การใช้โหมด Sandbox ใน Access 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลในบทความนี้อธิบายวิธีใช้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เรียกว่าโหมด sandbox ในAccess 2010 ในโหมด sandbox, Access บล็อกนิพจน์ทั้งหมดที่ควรพิจารณาการปลอดภัย ในกรณีนี้ นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยใช้ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติที่ไม่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ ไฟล์ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่มีการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเช่นหยุดและShellเพื่อทำให้เสียข้อมูลหรือไฟล์บนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาเซฟ

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ไม่นำไปใช้กับฐานข้อมูลเว็บ และครอบคลุมฟีเจอร์ความปลอดภัยของ Access 2010 ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่น ๆ ในAccess 2010 คลิกการเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

คุณต้องการทำอะไร

ทำความเข้าใจโหมด sandbox และวิธีทำงานใน Access 2010

ปิดใช้งานโหมด sandbox (เรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย)

ทำความเข้าใจโหมด sandbox และวิธีทำงานในAccess 2010

เมื่อคุณเพิ่มนิพจน์ ฐานข้อมูล Access เรียกใช้นิพจน์นั้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เรียกว่าโหมด sandbox Access ทำเช่นนี้สำหรับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในAccess 2010 หรือรูปแบบไฟล์ Access ก่อนที่คุณเปิดในAccess 2010 เข้าถึงเปิดใช้งานโหมด sandbox ตามค่าเริ่มต้น และโหมดปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย เสมอแม้แต่หลังจากที่คุณเปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูล

หากคุณเชื่อถือแหล่งที่มาของฐานข้อมูลและต้องการเรียกใช้นิพจน์ที่โหมด Sandbox ปิดการใช้งาน คุณสามารถเรียกใช้นิพจน์นั้นโดยการเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ เพื่อปิดการใช้งานโหมด Sandbox โปรดจำไว้ว่าฐานข้อมูลต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือมีลายเซ็นที่เชื่อถือได้ เพื่อให้สามารถปิดการใช้งานโหมด Sandbox ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของโหมด Sandbox ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

รูปวาดต่อไปนี้แสดงกระบวนการตัดสินใจที่ Access ใช้เมื่อพบนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

กระบวนการตัดสินใจสำหรับโหมด Sandbox

ข้อควรระวัง การแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ จนทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากการแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องได้ ก่อนทำการแก้ไขรีจิสทรี ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานและการปกป้องรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูวิธีใช้ของ Microsoft Windows

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับรีจิสทรี หรือไม่สะดวกกับการเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ด้วยตัวคุณเอง ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่คุ้นเคยและสะดวกกับการเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ จึงจะเปลี่ยนค่าของรีจิสทรีได้

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานโหมด Sandbox (เรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย)

คุณปิดใช้งานโหมด sandbox ในAccess 2010 โดยการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรีคีย์

ข้อควรระวัง การแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ จนทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากการแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องได้ ก่อนทำการแก้ไขรีจิสทรี ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานและการปกป้องรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูวิธีใช้ของ Microsoft Windows

เปลี่ยนรีจิสทรีคีย์

สิ่งสำคัญ: การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะอนุญาตให้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยทำงานได้ในอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Access สำหรับผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์

 1. ปิดอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Access ที่กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณต้องการปิดใช้งานโหมด Sandbox

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Windows 7 หรือWindows Vista   

   1. คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด แล้ว คลิ กเรียกใช้

   2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

    ตัวแก้ไขรีจิสทรีจะเริ่มทำงาน

   3. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. ในบานหน้าต่างขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี ภายใต้ ชื่อ ให้คลิกสองครั้งที่ SandboxMode

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

   5. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 แล้วคลิก ตกลง

   6. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

  • ใน Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003   

   1. บนแถบงาน ให้คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

   2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

    ตัวแก้ไขรีจิสทรีจะเริ่มทำงาน

   3. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. ในบานหน้าต่างขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี ภายใต้ ชื่อ ให้คลิกสองครั้งที่ SandboxMode

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

   5. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 แล้วคลิก ตกลง

   6. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ: โปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูลก่อน Access จะปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่คำนึงถึงว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีนี้หรือไม่

คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรีเป็นค่าต่อไปนี้ โดยที่ 0 (ศูนย์) เป็นค่าที่ให้สิทธิ์มากที่สุด และ 3 เป็นค่าที่ให้สิทธิ์น้อยที่สุด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0

โหมด Sandbox ถูกปิดใช้งานตลอดเวลา

1

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับ Access แต่ไม่ใช้สำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access

2

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access แต่ไม่ใช้สำหรับ Access

3

โหมด Sandbox ถูกใช้งานตลอดเวลา นี่คือค่าเริ่มต้น ให้ตั้งค่านี้เมื่อคุณติดตั้ง Access

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×