การใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับโปรแกรม Ribbon

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เมาส์ด้วยการกดแป้นไม่กี่ — เสมอไม่ว่าคุณอยู่ในโปรแกรม Office คุณสามารถเข้าถึงทุกคำสั่งบน ribbon โดยใช้แป้นการเข้าถึงซึ่งมักจะได้ ด้วยการกดแป้นสองถึงสี่ได้

  1. กด แล้วปล่อยแป้น ALT

    คุณเห็นกล่องขนาดเล็กที่เรียกว่าเคล็ดลับคีย์บอร์ดเหนือแต่ละคำสั่งที่พร้อมใช้งานในมุมมองปัจจุบัน

    กดปุ่ม Alt หรือ F10 เพื่อดูเคล็ดลับแป้นพิมพ์บน Ribbon

  2. กดตัวอักษรแสดงอยู่ในเคล็ดลับคีย์บอร์ดที่บนคำสั่งที่คุณต้องการใช้

  3. ขึ้นอยู่กับตัวอักษรที่คุณกด คุณอาจเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์เพิ่มเติม ตัวอย่าง ถ้าแท็บหน้าแรก จะใช้งานอยู่และคุณ กด N แท็บแทรก จะถูกแสดง พร้อม ด้วยเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มในแท็บนั้น ๆ

  4. กดตัวอักษรจนกว่าคุณกดตัวอักษรของคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการใช้ต่อไป

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการ และซ่อนเคล็ดลับคีย์บอร์ด กด และปล่อยแป้น ALT

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

อีกวิธีหนึ่งที่ใช้คีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับ ribbon จะย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งจนกระทั่งคุณพบฟีเจอร์คุณต้องการใช้ ต่อไปนี้แสดงวิธีบางอย่างในการย้ายโฟกัสคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ และแสดงแป้นพิมพ์ลัด

ALT หรือ F10 กดแป้นเหล่านี้อีกครั้งเพื่อย้ายกลับไปยังไฟล์ Office และยกเลิกแป้นพิมพ์ลัดอย่างใดอย่างหนึ่ง

ย้ายไปที่แท็บอื่น

ALT หรือ F10 เพื่อเลือก แท็บที่ใช้งานอยู่ แล้วลูก ศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปยังกลุ่มอื่นบนแท็บที่ใช้งานอยู่

ALT หรือ F10 เพื่อเลือก แท็บที่ใช้งานอยู่ แล้ว CTRL + ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างกลุ่ม

ย่อเล็กสุด (ยุบ) หรือคืนค่า ribbon

CTRL+F1

แสดงเมนูทางลัด สำหรับรายการที่เลือก

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกแท็บที่ใช้งาน ของไฟล์ Office บานหน้าต่างงาน หรือแถบสถานะ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่ง บน ribbon ไปข้างหน้า หรือข้างหลัง

ALT หรือ F10 แล้ว TAB หรือ SHIFT + TAB

ย้ายลง ค่า ซ้าย หรือขวาในรายการต่าง ๆ ใน ribbon

ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา

ไปที่คำสั่งที่เลือก หรือตัวควบคุมบน ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดตัวเลือกเมนูหรือแกลเลอรีใน ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

ไปที่คำสั่งหรือตัวเลือกใน ribbon เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยน

ENTER

การเปลี่ยนแปลงค่าของคำสั่งหรือตัวเลือกใน ribbon เสร็จแล้ว และย้ายโฟกัสกลับไปยังไฟล์ Office

ENTER

รับความช่วยเหลือในการเลือกคำสั่งหรือตัวควบคุมบน ribbon (ถ้าไม่มีบทความวิธีใช้จะเชื่อมโยงกับคำสั่งที่เลือก วิธีใช้สารบัญสำหรับโปรแกรมดังกล่าวจะแสดงแทน)

F1

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×