การใช้และกำหนดค่า Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูลของการเชื่อมโยงสรุป

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทั้ง Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปและตัวควบคุมเขตข้อมูลของการเชื่อมโยงสรุปเป็นวิธีที่ง่ายเพื่อสร้างเพจการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกไซต์ของคุณ คุณสามารถควบคุมลักษณะที่ปรากฏ การจัดระเบียบ และการนำเสนอการเชื่อมโยงต่างๆ ที่คุณเพิ่มลงใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างเว็บเพจที่มี Web Part ลิงก์สรุปหรือควบคุมเขตข้อมูล

กำหนดค่า Web Part ลิงก์สรุปหรือควบคุมเขตข้อมูล

ใช้ Web Part ลิงก์สรุปหรือควบคุมเขตข้อมูล

การสร้างเว็บเพจที่มี Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล

เมื่อคุณสร้างเพจ คุณสามารถเลือกให้เพจนั้นมีการเชื่อมโยงสรุปได้ด้วยการเลือกเค้าโครงหน้ากระดาษที่เหมาะสม

เค้าโครงเพจสองเค้าโครงจะมีตัวควบคุมเขตข้อมูลของการเชื่อมโยงสรุปอยู่แล้ว เมื่อคุณใช้เค้าโครงเหล่านี้ในการสร้างเพจดังต่อไปนี้

 • เพจบทความที่มีการเชื่อมโยงสรุป

 • เพจยินดีต้อนรับที่มีการเชื่อมโยงสรุป

 • เพจยินดีต้อนรับแบบ Splash

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมเขตข้อมูลของการเชื่อมโยงสรุปเหมือนกับที่คุณใช้ Web Part ของการเชื่อมโยงสรุป ยกเว้นว่าคุณไม่สามารถเพิ่มตัวควบคุมเขตข้อมูลลงในเพจ ตัวควบคุมเขตข้อมูลจะต้องถูกเพิ่มลงในเค้าโครงหน้ากระดาษก่อนที่จะใช้เค้าโครงดังกล่าวในการสร้างเว็บเพจ

การเพิ่ม Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปลงในเพจ

คุณสามารถเพิ่ม Web Parts สำหรับการเชื่อมโยงสรุปลงในเพจได้เฉพาะเมื่อเค้าโครงหน้ากระดาษดังกล่าวสนับสนุน Web Parts เท่านั้น คุณสามารถเพิ่ม Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปลงในเพจที่ใช้เค้าโครงเพจยินดีต้อนรับใดๆ ต่อไปนี้

 • การค้นหาขั้นสูง

 • หน้าแรกของอินทราเน็ต

 • หน้าแรกของข่าวสาร

 • เพจผลลัพธ์การค้นหาบุคคล

 • เพจการค้นหา

 • ผลลัพธ์การค้นหา

 • หน้าแรกของไดเรกทอรีของไซต์

 • เพจยินดีต้อนรับที่มีสารบัญ

 • เรียกดูเพจที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ของการเชื่อมโยงสรุป

 • บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 • เลือกโซนสำหรับ Web Part จากนั้นคลิก เพิ่ม Web Part ลงในโซนดังกล่าว กล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Part ของเว็บเพจจะเปิดขึ้น

 • ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Part ภายใต้ Web Part ทั้งหมด ในส่วน ค่าเริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป จากนั้นคลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่า Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล

ชุดตัวเลือกการกำหนดค่าสำหรับ Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปมีสองชุด ได้แก่ ตัวเลือกการกำหนดค่า Web Part มาตรฐานและตัวเลือกการกำหนดค่าการเชื่อมโยงสรุป ตัวเลือกการกำหนดค่าการเชื่อมโยงสรุปยังพร้อมให้ใช้งานสำหรับตัวควบคุมเขตข้อมูลการเชื่อมโยงสรุปด้วยเช่นกัน

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการกำหนดค่า Web Part มาตรฐาน คลิกลูกศรที่มุมบนขวาของ Web Part แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้กำหนดค่า ดูบทความWeb Part สำหรับการกำหนดเอง

เมื่อคุณแก้ไขเพจเสร็จแล้ว ลูกศรที่มุมขวาบนของ Web Part จะมีป้ายชื่อระบุว่า แก้ไข

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการกำหนดค่าการเชื่อมโยงสรุป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจอยู่แล้ว

 2. ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล ให้คลิก กำหนดค่าลักษณะและเค้าโครง กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าลักษณะและเค้าโครง ของเว็บเพจจะปรากฏขึ้น

