ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การใช้โหมดความเข้ากันได้เพื่อทำงานกับ PowerPoint เวอร์ชันที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แม้ว่าคุณไม่มีเวอร์ชันล่าสุดPowerPoint คุณสามารถเปิด และทำงานกับไฟล์ PowerPoint แบบเก่า ถ้าคุณมีเวอร์ชันล่าสุด โหมดความเข้ากันได้จะทำเมื่อต้องการทำงานกับรูปแบบไฟล์เก่า เกินไป คุณยังสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เพื่อให้แน่ใจว่า งานนำเสนอของคุณมีปัญหาความเข้ากันได้ และถ้าคุณไม่ต้องการความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ PowerPoint คุณสามารถแปลงงานนำเสนอเป็นชนิดไฟล์ปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเข้ากันได้ ดูเกี่ยวกับโหมดความเข้ากันได้ใน PowerPoint

เปิดโหมดความเข้ากันได้

บันทึกงานนำเสนอของคุณPowerPoint (.pptx) ให้เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า เช่น PowerPoint 97-2003 (.ppt), เปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดงานนำเสนอPowerPoint

 2. บนแท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น แล้ว คลิ กเรียกดู

 3. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (* .ppt)

 4. คลิก บันทึก

  หมายเหตุ:  หลังจากที่คุณคลิก บันทึก คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนจากตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เหมือนกับที่ด้านล่าง ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบว่าฟีเจอร์อาจสูญหายหรือมีความสามารถที่ลดลงเมื่อบันทึกงานนำเสนอในเวอร์ชันก่อนหน้า

  การแจ้งเตือนของโหมดความเข้ากันได้

 5. เปิดไฟล์ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาฟีเจอร์ใดของ PowerPoint อาจเปลี่ยนแปลง หรือพร้อม ดูฟีเจอร์ 2016 ที่ทำงานต่างกันในเวอร์ชันก่อนหน้าและ PowerPoint 2013

การปิดโหมดความเข้ากันได้

เมื่อต้องการปิดโหมดความเข้ากันได้ เพียงแค่บันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint (.pptx)

 1. เปิดงานนำเสนอใน PowerPoint

 2. บนแท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น แล้ว คลิ กเรียกดู

 3. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกงานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx)

 4. คลิก บันทึก

เรียกใช้การตรวจสอบความเข้ากันได้

เพื่อให้แน่ใจว่า งานนำเสนอของคุณมีปัญหาความเข้ากันได้ที่ทำให้เกิดการลดฟังก์ชันหรือแรงในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้พบปัญหาความเข้ากันได้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในงานนำเสนอของคุณ และช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้

 2. คลิกไฟล์ >ข้อมูล และถัดไปแล้วเพื่อตรวจสอบงานนำเสนอ คลิกตรวจหาปัญหา >ตรวจสอบความเข้ากัน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการตรวจสอบการนำเสนอของคุณสำหรับความเข้ากันได้ทุกครั้งที่คุณบันทึกเอกสารนั้น ในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Microsoft PowerPoint เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบความเข้ากันได้เมื่อบันทึกในรูปแบบ PowerPoint 97-2003

แปลงงานนำเสนอ PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องทำงานในโหมดความเข้ากันได้เนื่องจากคุณทำงานกับผู้อื่นได้อัปเกรดเป็น เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเวอร์ชันหรือคุณต้องการทำงานแบบเต็มของPowerPoint คุณสามารถแปลงงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 การจัดรูปแบบสำหรับPowerPoint เวอร์ชันของไฟล์ . แปลงจะบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์.pptx เท่านั้น

 1. ในPowerPoint เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปแบบPowerPoint ล่าสุด

  งานนำเสนอที่เปิดขึ้นในโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ

 2. คลิกไฟล์ >ข้อมูล

 3. ถัดจากโหมดความเข้ากันได้ คลิกแปลง แล้ว คลิกบันทึก ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น

เปิดโหมดความเข้ากันได้

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint (.pptx) ให้เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า เช่น PowerPoint 97-2003 (.ppt), เปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดงานนำเสนอPowerPoint

 2. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (* .ppt)

 4. คลิก บันทึก

  หมายเหตุ:  หลังจากที่คุณคลิก บันทึก คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนจากตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เหมือนกับที่ด้านล่าง ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบว่าฟีเจอร์อาจสูญหายหรือมีความสามารถที่ลดลงเมื่อบันทึกงานนำเสนอในเวอร์ชันก่อนหน้า

