การใช้แป้นพิมพ์ลัดจาก Office 2003 ในโปรแกรม Ribbon

ในโปรแกรม Microsoft Office บางโปรแกรม เมนูและแถบเครื่องมือได้ถูกแทนที่ด้วย Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณจดจำได้และคุ้นเคยกับการใช้แป้นพิมพ์ลัดจาก Microsoft Office 2003 คุณยังสามารถใช้เมนูและแถบเครื่องมือดังกล่าวได้

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook เมนูและโปรแกรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างหลักของโปรแกรม แต่ในรายการที่เปิดอยู่ เช่น ข้อความอีเมล แป้นพิมพ์ลัดจะถูกแทนที่ด้วย Office Fluent Ribbon

ขณะที่คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดจาก Office 2003 จะมีการแสดงข้อความเพื่อแจ้งเตือนคุณและเตือนคุณว่าคุณได้กดแป้นใด ตัวอย่างเช่น ใน Microsoft Office Word หรือ Microsoft Office Excel คุณต้องการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติในแฟ้มของคุณ และคุณคุ้นเคยกับการใช้ลำดับแป้นพิมพ์ลัดจาก Office 2003 ดังนั้นจึงกด ALT+I ข้อความต่อไปนี้แสดงเพื่อเตือนคุณว่าคุณได้กดแป้นใดแล้ว แป้นพิมพ์ลัด Office 2003: ALT, I, เมื่อคุณกดแป้น I อีกครั้ง กล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ จะแสดงขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×