 3. คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • ลักษณะเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมโยงใหม่      เลือกลักษณะการแสดงผลสำหรับการเชื่อมโยงใหม่ ลักษณะที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับการเชื่อมโยงแต่ละรายการที่คุณเพิ่มลงใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป

  • เปลี่ยนการเชื่อมโยงที่มีอยู่ให้ใช้ลักษณะนี้      เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นเลือกลักษณะการแสดงผลเพื่อนำลักษณะดังกล่าวไปใช้กับการเชื่อมโยงทั้งหมดที่มีอยู่ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป

  • ตั้งค่าส่วนหัวของกลุ่มให้ใช้ลักษณะนี้      ถ้าคุณแยกการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มๆ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ในการตั้งค่าลักษณะการแสดงผลสำหรับส่วนหัวของกลุ่ม

  • จำนวนคอลัมน์สำหรับกลุ่ม      ถ้าคุณแยกการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มๆ คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อระบุจำนวนคอลัมน์ที่จะแสดงผล Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูลอาจมีได้ถึงห้าคอลัมน์ ถ้าคุณใช้กลุ่มต่างๆ ห้ากลุ่มหรือน้อยกว่านั้น คุณอาจทำให้แต่ละกลุ่มปรากฏในคอลัมน์ของกลุ่มได้ด้วยการใช้ตัวเลือก จำนวนคอลัมน์สำหรับกลุ่ม เพื่อระบุจำนวนที่ตรงกับจำนวนของกลุ่มที่คุณมี ถ้าคุณระบุจำนวนคอลัมน์ที่ต่ำกว่าจำนวนกลุ่ม กลุ่มต่างๆ จะถูกกระจายไปยังคอลัมน์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเท่าๆ กัน และแถวใหม่ที่มีกลุ่มต่างๆ เพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังด้านล่างของ Web Part

ด้านบนของหน้า

การใช้ Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล

คุณสามารถใช้้ Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูลเพื่อสร้างกลุ่มที่ใช้ในการจัดระเบียบการเชื่อมโยง เพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ และการจัดเรียงการเชื่อมโยงและส่วนหัวของกลุ่มที่มีอยู่ใน Web Part

ถ้าคุณวางแผนที่จะจัดระเบียบการเชื่อมโยงโดยใช้กลุ่มต่างๆ ขอแนะนำให้สร้างกลุ่มต่างๆ ขึ้นก่อนที่จะเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่นั้นลงไป การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถวางการเชื่อมโยงใหม่แต่ละรายการลงในกลุ่มขณะที่คุณเพิ่มการเชื่อมโยงดังกล่าว ถ้าคุณเลือกที่จะไม่สร้างกลุ่มขึ้นก่อนแต่ในภายหลังตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้กลุ่มต่างๆ คุณสามารถแก้ไขการเชื่อมโยงแต่ละรายการเพื่อเพิ่มลงในกลุ่ม หรือคุณสามารถลากการเชื่อมโยงแต่ละรายการไปยังกลุ่มที่คุณต้องการให้การเชื่อมโยงเป็นของกลุ่มนั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มกลุ่มลงใน Web Part ลิงก์สรุปหรือควบคุมเขตข้อมูล

เพิ่มลิงก์ไปยัง Web Part ลิงก์สรุปหรือควบคุมเขตข้อมูล

เรียงลำดับการเชื่อมโยงสรุปและส่วนหัวของกลุ่มใน Web Part สำหรับลิงก์สรุปหรือควบคุมเขตข้อมูล

แก้ไขการเชื่อมโยงที่มีอยู่หรือส่วนหัวของกลุ่ม

การเพิ่มกลุ่มลงใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจอยู่แล้ว

 2. ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล ให้คลิก สร้างกลุ่ม กล่องโต้ตอบ สร้างกลุ่ม ของเว็บเพจจะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง ชื่อส่วนหัวของกลุ่ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มนั้น ชื่อนี้จะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการการเชื่อมโยงที่คุณเพิ่มลงในกลุ่ม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างกลุ่มแรกขึ้นสำหรับ Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูลโดยเฉพาะ การเชื่อมโยงที่มีอยู่ใน Web Part หรือตัวควบคุมเขตข้อมูลใดๆ จะถูกเพิ่มลงในกลุ่มนั้น กลุ่มเพิ่มเติมต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้นจะว่างเปล่าเมื่อเริ่มต้น

การเอากลุ่มออก

คุณยังสามารถเอากลุ่มออกจาก Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจอยู่แล้ว

