Office

การใช้โฟลเดอร์งานร่วมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server หรือ Microsoft Office 365 ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange หรือ Microsoft Office 365

เมื่อใช้กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange งานสามารถใช้ร่วมกันระหว่างบุคคล การแชร์งานจะไม่จำกัดเพียงที่เริ่มต้นโฟลเดอร์งาน ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรไฟล์ Outlook ทั้งหมด คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติม และเลือกโฟลเดอร์ที่แชร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานสำหรับโครงการเฉพาะเจาะจง แล้วคุณสามารถแชร์การเข้าถึงโฟลเดอร์งานกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถรีวิวรายการงาน

แชร์โฟลเดอร์งานเริ่มต้นของคุณกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

โฟลเดอร์เริ่มต้นงาน ใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์นี้

 1. คลิกงาน ในบานหน้าต่างนำทาง

  โฟลเดอร์เริ่มต้นนั้นมักจะอยู่ภายใต้งานของฉัน แสดงเป็นงาน ถ้าคุณมีหลายโฟลเดอร์ ทำให้แน่ใจว่า คุณเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้นของงาน

 2. คลิกโฟลเดอร์ >งานร่วมกัน

 3. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับสำหรับข้อความเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

  ให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้รับดูโฟลเดอร์งานของคุณ ถูกเลือกไว้

 4. เลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง

 5. คุณอาจ คุณสามารถร้องขอสิทธิ์เพื่อดูโฟลเดอร์งาน เริ่มต้นของผู้รับ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอสิทธิ์ในการดูโฟลเดอร์งานของผู้รับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์งานอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์เริ่มต้นของงาน คุณต้องส่งข้อความอีเมลขอสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง

 6. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 7. คลิก ส่ง

 8. ตรวจทานกล่องโต้ตอบ แล้ว ถ้าถูกต้อง คลิ กตกลง

โฟลเดอร์เริ่มต้นงาน ใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์นี้

 1. คลิกงาน ในบานหน้าต่างนำทาง

  โฟลเดอร์เริ่มต้นนั้นมักจะอยู่ภายใต้งานของฉัน แสดงเป็นงาน ถ้าคุณมีหลายโฟลเดอร์ ทำให้แน่ใจว่า คุณเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้นของงาน

 2. คลิกโฟลเดอร์ >สิทธิ์ของโฟลเดอร์

 3. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่องชื่อ คลิกเริ่มต้น

 4. ภายใต้สิทธิ์ ในรายการระดับสิทธิ์ เลือกระดับสิทธิ์

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นได้สำหรับโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ตัวแก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ย่อย และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้สร้าง

  สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้สนับสนุน

  สร้างรายการและไฟล์เท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้รีวิว

  อ่านรายการและไฟล์เท่านั้น

  กำหนดเอง

  ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด โดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ไม่มี

  ไม่มีสิทธิ์ของคุณได้ คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเอง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้สิทธิ์

โฟลเดอร์เริ่มต้นงาน ใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติมที่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบ ส่วนนี้มีคำแนะนำสำหรับโฟลเดอร์งานแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

 1. คลิกงาน ในบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์

 2. ชี้ไปที่แชร์ >แชร์งาน

 3. ในกล่องถึง ใส่ชื่อของผู้รับของข้อความคำเชิญเข้าร่วมใช้ร่วมกัน

 4. เลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง

 5. คุณอาจ คุณสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้รับการปรับเปลี่ยนรายการงานของคุณ ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายผู้รับสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการในโฟลเดอร์งานนี้

 6. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 7. คลิก ส่ง

 8. ตรวจทานกล่องโต้ตอบ แล้ว ถ้าถูกต้อง คลิ กตกลง

โฟลเดอร์เริ่มต้นงาน ใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติมที่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบ ส่วนนี้มีคำแนะนำสำหรับโฟลเดอร์งานแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

 1. คลิกงาน ในบานหน้าต่างนำทาง และคลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการแชร์

 2. ชี้ไปที่แชร์ >สิทธิ์ของโฟลเดอร์

 3. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่องชื่อ คลิกเริ่มต้น

 4. ภายใต้สิทธิ์ ในรายการระดับสิทธิ์ เลือกระดับสิทธิ์

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นได้สำหรับโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ตัวแก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ย่อย และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้สร้าง

  สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้สนับสนุน

  สร้างรายการและไฟล์เท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้รีวิว

  อ่านรายการและไฟล์เท่านั้น

  กำหนดเอง

  ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด โดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ไม่มี

  ไม่มีสิทธิ์ของคุณได้ คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเอง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้สิทธิ์

เมื่อใช้กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange งานสามารถใช้ร่วมกันระหว่างบุคคล การแชร์งานจะไม่จำกัดเพียงที่เริ่มต้นโฟลเดอร์งาน ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรไฟล์ Outlook ทั้งหมด คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติม และเลือกโฟลเดอร์ที่แชร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานสำหรับโครงการเฉพาะเจาะจง แล้วคุณสามารถแชร์การเข้าถึงโฟลเดอร์งานกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถรีวิวรายการงาน

สำหรับประสบการณ์การใช้งานดียิ่งขึ้นด้วยการแชร์ งานรวมถึงรับมอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของงาน เราขอแนะนำให้ คุณใช้หน้าที่การใช้งานงานของWindows SharePoint Services 3.0 งาน SharePoint สามารถดูได้จากภายในMicrosoft Office Outlook 2007

เคล็ดลับ: ข้อความ ติดต่อ หรือใด ๆ งานใน Outlook สามารถ โดยส่วนตัวทำเครื่องหมายเพื่อให้ผู้อื่นจะไม่เห็นรายการเมื่อแชร์โฟลเดอร์

แชร์งานทำงานได้ผ่านการเชิญการแชร์ และข้อความอีเมลการร้องขอการแชร์ คำเชิญการแชร์ให้ผู้รับสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์งานของคุณ เมื่อต้องการส่งคำเชิญให้แชร์สำหรับโฟลเดอร์งาน ของคุณเริ่มต้น คุณสามารถยังถามว่า ผู้รับแชร์โฟลเดอร์งาน ของพวกเขาเริ่มต้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์งานที่ผู้รับสร้างขึ้นซึ่งไม่ของพวกเขาเริ่มต้นโฟลเดอร์งาน — คุณต้องส่งข้อความอีเมลขอสิทธิ์การใช้โฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง ผู้รับสามารถส่งคำเชิญให้แชร์สำหรับโฟลเดอร์งานที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

แชร์โฟลเดอร์งานเริ่มต้นของคุณกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

โฟลเดอร์เริ่มต้นงาน ใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์นี้

 1. ในงาน ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกโฟลเดอร์ที่แชร์งานของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมองถูกย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กโฟลเดอร์ที่แชร์งานของฉัน

 2. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับสำหรับข้อความเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

 3. เลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง

 4. คุณอาจ คุณสามารถร้องขอสิทธิ์เพื่อดูโฟลเดอร์งาน เริ่มต้นของผู้รับ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอสิทธิ์ในการดูโฟลเดอร์งานของผู้รับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์งานอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์เริ่มต้นของงาน คุณต้องส่งข้อความอีเมลขอสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง

 5. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 6. คลิก ส่ง

 7. ตรวจทานกล่องโต้ตอบ แล้ว ถ้าถูกต้อง คลิ กตกลง

โฟลเดอร์เริ่มต้นงาน ใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์นี้

 1. ในงาน ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์งาน เริ่มต้น

  โดยทั่วไปภายใต้งานของฉัน แสดงเป็นงาน

 2. ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมองถูกย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกขวาที่โฟลเดอร์งาน เริ่มต้น

  โดยทั่วไปภายใต้งานของฉัน แสดงเป็นงาน

 3. คลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์

 4. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่องชื่อ คลิกเริ่มต้น

 5. ภายใต้สิทธิ์ ในรายการระดับสิทธิ์ เลือกระดับสิทธิ์

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นได้สำหรับโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ตัวแก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ย่อย และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้สร้าง

  สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้สนับสนุน

  สร้างรายการและไฟล์เท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้รีวิว

  อ่านรายการและไฟล์เท่านั้น

  กำหนดเอง

  ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด โดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ไม่มี

