณฑ์อื่นรุ่นก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Clip Organizer จะมีลักษณะและทำหน้าที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเมื่อเรียกใช้ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำงานอย่างเดียวกันให้สำเร็จได้เมื่อคุณใช้ Clip Organizer รุ่นปัจจุบัน

โปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้ามีแนวโน้มว่าจะรองรับฟังก์ชันของ Clip Organizer รุ่นปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสังเกตเห็นว่าปุ่มบางปุ่มจะไม่ทำงานหรือหายไป

ให้ค้นหาในวิธีใช้ เนื่องจากอาจมีวิธีอื่นในการทำสิ่งที่คุณต้องการทำ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×