 2. ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล ให้คลิกที่เมนูที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ลบ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเอากลุ่มที่มีการเชื่อมโยงออก การเชื่อมโยงเหล่านั้นจะถูกย้ายไปยังกลุ่มแรกที่ยังคงมีอยู่ ถ้าคุณเอากลุ่มที่มีอยู่กลุ่มเดียวออก การเชื่อมโยงจะยังคงมีอยู่ แต่จะไม่อยู่ในกลุ่มอีกต่อไป

การเพิ่มการเชื่อมโยงลงใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจอยู่แล้ว

 2. ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมโยง กล่องโต้ตอบ สร้างการเชื่อมโยง ของเว็บเพจจะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างการเชื่อมโยง ให้เลือกว่าการเชื่อมโยงจะชี้ไปที่บุคคลหรือรายการ

  หมายเหตุ: การเชื่อมโยงสรุปไปยังบุคคลจะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับไซต์ที่มีการกำหนดค่า Shared Services Provider (SSP) เท่านั้น ถ้าไซต์ไม่ได้มีการกำหนดค่า SSP ไว้ ตัวเลือก บุคคล จะไม่พร้อมใช้งาน

  ถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงไปยังบุคคล ตัวเลือกใหม่ บุคคล จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ สร้างการเชื่อมโยง คุณสามารถระบุว่าการเชื่อมโยงจะชี้ไปที่บุคคลใดได้ด้วยการพิมพ์ในกล่อง บุคคล หรือด้วยการคลิก เรียกดู จากนั้นเลือกบุคคลจากกล่องโต้ตอบ เพิ่มบุคคล ของเว็บเพจ ตัวเลือก บุคคล จะไม่ปรากฏถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงไปยังรายการ

 4. เพิ่มชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับการเชื่อมโยงได้ด้วยการพิมพ์ลงในกล่อง ชื่อเรื่อง และ คำอธิบาย คุณจะต้องใส่ชื่อเรื่องแต่จะใส่คำอธิบายหรือไม่ก็ได้ ถ้าคุณเพิ่มคำอธิบาย คุณสามารถตรวจการสะกดของข้อความคำอธิบายได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม ตรวจการสะกด ที่อยู่ถัดจากกล่อง คำอธิบาย

 5. คุณสามารถระบุที่อยู่ (URL) ของการเชื่อมโยงได้ด้วยการพิมพ์ลงในกล่อง URL การเชื่อมโยง ถ้าการเชื่อมโยงชี้ไปยังบุคคล ที่อยู่จะถูกกรอกไว้อยู่แล้ว ถ้าการเชื่อมโยงชี้ไปที่รายการที่อยู่ในไซต์ คุณสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรายการ แล้วกรอกข้อมูลลงในกล่อง URL การเชื่อมโยง โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทดสอบที่อยู่การเชื่อมโยงของคุณ ให้คลิก คลิกที่นี่เพื่อทดสอบ

 6. เลือกตัวเลือก เปิดการเชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่ เพื่อทำให้การเชื่อมโยงเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

 7. คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำเครื่องมือลงในการเชื่อมโยงได้ด้วยการพิมพ์ลงในกล่อง คำแนะนำเครื่องมือ คำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏเหนือการเชื่อมโยงเมื่อตัวแสดงเพจวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือการเชื่อมโยงดังกล่าว

 8. คุณสามารถเชื่อมโยงรูปได้ด้วยการเชื่อมโยงด้วยการพิมพ์ที่อยู่ของรูปดังกล่าวลงในกล่อง URL ของรูป ถ้ารูปดังกล่าวอยู่ในไซต์ของคุณ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรูปแล้วกรอกข้อมูลลงในกล่อง URL ของรูป โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเชื่อมโยงรูปด้วยการเชื่อมโยง รูปดังกล่าวจะปรากฏที่ด้านข้างของการเชื่อมโยงและตัวแสดงเพจจะสามารถคลิกได้ที่รูปหรือการเชื่อมโยงเพื่อนำทางไปยังเป้าหมายของการเชื่อมโยงดังกล่าว เมื่อต้องการทดสอบที่อยู่รูปของคุณ ให้คลิก คลิกที่นี่เพื่อทดสอบ

