การใช้โฟลเดอร์งานร่วมกับบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server หรือ Microsoft Office 365 ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange หรือ Microsoft Office 365

เมื่อใช้กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange งานสามารถใช้ร่วมกันระหว่างบุคคล การแชร์งานจะไม่จำกัดเพียงที่เริ่มต้นโฟลเดอร์งาน ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรไฟล์ Outlook ทั้งหมด คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติม และเลือกโฟลเดอร์ที่แชร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานสำหรับโครงการเฉพาะเจาะจง แล้วคุณสามารถแชร์การเข้าถึงโฟลเดอร์งานกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถรีวิวรายการงาน

ใช้โฟลเดอร์งานเริ่มต้นร่วมกับบุคคลที่ระบุ

โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้

 1. คลิกงาน ในบานหน้าต่างนำทาง

  โฟลเดอร์เริ่มต้นนั้นมักจะอยู่ภายใต้งานของฉัน แสดงเป็นงาน ถ้าคุณมีหลายโฟลเดอร์ ทำให้แน่ใจว่า คุณเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้นของงาน

 2. คลิกโฟลเดอร์ >งานร่วมกัน

 3. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับสำหรับข้อความเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

  ให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้รับดูโฟลเดอร์งานของคุณ ถูกเลือกไว้

 4. หรือมิฉะนั้นคุณอาจเปลี่ยนแปลง เรื่อง

 5. คุณสามารถเลือกที่จะร้องขอสิทธิ์ในการดูโฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นของผู้รับหรือไม่ก็ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอสิทธิ์ในการแสดงโฟลเดอร์งานของผู้รับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์งานอื่นที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้น คุณต้องส่งข้อความอีเมลเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง

 6. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 7. คลิก ส่ง

 8. ตรวจทานกล่องโต้ตอบการยืนยัน จากนั้นถ้าถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้

 1. คลิกงาน ในบานหน้าต่างนำทาง

  โฟลเดอร์เริ่มต้นนั้นมักจะอยู่ภายใต้งานของฉัน แสดงเป็นงาน ถ้าคุณมีหลายโฟลเดอร์ ทำให้แน่ใจว่า คุณเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้นของงาน

 2. คลิกโฟลเดอร์ >สิทธิ์ของโฟลเดอร์

 3. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

 4. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้เลือกระดับสิทธิ์

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้สร้าง

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้ให้การสนับสนุน

  สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้ตรวจทาน

  อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

  กำหนดเอง

  ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ไม่มี

  คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้ สิทธิ์

โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นใน Outlook ถูกสร้างในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติมที่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ ส่วนนี้มีคำแนะนำสำหรับโฟลเดอร์งานแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง

 1. คลิกงาน ในบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์

 2. ชี้ไปที่แชร์ >แชร์งาน

 3. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับของข้อความเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

 4. หรือมิฉะนั้นคุณอาจเปลี่ยนแปลง เรื่อง

 5. คุณสามารถเลือกที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้รับในการเปลี่ยนแปลงรายการงานของคุณได้โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการในโฟลเดอร์งานนี้ได้

 6. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 7. คลิก ส่ง

 8. ตรวจทานกล่องโต้ตอบการยืนยัน จากนั้นถ้าถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นใน Outlook ถูกสร้างในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติมที่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ ส่วนนี้มีคำแนะนำสำหรับโฟลเดอร์งานแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง

 1. คลิกงาน ในบานหน้าต่างนำทาง และคลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการแชร์

 2. ชี้ไปที่แชร์ >สิทธิ์ของโฟลเดอร์

 3. บนแท็บ สิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

 4. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้เลือกระดับสิทธิ์

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้สร้าง

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้ให้การสนับสนุน

  สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้ตรวจทาน

  อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

  กำหนดเอง

  ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ไม่มี

  คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้ สิทธิ์

เมื่อใช้กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange งานสามารถใช้ร่วมกันระหว่างบุคคล การแชร์งานจะไม่จำกัดเพียงที่เริ่มต้นโฟลเดอร์งาน ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรไฟล์ Outlook ทั้งหมด คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติม และเลือกโฟลเดอร์ที่แชร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานสำหรับโครงการเฉพาะเจาะจง แล้วคุณสามารถแชร์การเข้าถึงโฟลเดอร์งานกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถรีวิวรายการงาน

สำหรับการใช้งานร่วมกันที่ดีขึ้น รวมถึงการมอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของงาน เราขอแนะนำให้คุณใช้หน้าที่การใช้งานของ Windows SharePoint Services 3.0งาน SharePoint สามารถดูจากภายใน Microsoft Office Outlook 2007.

