การใช้โฟลเดอร์ที่แชร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโฟลเดอร์ที่แชร์ของคุณจะแสดงอยู่ระหว่างพื้นที่ทำงานของคุณในแถบที่อยู่ภายใต้ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เมื่อมีการเรียงลำดับรายการตามประเภท เมื่อต้องการดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่แชร์ กขวานั้นในรายการ นั้นแล้ว คลิกรับเวิร์กสเปซ โฟลเดอร์ที่แชร์จะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีโฟลเดอร์ที่แชร์นี้ หรือสมาชิกรายอื่นของโฟลเดอร์ที่แชร์เป็นแบบออนไลน์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติพื้นที่ทำงานที่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติลงในคอมพิวเตอร์ของฉันทั้งหมดโฟลเดอร์ที่แชร์จะโดยอัตโนมัติได้ถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เมื่อดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันแล้ว คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์เพื่อเปิดได้ SharePoint Workspace จะพร้อมท์ให้คุณระบุตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่จะทำข้อมูลเนื้อหาโฟลเดอร์ให้ตรงกัน

ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณสามารถเริ่มกระบวนงานนี้จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใดๆ ก็ได้ คลิก เชิญคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของฉัน ในบานหน้าต่าง งานการทำข้อมูลให้ตรงกัน และทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ ใช้บัญชีผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแล้ว การคลิก เชิญคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของฉัน จะเป็นการเปิดใช้งาน ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของฉันโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นตัวเลือกคุณสมบัติของพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×