การใช้แฟ้มที่แนบมาในการอภิปราย 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความวิธีใช้นี้อธิบายถึงวิธีการ

แนบไฟล์ลงในรายการการอภิปราย

ทำงานกับไฟล์ที่แนบมาในรายการการอภิปราย

การแนบแฟ้มไปกับรายการการอภิปราย

  1. ถ้าในขณะนี้ รายการยังไม่มีแฟ้มที่แนบมา ให้คลิก แนบแฟ้ม

  2. ถ้ารายการมีแฟ้มที่แนบมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม ให้คลิก แนบอีกแฟ้ม

  3. คลิก คลิกที่นี่เพื่อแนบแฟ้ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม ให้เรียกดูแฟ้มที่คุณต้องการแนบและคลิก เปิด

การทำงานกับแฟ้มที่แนบมาในรายการการอภิปราย

คุณสามารถคลิกสองครั้งที่แฟ้มที่แนบมาใดๆ เพื่อเปิดแฟ้มนั้น ซึ่งคุณต้องมีโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนชนิดแฟ้มดังกล่าวอยู่ คุณสามารถบันทึกการปรับปรุงที่คุณได้ทำกับแฟ้มนั้นลงในแฟ้มใหม่ได้ แต่คุณไม่สามารถทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับแฟ้มที่แนบมาให้ตรงกันในพื้นที่ทำงานได้

  1. ชี้ไปที่แฟ้มที่แนบมาเพื่อให้แสดงไอคอนคลิปหนีบกระดาษ

  2. คลิกคลิปหนีบกระดาษเพื่อเปิดเมนู แฟ้มที่แนบมา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×