  ไม่มีสิทธิ์ของคุณได้ คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเอง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้สิทธิ์

โฟลเดอร์เริ่มต้นงาน ใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติมที่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบ ส่วนนี้มีคำแนะนำสำหรับโฟลเดอร์งานแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

 1. ในงาน ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการแชร์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมองถูกย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการแชร์

 2. คลิกแชร์ชื่อโฟลเดอร์

 3. ในกล่องถึง ใส่ชื่อของผู้รับของข้อความคำเชิญเข้าร่วมใช้ร่วมกัน

 4. เลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง

 5. คุณอาจ คุณสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้รับการปรับเปลี่ยนรายการงานของคุณ ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายผู้รับสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการในโฟลเดอร์งานนี้

 6. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 7. คลิก ส่ง

 8. ตรวจทานกล่องโต้ตอบ แล้ว ถ้าถูกต้อง คลิ กตกลง

โฟลเดอร์เริ่มต้นงาน ใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติมที่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบ ส่วนนี้มีคำแนะนำสำหรับโฟลเดอร์งานแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

 1. ในงาน ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการแชร์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมองถูกย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการแชร์

 2. คลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์

 3. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่องชื่อ คลิกเริ่มต้น

 4. ภายใต้สิทธิ์ ในรายการระดับสิทธิ์ เลือกระดับสิทธิ์

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นได้สำหรับโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ตัวแก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ย่อย และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้สร้าง

  สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้สนับสนุน

  สร้างรายการและไฟล์เท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ผู้รีวิว

  อ่านรายการและไฟล์เท่านั้น

  กำหนดเอง

  ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด โดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

  ไม่มี

  ไม่มีสิทธิ์ของคุณได้ คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเอง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้สิทธิ์

คุณสามารถเปลี่ยน หรือยกเลิกของบุคคลอื่นเข้าถึงสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์งานของคุณตลอดเวลา

 1. ในงาน ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมองถูกย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกขวาที่โฟลเดอร์งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

 2. คลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์

 3. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับทุกคน   

   1. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่องชื่อ คลิกเริ่มต้น

   2. ภายใต้สิทธิ์ ในรายการระดับสิทธิ์ เลือกระดับสิทธิ์

    คำอธิบายของระดับสิทธิ์

    ด้วย permissi นี้ บนระดับ (หรือบทบาท)

    คุณสามารถ

    เจ้าของ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นได้สำหรับโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ผู้แก้ไขประกาศ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ตัวแก้ไข

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด

    ผู้เขียนประกาศ

    สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ย่อย และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ผู้สร้าง

    สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น

    ผู้สนับสนุน

    สร้างรายการและไฟล์เท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ผู้รีวิว

    อ่านรายการและไฟล์เท่านั้น

    กำหนดเอง

    ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด โดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ไม่มี

    ไม่มีสิทธิ์ของคุณได้ คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์

    คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเอง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกภายใต้สิทธิ์

  • เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับคนเดียว   

   1. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่องชื่อ คลิกชื่อของบุคคลคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง

   2. ภายใต้สิทธิ์ ในรายการระดับสิทธิ์ เลือกระดับสิทธิ์

    คำอธิบายของระดับสิทธิ์

    ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

    คุณสามารถ

    เจ้าของ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นได้สำหรับโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ผู้แก้ไขประกาศ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด และสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ตัวแก้ไข

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ทั้งหมด

    ผู้เขียนประกาศ

    สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ย่อย และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ผู้สร้าง

    สร้าง และอ่านรายการและไฟล์ และปรับเปลี่ยน และลบรายการและไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น

    ผู้สนับสนุน

    สร้างรายการและไฟล์เท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ผู้รีวิว

    อ่านรายการและไฟล์เท่านั้น

    กำหนดเอง

    ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนด โดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ไม่นำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์)

    ไม่มี

    ไม่มีสิทธิ์ของคุณได้ คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์

    คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเอง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกของตัวเลือกของคุณภายใต้สิทธิ์

   3. ทำซ้ำขั้นตอน 2 สำหรับแต่ละบุคคลคุณต้องการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงที่มีอยู่ในรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×