การใช้ไลบรารีภาพนิ่งเพื่อใช้ภาพนิ่ง PowerPoint ร่วมกันหรือนำกลับมาใช้ใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ภาพนิ่ง PowerPoint แต่ละภาพร่วมกันและนำมาใช้ใหม่ได้ด้วยการเก็บภาพนิ่งเหล่านั้นไว้ในไลบรารีภาพนิ่งบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office SharePoint Server 2007 หรือ Microsoft SharePoint Server 2010 คุณหรือเพื่อนร่วมงานที่สามารถเข้าถึงไลบรารีภาพนิ่งจะสามารถเพิ่มภาพนิ่งลงในไลบรารีภาพนิ่ง แทรกภาพนิ่งจากไลบรารีภาพนิ่งลงในงานนำเสนอ ทำการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งในไลบรารีภาพนิ่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงในภาพนิ่ง และค้นหาภาพนิ่งรุ่นล่าสุดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าไลบรารีสไลด์ ดูที่การสร้างไลบรารีสไลด์

สิ่งสำคัญ: 

 • เมื่อต้องการเก็บภาพนิ่ง ใช้ภาพนิ่งร่วมกัน และนำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ในไลบรารีภาพนิ่ง คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ PowerPoint 2010 และต้องเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Office SharePoint Server 2007 หรือ Microsoft SharePoint Server 2010 อยู่ ถ้าคุณไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint หรือไม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 • การเพิ่มสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งจากไฟล์งานนำเสนออื่นอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการแชร์เครือข่าย ดูการนำสไลด์จากไฟล์งานนำเสนออื่นมาใช้ใหม่

ในบทความนี้

ภาพรวมของการจัดเก็บ และเนื้อหาของสไลด์ที่นำมาใช้ใหม่

ประกาศสไลด์ไปยังไลบรารีสไลด์

เพิ่มสไลด์จากไลบรารีสไลด์ลงในงานนำเสนอของคุณ

ตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงสไลด์ที่เพิ่มเข้ามาในไลบรารีสไลด์

ภาพรวมของการจัดเก็บและการนำภาพนิ่งมาใช้ใหม่

ไลบรารีภาพนิ่งจะช่วยให้คุณและบุคคลอื่นๆ ในองค์กรของคุณสามารถสร้างตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับการบันทึก จัดเก็บ และใช้ภาพนิ่งร่วมกันได้ เมื่อคุณประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีภาพนิ่ง จะทำให้บุคคลใดๆ ที่สามารถเข้าถึงไลบรารีภาพนิ่งนำภาพนิ่งนั้นกลับมาใช้ใหม่ในงานนำเสนอใดๆ ได้

คุณยังสามารถรับการปรับปรุงภาพนิ่งในงานนำเสนอที่แทรกมาจากไลบรารีภาพนิ่ง เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งต้นฉบับ เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่มีภาพนิ่งนั้นในแต่ละครั้ง PowerPoint จะแจ้งให้คุณทราบถ้ามีการปรับปรุงภาพนิ่งนั้นและให้คุณเลือกว่าจะละเว้นการปรับปรุง ผนวกภาพนิ่งใหม่ต่อจากภาพนิ่งเดิม หรือแทนที่ภาพนิ่งเดิมด้วยภาพนิ่งที่มีการปรับปรุง

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งที่มีอยู่ในไลบรารีภาพนิ่ง SharePoint Server 2010 จะประทับเวลาและเช็คเอาท์แฟ้มนั้นให้กับคุณโดยอัตโนมัติ และจะประทับเวลาและเช็คอินแฟ้มนั้นกลับเข้ามาเมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น SharePoint Server มีความสามารถในการกำหนดรุ่นที่คุณสามารถใช้ติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับภาพนิ่ง เมื่อต้องการใช้ประโยชน์ความสามารถในการกำหนดรุ่นของไลบรารีภาพนิ่ง ให้ดูที่ วิธีใช้ SharePoint

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งภาพนิ่งรุ่นล่าสุดในไลบรารีภาพนิ่ง เพียงกรองและเรียงลำดับในรายการไลบรารีภาพนิ่ง เมื่อต้องการศึกษาวิธีการค้นหาตำแหน่งภาพนิ่งรุ่นล่าสุด ให้ดูที่ วิธีใช้ SharePoint

PowerPoint 2010 จะจดจำตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีภาพนิ่งหลายไลบรารีโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

