การใช้ AND และ OR เพื่อทดสอบการใช้เงื่อนไขร่วมกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข เช่น หน่วยที่ขายระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมกราคม หรือหน่วยที่ขยายโดยพงษ์ศิริ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน AND และ OR ร่วมกัน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

การใช้ AND และ Or ในสูตรเดียวกัน

สองสูตรนี้ฟังก์ชัน ANDภายในฟังก์ชัน ORเพื่อค้นหาหน่วยที่ขายได้ระหว่าง 1 เมษายน 2011 ถึง 1 มกราคม 2012 หรือหน่วยที่ขาย โดย Nancy คุณสามารถดูจะส่งกลับTrueสำหรับหน่วยที่ขาย โดย Nancy และยังหน่วยที่ขาย โดย Tim และกระจายในระหว่างวันที่ที่ระบุในสูตร

ต่อไปนี้เป็นสูตรในรูปแบบที่คุณสามารถคัดลอกและวาง ถ้าคุณต้องการลองใช้สูตรในตัวอย่างเวิร์กบุ๊ก โปรดดูที่ส่วนท้ายของบทความนี้

= OR (AND (C2 > วัน (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

ลองมาดูสูตรให้ละเอียดขึ้น ฟังก์ชัน OR ต้องการชุดของอาร์กิวเมนต์ (ส่วนของข้อมูล) ที่ฟังก์ชันสามารถทดสอบเพื่อดูว่าเป็นจริงหรือเท็จ ในสูตรนี้ อาร์กิวเมนต์แรกคือฟังก์ชัน AND และฟังก์ชัน DATE ที่ซ้อนอยู่ในฟังก์ชัน AND อาร์กิวเมนต์ที่สองคือ "พงษ์ศิริ" คุณสามารถอ่านสูตรแบบนี้ ทดสอบเพื่อดูการขายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2011 และ ก่อน 1 มกราคม 2012 หรือขายโดยพงษ์ศิริ

ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับค่าที่เป็น True หรือ False ส่วนใหญ่ คุณใช้ AND เพื่อเพิ่มความสามารถของฟังก์ชันอื่น เช่น OR และ IF ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน OR จะไม่สามารถพบวันที่ถูกต้องโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน AND

ใช้ AND และ OR กับ IF

คุณยังสามารถใช้ AND และOR กับ ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน AND และ OR จะซ้อนอยู่ในฟังก์ชัน IF

ในตัวอย่างนี้ พนักงานขายจะไม่ได้รับโบนัสจนกว่าจะขายสินค้าได้อย่างน้อย $125,000 ยกเว้นพนักงานที่ทำงานในภาคใต้ที่ตลาดมีขนาดเล็ก ในกรณีนั้น พนักงานจะได้รับโบนัสถ้าขายได้ถึง $100,000

= IF (หรือ (C4 > = 125000, AND (B4 = C4 "ใต้" > = 100000)) = C4 TRUE * 0.12 "โบนัสไม่มี")

ลองมาดูให้ละเอียดขึ้น ฟังก์ชัน IF ต้องการข้อมูลสามชุด (อาร์กิวเมนต์) เพื่อให้ทำงานได้ถูกต้อง ข้อมูลแรกเป็นการทดสอบตรรกะ ข้อมูลที่สองเป็นค่าที่คุณต้องการเห็นถ้าการทดสอบส่งกลับค่า True และข้อมูลที่สามเป็นค่าที่คุณต้องการเห็นถ้าการทดสอบส่งกลับค่า False ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน OR และทุกอย่างที่ซ้อนอยู่ในฟังก์ชัน OR จะทำการทดสอบตรรกะ คุณสามารถอ่านได้เป็น หาค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 125,000 ยกเว้นค่าในคอลัมน์ C เป็น "ภาคใต้" จากนั้นหาค่าที่มากกว่า 100,000 และทุกครั้งที่เงื่อนไขทั้งสองเป็นจริง ให้คูณค่าด้วย 0.12 ซึ่งเป็นค่านายหน้า ไม่เช่นนั้นให้แสดงคำว่า "ไม่มีโบนัส"

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลตัวอย่าง

ถ้าคุณต้องการทำงานกับตัวอย่างในบทความนี้ คัดลอกตารางต่อไปนี้ลงในเซลล์ A1 ในสเปรดชีตของคุณเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกทั้งตาราง รวมทั้งส่วนหัวของแถว


พนักงานขาย

ภูมิภาค

ยอดขาย

สูตร/ผลลัพธ์

มุขใจ

ตะวันออก

87925

= IF (หรือ (C2 > = 125000, AND (B2 = C2 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C2 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

กิจจาการ

ภาคเหนือ

100000

= IF (หรือ (C3 > = 125000, AND (B3 = "ใต้" C3 > = 100000)) = TRUE, C3 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

ทุ้มยิ่ง

ภาคตะวันตก

145000

= IF (หรือ (C4 > = 125000, AND (B4 = C4 "ใต้" > = 100000)) = C4 TRUE * 0.12 "โบนัสไม่มี")

ทรงประวัติ

ภาคใต้

200750

= IF (หรือ (C5 > = 125000, AND (B5 = C5 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C5 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

พันธสีมา

ภาคใต้

178650

= IF (หรือ (C6 > = 125000, AND (B6 = C6 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C6 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

โธมัส

ภาคเหนือ

99555

= IF (หรือ (C7 > = 125000, AND (B7 = C7 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C7 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

Keever

ตะวันออก

147000

= IF (หรือ (C8 > = 125000, AND (B8 = C8 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C8 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

Cassazza

ภาคเหนือ

213450

= IF (หรือ (C9 > = 125000, AND (B9 = "ใต้" C9 > = 100000)) = TRUE, C9 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

Brownlee

ภาคใต้

122680

= IF (หรือ (C10 > = 125000, AND (B10 = C10 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C10 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

Smithberg

ภาคตะวันตก

92500

= IF (หรือ (C11 > = 125000, AND (B11 = C11 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C11 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

Benson

ตะวันออก

88350

= IF (หรือ (C12 > = 125000, AND (B12 = C12 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C12 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

การอ่าน

ภาคตะวันตก

102500

= IF (หรือ (C13 > = 125000, AND (B13 = C13 "ใต้" > = 100000)) = TRUE, C13 * 0.12 "ไม่มีโบนัส")

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×