  การแจ้งเตือนของโหมดความเข้ากันได้

 5. เปิดไฟล์ในPowerPoint รุ่นก่อนหน้า

การปิดโหมดความเข้ากันได้

เมื่อต้องการปิดโหมดความเข้ากันได้ เพียงแค่บันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint (.pptx)

 1. เปิดงานนำเสนอใน PowerPoint

 2. บนแท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

 3. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกงานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx)

 4. คลิก บันทึก

เรียกใช้การตรวจสอบความเข้ากันได้

เพื่อให้แน่ใจว่า งานนำเสนอของคุณมีปัญหาความเข้ากันได้ที่ทำให้เกิดการลดฟังก์ชันหรือแรงในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้พบปัญหาความเข้ากันได้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในงานนำเสนอของคุณ และช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้

 2. คลิกไฟล์ และที่อยู่ถัดจากเตรียมสำหรับแชร์ คลิกตรวจหาปัญหา >ตรวจสอบความเข้ากัน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการตรวจสอบการนำเสนอของคุณสำหรับความเข้ากันได้ทุกครั้งที่คุณบันทึกเอกสารนั้น ในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Microsoft PowerPoint เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบความเข้ากันได้เมื่อบันทึกในรูปแบบ PowerPoint 97-2003

แปลงงานนำเสนอ PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องทำงานในโหมดความเข้ากันได้เนื่องจากคุณทำงานกับผู้อื่นได้อัปเกรดเป็น เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเวอร์ชันหรือคุณต้องการทำงานแบบเต็มของPowerPoint คุณสามารถแปลงงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 การจัดรูปแบบสำหรับเวอร์ชันของไฟล์ PowerPoint แปลงจะบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์.pptx เท่านั้น

 1. ในPowerPoint 2010 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการแปลงรูปแบบPowerPoint 2010

  งานนำเสนอที่เปิดขึ้นในโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ

 2. คลิกไฟล์ และที่อยู่ถัดจากโหมดความเข้ากันได้ คลิกแปลง ถ้าคุณได้รับข้อความเกี่ยวกับการแปลงงานนำเสนอ คลิกตกลง

 3. คลิก บันทึก

เปิดโหมดความเข้ากันได้

บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint (.pptx) ให้เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า เช่น PowerPoint 97-2003 (.ppt), เปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดงานนำเสนอPowerPoint

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (* .ppt)

 4. คลิก บันทึก

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2007 ดังนั้นถ้าคุณบันทึกไฟล์ PowerPoint 97-2003 ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์เหล่านี้ในPowerPoint 2007 ข้อมูลจะหายไปอย่างถาวร:

 • การออกอากาศงานนำเสนอ

 • Microsoft Script Editor

 • เผยแพร่และสมัครใช้งาน

 • ส่งเพื่อรีวิว

ปิดโหมดความเข้ากันได้

 1. เปิดงานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนๆ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกงานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx)

 4. คลิก บันทึก

เรียกใช้การตรวจสอบความเข้ากันได้

เพื่อให้แน่ใจว่า งานนำเสนอของคุณมีปัญหาความเข้ากันได้ที่ทำให้เกิดการลดฟังก์ชันหรือแรงในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้พบปัญหาความเข้ากันได้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในงานนำเสนอของคุณ และช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กเรียกใช้การตรวจสอบความเข้ากันได้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการตรวจสอบการนำเสนอของคุณสำหรับความเข้ากันได้ทุกครั้งที่คุณบันทึกเอกสารนั้น ในกล่องโต้ตอบตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ของ PowerPoint Office Microsoft เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบความเข้ากันได้เมื่อบันทึกในรูปแบบ PowerPoint 97-2003

แปลงงานนำเสนอ PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องทำงานในโหมดความเข้ากันได้เนื่องจากคุณทำงานกับผู้อื่นได้อัปเกรดเป็น เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเวอร์ชันหรือคุณต้องการทำงานแบบเต็มของPowerPoint คุณสามารถแปลงงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 การจัดรูปแบบสำหรับPowerPoint เวอร์ชันของไฟล์ . แปลงจะบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์.pptx เท่านั้น

 1. ในPowerPoint 2007 เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการแปลงรูปแบบPowerPoint 2007

  งานนำเสนอที่เปิดขึ้นในโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแปลง ถ้าคุณได้รับข้อความเกี่ยวกับการแปลงงานนำเสนอ คลิกตกลง

  ถ้าคุณไม่ต้องการดูข้อความเกี่ยวกับการแปลงงานนำเสนออีก เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องถามฉันเกี่ยวกับการแปลงเอกสารอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโหมดความเข้ากันได้ใน PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×