ด้านบนของหน้า

การประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีภาพนิ่ง

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีภาพนิ่ง คุณต้องสร้างไลบรารีภาพนิ่งบนเซิร์ฟเวอร์ของ SharePoint 2010 เมื่อต้องการสร้างไลบรารีภาพนิ่ง ให้ดูที่ วิธีใช้ SharePoint

 1. เปิดงานนำเสนอที่มีภาพนิ่งที่คุณต้องการประกาศไปยังไลบรารีภาพนิ่ง

 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิกสองครั้งที่ ประกาศภาพนิ่ง

  กล่องโต้ตอบ ประกาศภาพนิ่ง

 3. ในกล่องโต้ตอบ ประกาศภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับภาพนิ่งที่คุณต้องการประกาศไปยังไลบรารีภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 4. ภายใต้ ชื่อแฟ้ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม ให้คลิกชื่อแฟ้มที่มีอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  • เมื่อต้องการเก็บชื่อแฟ้มเริ่มต้นของภาพนิ่ง ให้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5

   หมายเหตุ: PowerPoint จะตั้งชื่อแฟ้มภาพนิ่งแต่ละแฟ้มโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่องานนำเสนอและหมายเลขการระบุ (ID) ภาพนิ่งที่ไม่ซ้ำกันเป็นชื่อแฟ้มเริ่มต้น ถ้าคุณย้ายภาพนิ่งของคุณ หมายเลย ID ของภาพนิ่งจะไม่ปรากฏตามลำดับอีกต่อไป

 5. ภายใต้ คำอธิบาย ให้คลิกและพิมพ์คำอธิบายของแฟ้มภาพนิ่ง

 6. ในรายการ ประกาศไปยัง ให้ใส่หรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีภาพนิ่งที่คุณต้องการประกาศภาพนิ่งของคุณ แล้วคลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มภาพนิ่งจากไลบรารีภาพนิ่งลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มภาพนิ่ง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรภายใต้ สร้างภาพนิ่ง แล้วคลิก นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่

 3. ในบานหน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ ให้คลิก เปิดไลบรารีภาพนิ่ง ในกล่องโต้ตอบ เลือกไลบรารีภาพนิ่ง ให้คลิกไลบรารีภาพนิ่งที่คุณต้องการ แล้วคลิก เลือก หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาไลบรารีภาพนิ่ง

 4. ในรายการ ภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการแสดงรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่ใหญ่ขึ้น ให้วางตัวชี้บนภาพนิ่ง

 5. เมื่อต้องการเพิ่มภาพนิ่งเพิ่มเติมจากไลบรารีภาพนิ่งลงในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งที่คุณได้เพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณจากไลบรารีภาพนิ่ง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บอกฉันเมื่อภาพนิ่งนี้เปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งที่เพิ่มมาจากไลบรารีภาพนิ่ง

 1. เปิดงานนำเสนอที่มีอย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งซึ่งเดิมมาจากไลบรารีภาพนิ่งบนเซิร์ฟเวอร์

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาการปรับปรุงภาพนิ่ง จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่างานนำเสนอมีอย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งที่สัมพันธ์กับไลบรารีภาพนิ่ง กล่องโต้ตอบมีตัวเลือกให้คุณตรวจหาการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งเหล่านั้น

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาการปรับปรุงภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาการปรับปรุงภาพนิ่ง ให้คลิก ตรวจสอบ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

  • ถ้าไม่มีภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณให้ปรับปรุง ข้อความ ไม่มีภาพนิ่งที่ปรับปรุงในขณะนี้ ให้คลิก 'ตกลง' จะปรากฏ คลิก ตกลง

  • ถ้ากล่องโต้ตอบ การยืนยันการปรับปรุงภาพนิ่ง ปรากฏขึ้น และแสดงรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณและภาพนิ่งจากไลบรารีภาพนิ่ง ให้เปรียบเทียบภาพนิ่งทั้งสอง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการแทนที่ภาพนิ่งภายในเครื่องด้วยภาพนิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากไลบรารีภาพนิ่ง ให้คลิก แทนที่

   • เมื่อต้องการเพิ่มภาพนิ่งที่เปลี่ยนแปลงลงในงานนำเสนอของคุณเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบภาพนิ่งทั้งสองได้ใกล้ขึ้น ให้คลิก ผนวก

   • เมื่อต้องการข้ามการเพิ่มภาพนิ่งรุ่นใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก ข้าม

    หมายเหตุ: ผนวก จะแทรกภาพนิ่งที่ปรับปรุงหลังภาพนิ่งเดิมในงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×