การใช้โหมดความเข้ากันได้ใน Word Online

เมื่อคุณใช้ Microsoft Word Online เพื่อเปิดเอกสารที่ถูกบันทึกเป็นไฟล์ .docx ในโหมดความเข้ากันได้ คุณจะมีฟีเจอร์การแก้ไขส่วนใหญ่ของ Word Online ที่พร้อมให้คุณใช้งาน อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการแทรกและปรับขนาดรูปภาพ หรือแก้ไขข้อความแสดงแทน คุณต้องเปิดเอกสารใน Microsoft Word 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ให้แปลงเอกสารแล้วจึงบันทึกเอกสารนั้น ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มรูปภาพ คุณสามารถทำงานกับเอกสารนั้นได้ต่อไปใน Word Online ในโหมดความเข้ากันได้ และไม่ต้องทำการแปลงเอกสารดังกล่าว

ถ้าคุณต้องการแปลงเอกสาร คุณต้องมี Word 2010 หรือ Word 2013 ติดตั้งอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. โดยที่เอกสารเปิดอยู่ใน Word Online ให้คลิก เปิดใน Word

 2. ใน Word ให้คลิกที่แท็บ ไฟล์

 3. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก แปลง

 4. ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแปลงเอกสาร ให้คลิก ตกลง

 5. กด Ctrl+S เพื่อบันทึกเอกสารกลับไปยังเว็บไซต์

  หมายเหตุ: 

  • ขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นเฉพาะเอกสารที่ได้รับการบันทึกเพื่อให้เข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์ Word97-2003 เท่านั้น เอกสารที่บันทึกในรูปแบบไฟล์ Word 2007 จะสนับสนุนฟีเจอร์การแก้ไขทั้งหมดของ Word Online แม้ว่าเอกสารเหล่านั้นจะทำงานในโหมดความเข้ากันได้เมื่อถูกเปิดใน Word 2010 หรือ Word 2013 เป็นครั้งแรกก็ตาม

  • เมื่อคุณใช้ Word Online เปิดเอกสารที่บันทึกในรูปแบบ .doc คุณจะสามารถดูเอกสารได้เพียงอย่างเดียว เมื่อต้องการแก้ไขเอกสารนั้นในเบราว์เซอร์ ให้คลิก แปลงและแก้ไข แล้วคลิก แปลง ไฟล์ต้นฉบับจะถูกปิด และ Word Online จะพร้อมท์ให้คุณดูหรือแก้ไขสำเนาของไฟล์นั้นในรูปแบบไฟล์ใหม่ คลิก แก้ไข เพื่อทำการแก้ไขต่อไปใน Word Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×