 9. ถ้าคุณระบุรูปเพื่อให้สัมพันธ์กับการเชื่อมโยง คุณยังสามารถระบุข้อความแสดงแทนสำหรับรูปดังกล่าวได้ด้วยการพิมพ์ข้อความลงในกล่อง คำอธิบายรูป ข้อความแสดงแทนจะถูกอ่านด้วยเสียงดังโดยซอฟต์แวร์อ่านเพจขณะที่ตัวแสดงเพจซึ่งกำลังใช้ซอฟต์แวร์อ่านเพจเพื่อเยี่ยมชมเพจ นอกจากนี้ข้อความนี้ยังจะปรากฏขึ้นแทนที่รูปถ้าเบราว์เซอร์ของตัวแสดงเพจไม่แสดงรูปดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 10. ถ้าคุณมีเพิ่มกลุ่มไปยัง Web Part ลิงก์สรุปหรือควบคุมเขตข้อมูล คุณสามารถระบุที่กลุ่มการเชื่อมโยงเป็นสมาชิก โดยใช้รายการดรอปดาวน์กลุ่ม เมื่อคุณแก้ไขลิงก์ คุณสามารถใช้รายการดรอปดาวน์กลุ่ม เมื่อต้อง การเพิ่มลิงก์ไปยังกลุ่ม หรือ การเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มการเชื่อมโยงไป

 11. คุณสามารถตั้งค่าลักษณะการแสดงผลสำหรับการเชื่อมโยงได้ด้วยการเลือกตัวเลือกในช่อง ลักษณะ โปรดสังเกตว่าบางลักษณะจะไม่แสดงรูป ดังนั้นถ้าคุณทำให้รูปสัมพันธ์กันด้วยการเชื่อมโยง ให้เลือกลักษณะที่จะแสดงรูปด้วยความระมัดระวัง

การเอาการเชื่อมโยงออก

คุณยังสามารถเอาการเชื่อมโยงออกจาก Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูลได้ด้วยเช่นกัน

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจอยู่แล้ว

 2. ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล ให้คลิกที่เมนูที่อยู่ถัดจากการเชื่อมโยงที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ลบ

เรียงลำดับการเชื่อมโยงสรุปและส่วนหัวของกลุ่มใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจอยู่แล้ว

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล ให้ลากการเชื่อมโยงหรือส่วนหัวของกลุ่มเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่สัมพันธ์กันกับการเชื่อมโยงและส่วนหัวของกลุ่มอื่นๆ แถบสีแดงแนวนอนจะปรากฏในตำแหน่งที่การเชื่อมโยงหรือส่วนหัวของกลุ่มเคลื่อนที่

  • ใช้ปุ่ม ย้ายขึ้น และ ย้ายลง ดังนี้

   1. ใน Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปหรือตัวควบคุมเขตข้อมูล ให้คลิก จัดลำดับใหม่ กล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยงการจัดลำดับใหม่ ของเว็บเพจจะปรากฏขึ้น

   2. คลิกที่ส่วนหัวของกลุ่มหรือการเชื่อมโยงที่คุณต้องการย้าย จากนั้นคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายการเชื่อมโยงขึ้นหรือลง การเชื่อมโยงอาจถูกย้ายไปยังกลุ่มอื่น ถ้าการเชื่อมโยงอยู่ที่ด้านบนของกลุ่มและมีกลุ่มอื่นอยู่ด้านบน เมื่อคุณคลิก ย้ายขึ้น การเชื่อมโยงจะย้ายไปอยู่ในกลุ่มที่อยู่ด้านบน ถ้าการเชื่อมโยงอยู่ที่ด้านล่างของกลุ่ม และมีกลุ่มอื่นอยู่ด้านล่างกลุ่มนี้ เมื่อคุณเลือกการเชื่อมโยงแล้วคลิก ย้ายลง การเชื่อมโยงดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังกลุ่มที่อยู่ด้านล่าง

การแก้ไขการเชื่อมโยงหรือส่วนหัวของกลุ่มที่มีอยู่

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจอยู่แล้ว

 2. ในโหมดแก้ไข แต่ละการเชื่อมโยงสรุปและส่วนหัวของกลุ่มจะมีเมนู โดยตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายของการเชื่อมโยงหรือส่วนหัว คลิกที่เมนู จากนั้นคลิก แก้ไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้คลิกที่เมนูของการเชื่อมโยงหรือสำหรับส่วนหัวของกลุ่ม กล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมโยง หรือ แก้ไขกลุ่ม ของเว็บเพจจะปรากฏขึ้น

 3. ตัวเลือกเดียวกันที่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมโยงหรือเพิ่มกลุ่มจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณแก้ไขลิงก์หรือกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×