การใช้ AND และ OR เพื่อทดสอบการใช้เงื่อนไขร่วมกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข เช่น หน่วยที่ขายระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมกราคม หรือหน่วยที่ขายโดยดวงกมล คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน AND และ OR ด้วยกันได้

ตัวอย่างนี้จะซ้อน ฟังก์ชัน AND ไว้ภายใน ฟังก์ชัน OR เพื่อค้นหาหน่วยที่ขายระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2554 และ 1 มกราคม 2555 หรือหน่วยใดๆ ที่ดวงกมลขาย คุณสามารถเห็นสูตรคืนค่าเป็น True สำหรับหน่วยที่ขายโดยดวงกมล และหน่วยที่ขายโดยปรีชาและปัญญาที่ขายในระหว่างวันที่ที่ระบุในสูตร

การใช้ AND และ Or ในสูตรเดียวกัน

ต่อไปนี้เป็นสูตรในรูปแบบที่คุณสามารถคัดลอกและวางลงในเวิร์กชีตได้

= OR (AND (C2 > วัน (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

ลองมาดูสูตรให้ละเอียดขึ้น ฟังก์ชัน OR ต้องการชุดของอาร์กิวเมนต์ที่ฟังก์ชันสามารถทดสอบเพื่อดูว่าเป็นจริงหรือเท็จ ในสูตรนี้ อาร์กิวเมนต์แรกคือผลลัพธ์ของฟังก์ชัน AND และฟังก์ชัน DATE ที่ซ้อนอยู่ในฟังก์ชัน AND อาร์กิวเมนต์ที่สองคือ "ดวงกมล" คุณสามารถอ่านสูตรได้แบบนี้ ทดสอบเพื่อดูการขายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2554 และ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 หรือขายโดยดวงกมล

ฟังก์ชัน OR และฟังก์ชัน AND จะส่งกลับ True หรือ False ส่วนใหญ่ คุณใช้ AND เพื่อเพิ่มความสามารถของฟังก์ชันอื่น เช่น OR และ IF ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน OR จะไม่สามารถพบวันที่ที่ถูกต้องถ้าไม่ใช้ฟังก์ชัน AND

ใช้ AND และ OR กับ IF

คุณยังสามารถใช้ AND และOR กับ ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน AND และ OR จะซ้อนอยู่ในฟังก์ชัน IF

ในตัวอย่างนี้ พนักงานขายจะยังไม่ได้รับโบนัสจนกว่าจะขายสินค้าได้อย่างน้อย $125,000 ยกเว้นพนักงานที่ทำงานในภาคใต้ที่ตลาดมีขนาดเล็ก ในกรณีนั้น พนักงานจะได้รับโบนัสถ้าขายได้ถึง $100,000

= IF (หรือ (C4 > = 125000, AND (B4 = C4 "ใต้" > = 100000)) = C4 TRUE * 0.12 "โบนัสไม่มี")

ลองมาดูให้ละเอียดขึ้น ฟังก์ชัน IF ต้องมีสามอาร์กิวเมนต์ในการทำงาน ข้อมูลแรกเป็นการทดสอบตรรกะ ข้อมูลที่สองเป็นค่าที่คุณต้องการเห็นถ้าการทดสอบส่งกลับค่า True และข้อมูลที่สามเป็นค่าที่คุณต้องการเห็นถ้าการทดสอบส่งกลับค่า False ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน OR และทุกอย่างที่ซ้อนอยู่ในฟังก์ชัน OR จะทำการทดสอบตรรกะ คุณสามารถอ่านได้เป็น หาค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 125,000 ยกเว้นค่าในคอลัมน์ C ที่เป็น "ภาคใต้" จากนั้นหาค่าที่มากกว่า 100,000 และทุกครั้งที่เงื่อนไขทั้งสองเป็นจริง ให้คูณค่าด้วย 0.12 ซึ่งเป็นค่านายหน้า ไม่เช่นนั้นให้แสดงคำว่า "ไม่มีโบนัส"

ลองทำงานกับตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านบน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×