การใช้แผนภูมิและกราฟในข้อความอีเมลของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: เมื่อ Microsoft Office Excel 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสร้างแผนภูมิขั้นสูงใน ระบบ Microsoft Office 2007 ได้ แต่ถ้า Office Excel 2007 ไม่ได้ติดตั้งอยู่ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใหม่ใน Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Graph จะเปิดขึ้นมา แล้วแผนภูมิจะปรากฏพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตารางที่เรียกว่าแผ่นข้อมูล คุณสามารถป้อนข้อมูลของคุณเอง นำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อความ หรือวางข้อมูลจากโปรแกรมอื่นลงในแผ่นข้อมูลนั้นได้

ในบทความนี้

เกี่ยวกับแผนภูมิและกราฟใน Outlook 2007

เลือกชนิดแผนภูมิหรือกราฟ และแทรกรูปภาพข้อมูล

จัดเรียงข้อมูลสำหรับแผนภูมิหรือกราฟ

เกี่ยวกับแผนภูมิและกราฟใน Outlook 2007

Office Outlook 2007 มีแผนภูมิและกราฟมากมายหลายชนิดที่คุณสามารถใช้ในการให้ข้อมูลผู้ชมเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ตัวเลขยอดขาย และอื่นๆ อีกมากมาย แผนภูมิได้ถูกรวมเข้ากับ Office Outlook 2007 อย่างครบถ้วน เมื่อคุณได้ติดตั้ง Excel ไว้ คุณจะสามารถสร้างแผนภูมิ Excel ใน Outlook ได้ด้วยการคลิกปุ่ม แผนภูมิ บน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent (แท็บ แทรก กลุ่ม ภาพประกอบ) แล้วใช้เครื่องมือแผนภูมิเพื่อปรับเปลี่ยนหรือจัดรูปแบบแผนภูมินั้น แผนภูมิที่คุณสร้างจะฝังตัวใน Outlook และข้อมูลของแผนภูมิจะเก็บไว้ในแผ่นงาน Excel ที่รวมอยู่ในแฟ้ม Outlook

นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกแผนภูมิจาก Excel ลงใน Outlook เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิ แผนภูมินั้นสามารถฝังตัวเป็นข้อมูลสแตติกหรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสมุดงาน สำหรับแผนภูมิที่เชื่อมโยงกับสมุดงานที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง คุณสามารถระบุให้ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงในสมุดงานที่เชื่อมโยงทุกครั้งที่เปิดแผนภูมิ

คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิหรือกราฟลงในข้อความอีเมลของคุณได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณสามารถแทรกแผนภูมิในข้อความอีเมลของคุณด้วยวิธีการฝังนั้น    เมื่อคุณฝังข้อมูลจากแผนภูมิ Excel ลงใน Outlook คุณแก้ไขข้อมูลนั้นใน Outlook และแผ่นงานจะถูกบันทึกพร้อมข้อความอีเมล

 • คุณสามารถวางแผนภูมิ Excel ลงในข้อความ แล้วเชื่อมโยงกับข้อมูลใน Outlook    เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิจาก Outlook และวางลงในข้อความอีเมล ข้อมูลในแผนภูมิจะเชื่อมโยงกับแผ่นงาน Excel แผ่นงาน Excel เป็นแฟ้มแยกต่างหาก และไม่ได้บันทึกไปกับข้อความอีเมล ในกรณีนี้เป็นเพราะแผ่นงาน Excel ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อความอีเมล ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลในแผนภูมิ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงลงในแผ่นงานที่เชื่อมโยงใน Outlook

แผนภูมิจากข้อมูลตัวอย่าง
แผนภูมิใน Outlook ที่ประกอบขึ้นเป็นข้อมูลตัวอย่างจากเวิร์กชีต Excel

หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

การเลือกชนิดแผนภูมิหรือกราฟแล้วแทรกข้อมูล

การแทรกแผนภูมิด้วยการฝังแผนภูมิลงในข้อความ

ให้ทำดังต่อไปนี้เมื่อคุณต้องการรักษาข้อมูลที่สัมพันธ์กับแผนภูมิใน Outlook

 1. ใน Outlook ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้คลิกแผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง

