การใช้แผนภูมิและรายงาน PivotChart ในสมุดงานในเบราว์เซอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายงาน PivotChart และแผนภูมิคือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในสมุดงาน Excel ข้อมูลที่แสดงเป็นภาพทำให้คุณสามารถเห็นการเปรียบเทียบ รูปแบบ และแนวโน้มในข้อมูลได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถดูแผนภูมิ ช่วงแผนภูมิ และ PivotChart ในสมุดงานในเบราว์เซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมุดงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด คุณควรเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวิธีการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ในเบราว์เซอร์และใน Excel 2010

a

a

ในบทความนี้

แผนภูมิ และแสดง PivotChart และขนาด

แผนภูมิหรือ PivotChart เป็นรูปแบบคง

ใช้แผนภูมิสามมิติและเอฟเฟ็กต์กราฟิกสามมิติ

คุณภาพสีอาจแตกต่างกันระหว่างคอมพิวเตอร์

การเขียนแผนภูมิและ PivotChart: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ขนาดและการแสดงแผนภูมิและ PivotChart

วิธีการแสดงแผนภูมิหรือ PivotChart ของสมุดงานโดยใช้เบราว์เซอร์มีอยู่สองวิธีด้วยกัน

 • มุมมองเวิร์กชีต    ในมุมมองเวิร์กชีต Web viewer แสดงแผนภูมิหรือ PivotChart ในตำแหน่งที่ตั้งในแผ่นงาน

 • มุมมองรายการที่มีชื่อ    ในมุมมองรายการที่มีชื่อ Web viewer แสดงแผนภูมิหรือ PivotChart โดยเอง ไม่มีองค์ประกอบอื่น ๆ ของเวิร์กชีตปรากฏในการแสดง

สำหรับทั้งสองกรณี ขนาดสูงสุดของแผนภูมิหรือ PivotChart ที่คุณสามารถแสดงได้คือหนึ่งเมกะไบต์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่านี้ได้โดยใช้ตัวเลือกในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิหรือ PivotChart เป็นรูปในแบบสแตติก

สมุดงานในเบราว์เซอร์จะแสดงแผนภูมิหรือ PivotChart โดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงค่าข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ลำดับการจัดเรียงองค์ประกอบในคอลัมน์ ข้อมูลนั้นมีผลรวมย่อยหรือไม่ และอื่นๆ

ถ้าคุณดำเนินการใดๆ กับข้อมูลที่แผนภูมิใช้อ้างอิง เช่นทำการจัดเรียงหรือการกรอง หรือทำการยุบและขยายระดับของข้อมูล ตัวดูเว็บจะแสดงแผนภูมิหรือ PivotChart ใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในแผนภูมินั้นจะเป็นแบบสแตติก คุณไม่สามารถคลิกแล้วติดตามการเชื่อมโยงบนแผนภูมิหรือ PivotChart หรือทำงานโต้ตอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบแผนภูมิหรือ PivotChart ได้

ด้านบนของหน้า

การใช้แผนภูมิสามมิติและลักษณะพิเศษกราฟิกแบบสามมิติ

ตัวดูสนับสนุนการแสดงแผนภูมิสามมิติส่วนใหญ่ในเบราว์เซอร์ แต่จะแปลงแผนภูมิให้เป็นแบบสองมิติที่เท่าเทียมกัน Excel Services ไม่สนับสนุนแผนภูมิสามมิติต่อไปนี้

 • พื้นผิวสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด

 • แผนภูมิพื้นผิวเส้นชั้น

 • แผนภูมิพื้นผิวเส้นชั้นแบบโครงลวด

ถ้าแผนภูมิใดๆ มีลักษณะพิเศษกราฟิกสามมิติ เช่น เงา เรืองแสง บิด ยกนูน ขอบนุ่ม เปลี่ยนสี และการสะท้อน เซิร์ฟเวอร์จะเอาลักษณะพิเศษเหล่านี้ออก หรือแปลงไปเป็นลักษณะพิเศษแบบอื่น

โปรดสังเกตว่าแผนภูมิสามมิติและลักษณะพิเศษกราฟิกแบบสามมิติจะยังคงมีอยู่ในสมุดงาน ซึ่งทำให้คุณสามารถเห็นลักษณะเหล่านี้ได้เมื่อเปิดสมุดงานใน Excel

ด้านบนของหน้า

คุณภาพสีอาจแตกต่างกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

คุณควรตระหนักว่าการตั้งค่าคุณภาพสีนั้นแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์สำหรับไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (จากแผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก แสดง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แสดงคุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ การตั้งค่า) ซึ่งมีการตั้งค่าสามแบบดังนี้

 • สูงสุด (32 บิต 4 ล้านสี)

 • ปานกลาง (16 บิต 32,000 สี)

 • ต่ำสุด (8 บิต 256 สี)

คุณภาพสีอาจทำให้ความชัดเจนของแผนภูมิดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สีที่ใช้ไม่แตกต่างกันมากพอสำหรับการตั้งค่าการแสดงผลในปัจจุบันของผู้ใช้ เนื่องจากรูปแผนภูมิถูกสร้างขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่าในเซิร์ฟเวอร์จึงอาจจำกัดสีที่แสดงในแผนภูมิ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสีของเครื่องไคลเอ็นต์

ด้านบนของหน้า

การเขียนแก้แผนภูมิและ PivotChart: วิธีที่ดีที่สุด

เมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กในExcel 2010 สำหรับการแสดงในเบราว์เซอร์ เป็นความคิดที่ดีเพื่อแสดงตัวอย่างแผนภูมิหรือ PivotChart ในเบราว์เซอร์ คุณอาจต้องการปรับขนาดแผนภูมิ หรือแผนภูมิขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นออก

ให้พิจารณาคำถามต่อไปนี้เมื่อคุณออกแบบแผนภูมิ

 • ผู้ใช้คือใคร และการตั้งค่าคุณภาพสีที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เหล่านั้นคืออะไร คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสีในแผนภูมิเพื่อทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นหรือไม่

 • ถ้าแผนภูมิถูกครอบตัดแล้ว คุณจะสามารถย้ายแผนภูมิในแผ่นงาน หรือย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานอื่นเพื่อแสดงแผนภูมิแบบเต็มได้หรือไม่

 • แผนภูมิแสดงขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่ คุณจำเป็นต้องปรับขนาดของแผนภูมิ หรืออาจต้องสร้างแผนภูมิที่แตกต่างกันหลายแผนภูมิ เพื่อลดขนาดและความซับซ้อนของแผนภูมิหรือไม่

 • ถ้าแผนภูมิใช้ลักษณะพิเศษกราฟิกแบบสามมิติ แผนภูมิแสดงขึ้นในเบราว์เซอร์ในลักษณะที่คุณต้องการหรือไม่ หรือคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการใช้ลักษณะพิเศษเหล่านี้ใน Excel หรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×