เคล็ดลับ: คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานใดๆ ใน Outlook ให้เป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นรายการเมื่อใช้โฟลเดอร์ร่วมกัน

การใช้งานร่วมกันจะทำงานผ่านข้อความอีเมลการเชิญให้ใช้งานร่วมกันและการร้องขอให้ใช้ร่วมกัน การเชิญให้ใช้งานร่วมกันเป็นการเสนอให้ผู้รับเข้าถึงโฟลเดอร์งาน เมื่อคุณส่งคำเชิญให้ใช้งานร่วมกันสำหรับโฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นของคุณ คุณก็สามารถร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นของผู้รับได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์งานที่ผู้รับสร้างขึ้น ซึ่งไม่ใช่โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้น คุณจะต้องส่งข้อความอีเมลเพื่อขอสิทธิ์ในการใช้โฟลเดอร์เฉพาะนั้น จากนั้นผู้รับสามารถส่งคำเชิญให้ใช้งานร่วมกันสำหรับโฟลเดอร์งานที่ไม่ใช่โฟลเดอร์เริ่มต้น

ใช้โฟลเดอร์งานเริ่มต้นร่วมกับบุคคลที่ระบุ

โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้

 1. ใน งาน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ใช้โฟลเดอร์งานของฉันร่วมกัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ใช้โฟลเดอร์งานของฉันร่วมกัน

 2. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับสำหรับข้อความเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

 3. หรือมิฉะนั้นคุณอาจเปลี่ยนแปลง เรื่อง

 4. คุณสามารถเลือกที่จะร้องขอสิทธิ์ในการดูโฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นของผู้รับหรือไม่ก็ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอสิทธิ์ในการแสดงโฟลเดอร์งานของผู้รับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์งานอื่นที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้น คุณต้องส่งข้อความอีเมลเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง

 5. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 6. คลิก ส่ง

 7. ตรวจทานกล่องโต้ตอบการยืนยัน จากนั้นถ้าถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้

 1. ใน งาน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้น

  โดยปกติ อยู่ภายใต้ งานของฉัน ที่แสดงเป็น งาน

 2. ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกขวาที่โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้น

  โดยปกติ อยู่ภายใต้ งานของฉัน ที่แสดงเป็น งาน

 3. คลิก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานร่วมกัน

 4. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

 5. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้เลือกระดับสิทธิ์

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้สร้าง

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้ให้การสนับสนุน

  สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้ตรวจทาน

  อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

  กำหนดเอง

  ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ไม่มี

  คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้ สิทธิ์

โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นใน Outlook ถูกสร้างในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติมที่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ ส่วนนี้มีคำแนะนำสำหรับโฟลเดอร์งานแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง

 1. ใน งาน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

 2. คลิกแชร์ชื่อโฟลเดอร์

 3. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับของข้อความเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

 4. หรือมิฉะนั้นคุณอาจเปลี่ยนแปลง เรื่อง

 5. คุณสามารถเลือกที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้รับในการเปลี่ยนแปลงรายการงานของคุณได้โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการในโฟลเดอร์งานนี้ได้

 6. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 7. คลิก ส่ง

 8. ตรวจทานกล่องโต้ตอบการยืนยัน จากนั้นถ้าถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

โฟลเดอร์ งาน เริ่มต้นใน Outlook ถูกสร้างในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติมที่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ ส่วนนี้มีคำแนะนำสำหรับโฟลเดอร์งานแบบกำหนดเองที่คุณสร้าง

 1. ใน งาน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

 2. คลิก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานร่วมกัน

 3. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

 4. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้เลือกระดับสิทธิ์

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้สร้าง

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้ให้การสนับสนุน

  สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้ตรวจทาน

  อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

  กำหนดเอง

  ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ไม่มี

  คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้ สิทธิ์

คุณสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกสิทธิ์ของบางคนในการเข้าถึงโฟลเดอร์งานได้ทุกเวลา

 1. ใน งาน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

 2. คลิก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานร่วมกัน

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับทุกคน   

   1. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

   2. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้เลือกระดับสิทธิ์

    คำอธิบายของระดับสิทธิ์

    ด้วย permissi นี้ บนระดับ (หรือบทบาท)

    คุณสามารถ

    เจ้าของ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้แก้ไขประกาศ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้แก้ไข

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

    ผู้เขียนประกาศ

    สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้สร้าง

    สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

    ผู้ให้การสนับสนุน

    สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้ตรวจทาน

    อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

    กำหนดเอง

    ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ไม่มี

    คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

    คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้ สิทธิ์

  • เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับคนเดียว   

   1. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึง

   2. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้เลือกระดับสิทธิ์

    คำอธิบายของระดับสิทธิ์

    ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

    คุณสามารถ

    เจ้าของ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้แก้ไขประกาศ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้แก้ไข

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

    ผู้เขียนประกาศ

    สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้สร้าง

    สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

    ผู้ให้การสนับสนุน

    สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้ตรวจทาน

    อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

    กำหนดเอง

    ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ไม่มี

    คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

    คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ สิทธิ์

   3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละบุคคลที่แสดงรายการที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×