  Office Excel 2007 จะเปิดในหน้าต่างแยกและแสดงข้อมูลตัวอย่างในแผ่นงาน

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับแผนภูมิ

 4. ใน Excel ให้แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยการคลิกเซลล์ในแผ่นงานจากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการ

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทนที่ป้ายชื่อแกนตัวอย่างในคอลัมน์ A และชื่อข้อความคําอธิบายแผนภูมิในแถว 1 ได้

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณปรับปรุงแผ่นงาน แผนภูมิใน Outlook จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลใหม่

 5. ใน Excel ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 6. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่คุณต้องการบันทึกแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการบันทึกเวิร์กชีตลงในโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ รูปปุ่ม

 7. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแฟ้มนั้น

 8. คลิก บันทึก

 9. ใน Excel ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ปิด

การวางแผนภูมิ Excel ลงในข้อความอีเมลแล้วเชื่อมโยงกับข้อมูลใน Excel

คุณสามารถสร้างแผ่นงาน Excel ที่เชื่อมโยงกับข้อความอีเมล เมื่อคุณปรับปรุงข้อมูลในแผ่นงาน Excel ข้อมูลนั้นจะได้รับการปรับปรุงในข้อความอีเมลเช่นกัน

ทำตามขั้นตอนนี้เมื่อคุณต้องการเชื่อมโยงกับข้อมูลในแผ่นงาน Office Excel 2007 ภายนอก ให้คุณสร้างและคัดลอกแผนภูมิใน Office Excel 2007 แล้ววางในข้อความอีเมล เมื่อปรับปรุงข้อมูลใน Office Excel 2007 แผนภูมิใน Outlook จะได้รับการปรับปรุงเช่นกัน

 1. ใน Excel ให้เลือกแผนภูมิด้วยการคลิกเส้นขอบของแผนภูมินั้น จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

  แผนภูมิจะถูกเอาออก แต่ข้อมูลจะยังคงอยู่ใน Excel

 2. ใน Outlook ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิลงในข้อความอีเมล

 3. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

  ปุ่ม ตัวเลือกการวาง แสดงให้ทราบว่าแผนภูมิได้ถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลใน Excel

 4. บันทึกข้อความอีเมลพร้อมกับแผนภูมิที่คุณเชื่อมโยงกับข้อมูลใน Excel

  เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมลขึ้นมาใหม่ ให้คลิก ใช่ เพื่อปรับปรุงข้อมูล Excel

หมายเหตุ: คุณยังสามารถสร้างการแสดงข้อมูลที่เป็นภาพโดยใช้กราฟิก SmartArt ได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

จัดเรียงข้อมูลสำหรับแผนภูมิหรือกราฟ

สำหรับแผนภูมิส่วนใหญ่ เช่น แผนภูมิคอลัมน์และแท่ง คุณสามารถลงจุดข้อมูลที่คุณจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์ในแผ่นงาน Excel ในแผนภูมิ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิบางชนิด เช่น แผนภูมิวงกลมและฟองจำเป็นต้องมีการจัดเรียงข้อมูลเฉพาะ

สำหรับแผนภูมินี้

จัดเรียงข้อมูล

คอลัมน์

แท่ง

เส้น

พื้นที่

พื้นผิว

เรดาร์

ในคอลัมน์หรือแถว เป็นต้น

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

หรือ

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิโดนัท

(ที่มีหนึ่งชุดข้อมูล)

ในข้อมูลหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว และป้ายชื่อข้อมูลหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว ตัวอย่างเช่น

A

1

B

2

C

3

หรือ

A

B

C

1

2

3

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิโดนัท

(ที่มีมากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล)

ในข้อมูลหลายคอลัมน์หรือหลายแถว และป้ายชื่อข้อมูลหลายคอลัมน์หรือหลายแถว ตัวอย่างเช่น

A

1

2

B

3

4

C

5

6

หรือ

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (กระจาย)

ฟอง

ในคอลัมน์ ให้วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และ/หรือค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่ติดกัน ตัวอย่างเช่น

X

Y

ขนาดฟอง

1

2

3

4

5

6

หุ้น

ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ

ค่าสูง ค่าต่ำ และค่าปิด เป็นต้น

วันที่

สูง

ต่ำ

ปิด

1/1/2002

46.125

42

44.063

หรือ

วันที่

1/1/2002

สูง

46.125

ต่ำ

42

ปิด

44.063

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×