การใช้แบบสอบถามเพื่อลบระเบียนอย่างน้อยหนึ่งระเบียนออกจากฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายวิธีลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2007 โดยใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลและแบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล คุณใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อลบเขตข้อมูลแต่ละเขตออกจากระเบียนในฐานข้อมูล และคุณใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลเมื่อคุณต้องการเอาระเบียนทั้งหมดออกจากฐานข้อมูล รวมถึงค่าคีย์ที่ทำให้ระเบียนที่ไม่ซ้ำกันด้วย ในขณะที่คุณดำเนินการ โปรดจำไว้ว่า Access มีหลายวิธีให้คุณสามารถลบระเบียนบางส่วนและทั้งหมดด้วยตนเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบระเบียนด้วยตนเอง ดูบทความลบระเบียนอย่าง น้อยหนึ่งจากฐานข้อมูล

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คิวรีเพื่อลบข้อมูล

วางแผนการลบ

หยุดโหมดปิดใช้งานจากการบล็อกคิวรี

ลบระเบียนบางส่วน (เขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง)

ลบระเบียนทั้งหมด

ตัวอย่างเกณฑ์สำหรับคิวรีที่เลือก

ทำความเข้าใจกับการใช้แบบสอบถามเพื่อลบข้อมูล

คุณสามารถใช้แบบสอบถามได้สองชนิดในการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล Access โดยแบบสอบถามที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของการลบที่คุณต้องการดำเนินการ

 • เมื่อคุณต้องการลบแต่ละเขตข้อมูลจากระเบียนในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง ให้คุณใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าที่มีอยู่ให้เป็นค่า Null (คือไม่มีข้อมูล) หรือเป็นสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ (เครื่องหมายอัญประกาศคู่สองตัวที่ไม่มีช่องว่างคั่นกลาง)

  คุณใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อลบข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล เนื่องจากตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลจะเป็นการเอาแถวทั้งแถวออก กระบวนการใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อ "ลบ" ข้อมูลจะเป็นไปตามขั้นตอนคร่าวๆ ต่อไปนี้ สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบสอบถามส่งกลับเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการลบ จากนั้นให้คุณแปลงแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลไปเป็นแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล โดยใช้ค่า NULL หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์เป็นค่าการปรับปรุง แล้วเรียกใช้แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่นั้น

 • เมื่อคุณต้องการเอาทั้งระเบียน (แถว) ออก ให้คุณใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล

  ตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลจะเอาข้อมูลทั้งหมดในแต่ละเขตข้อมูลออก พร้อมกับค่าคีย์ที่ทำให้ระเบียนไม่ซ้ำกันออกด้วย เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล แบบสอบถามจะเอาแถวทั้งหมดออกจากตารางเสมอ กระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้ สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบสอบถามส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการลบ จากนั้นแปลงแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล แล้วเรียกใช้เพื่อเอาข้อมูลออก

เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า ถ้าระเบียนที่คุณต้องการลบอยู่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม คุณต้องก่อนอื่นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของความสัมพันธ์ก่อนที่คุณเรียกใช้แบบสอบถาม เตรียมสำหรับการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภายหลังในบทความนี้ อธิบายถึงวิธีการทำงาน คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้เนื่องจากตามค่าเริ่มต้น Access ป้องกันไม่ให้คุณลบข้อมูลบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลและสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

นอกจากนี้ยัง โปรดจำไว้ว่า หลังจากที่คุณอัปเดต หรือลบส่วนหรือระเบียนทั้งหมด คุณไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ดังนั้นคุณควรจะสำรองข้อมูลของคุณก่อนที่คุณเรียกใช้คิวรีแบบใช้ลบ ดูสำรองฐานข้อมูลของคุณในภายหลังในบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนงานต่างๆ ในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีสร้างแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลที่เอาข้อมูลออกจากแต่ละเขตข้อมูล และวิธีสร้างแบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลที่ลบระเบียนออกทั้งหมด

หมายเหตุ: ตามปกติแล้ว คุณใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลและแบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลเฉพาะเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเอาข้อมูลปริมาณมากออกอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณต้องการเอาระเบียนออกเป็นจำนวนน้อย ปริมาณที่คุณสามารถลบด้วยตนเองได้อย่างสะดวก คุณสามารถเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล เลือกเขตข้อมูลหรือแถวที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอื่น ๆ ในการลบข้อมูล ดูบทความลบระเบียนอย่าง น้อยหนึ่งจากฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

วางแผนการลบ

กระบวนการใช้แบบสอบถามเพื่อลบระเบียนมีขั้นตอนทั่วไปดังต่อไปนี้

 • วางแผนการลบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการลบข้อมูล และตรวจสอบว่าผู้ใช้อื่นๆ ได้ปิดวัตถุใดๆ ที่ใช้ตารางที่ได้รับผลกระทบแล้วทุกคน จากนั้นให้สำรองฐานข้อมูลไว้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือที่ได้ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ถ้าเงื่อนไขต่อไปนี้ไม่นำไปใช้ คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อถือฐานข้อมูลสำหรับเซสชันปัจจุบันเท่านั้น โปรดจำไว้ว่า ตามค่าเริ่มต้น Access บล็อกคิวรีแอคชันทั้งหมด (ลบ อัปเดต และสร้างตารางแบบสอบถาม) เว้นแต่ก่อนที่คุณเชื่อถือฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อถือฐานข้อมูล ดูหยุดโหมดปิดใช้งานจากการบล็อกคิวรีในภายหลังในบทความนี้

 • ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลออกจากตารางมากกว่าหนึ่งตาราง และตารางเหล่านั้นสัมพันธ์กัน ให้คุณเปิดใช้งานตัวเลือก Referential Integrity และ ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ของแต่ละความสัมพันธ์ การทำเช่นนี้จะทำให้แบบสอบถามของคุณสามารถลบข้อมูลจากตารางบนด้าน "หนึ่ง" และด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ได้

 • สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล แล้วเพิ่มเกณฑ์ตามต้องการจนกว่าแบบสอบถามจะส่งกลับชุดระเบียนที่ถูกต้อง

 • ถ้าคุณต้องการลบแต่ละเขตข้อมูลจากตาราง ให้แปลงแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล ป้อนค่า NULL หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ ("") เป็นเกณฑ์การปรับปรุง แล้วเรียกใช้แบบสอบถาม

 • ถ้าคุณต้องการลบทั้งระเบียน ให้แปลงแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลของคุณเป็นแบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล แล้วเรียกใช้แบบสอบถาม

การเตรียมการทั่วไป

ให้ดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะลบบางส่วนหรือทั้งระเบียนออกจากฐานข้อมูล

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลไม่ได้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใน Windows Explorer ให้คลิกขวาที่แฟ้มฐานข้อมูล (แฟ้ม .accdb หรือ .mdb) จากนั้นคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว ไม่ได้ถูกเลือกไว้

 • ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการลบระเบียนออกจากฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ออกแบบฐานข้อมูลของคุณ

 • ตรวจสอบกับผู้ใช้รายอื่นๆ ของฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการลบจะไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อผู้ใช้เหล่านี้

 • ขอให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลทุกคนปิดตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม และรายงานทั้งหมดที่ใช้ข้อมูลที่คุณต้องการลบ สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการละเมิดการล็อกได้

  เคล็ดลับ: ถ้ามีผู้ใช้เป็นจำนวนมากเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล คุณอาจต้องปิดฐานข้อมูลนั้น แล้วเปิดอีกครั้งในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล เมื่อต้องการทำเช่นนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  2. เรียกดูและเลือกฐานข้อมูล คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม เปิด จากนั้นคลิก เปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

   การเปิดไฟล์ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 • สำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่จะแก้ไขหรือลบระเบียน แม้ว่าการดำเนินการลบบางลักษณะสามารถย้อนกลับได้ แต่การทำสำเนาสำรองจะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณสามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้เสมอ

  สำรองฐานข้อมูลของคุณ

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ที่ จัดการ จากนั้นภายใต้ จัดการ ฐานข้อมูลนี้ ให้คลิก สำรองฐานข้อมูล

  2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ระบุชื่อและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสำเนาสำรอง แล้วคลิก บันทึก

   Access จะปิดแฟ้มต้นฉบับ สร้างแฟ้มสำรอง แล้วเปิดแฟ้มต้นฉบับอีกครั้ง

   เมื่อคุณต้องการแปลงกลับไปเป็นแฟ้มสำรอง ให้ปิดแล้วเปลี่ยนชื่อแฟ้มต้นฉบับเพื่อที่สำเนาของแฟ้มสำรองจะสามารถใช้ชื่อแฟ้มต้นฉบับนั้นได้ ให้กำหนดชื่อของแฟ้มต้นฉบับให้กับสำเนาที่เป็นแฟ้มสำรอง จากนั้นเปิดแฟ้มสำเนาสำรองที่ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ใน Access

การเตรียมการสำหรับการลบข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลในตารางที่สัมพันธ์กัน ให้จดจำกฎนี้เสมอ นั่นคือถ้าข้อมูลอยู่บนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม คุณสามารถลบข้อมูลได้โดยไม่ต้องแก้ไขความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลอยู่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม คุณจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์ก่อน มิฉะนั้น Access จะบล็อกการลบ

กระบวนการในการลบข้อมูลที่สัมพันธ์กันมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

 • กำหนดว่าระเบียนใดอยู่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ และระเบียนใดอยู่บนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์

 • ถ้าคุณต้องการลบระเบียนบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ และระเบียนที่สัมพันธ์กันบนด้าน "กลุ่ม" คุณจะต้องเปิดใช้งานกฎที่เรียกว่า Referential Integrity และเปิดใช้งานการลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Referential Integrity และวิธีดำเนินการทั้งสองอย่าง

 • ถ้าคุณต้องการลบเฉพาะระเบียนที่อยู่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ คุณจะต้องลบความสัมพันธ์ดังกล่าวออกก่อน จากนั้นจึงจะสามารถลบข้อมูลได้

  หรือ

  ถ้าต้องการเอาเฉพาะข้อมูลบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ออกเท่านั้น คุณสามารถสร้างและเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์

ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีเตรียมข้อมูลที่สัมพันธ์กันสำหรับการลบ

กำหนดว่าระเบียนใดอยู่บนด้าน "หนึ่ง" และด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  แท็บ ความสัมพันธ์ จะปรากฎขึ้น และแสดงตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ และยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละตารางกับตารางอื่นๆ ทั้งหมดด้วย แต่ละความสัมพันธ์จะแสดงให้เห็นเป็นเส้นที่เชื่อมต่อตารางกับเขตข้อมูล

  ภาพต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์โดยทั่วไป ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ในฐานข้อมูล แต่ไม่ใช่ทั้งหมด จะมีด้าน "หนึ่ง" และด้าน "กลุ่ม โดยไดอะแกรมความสัมพันธ์จะแสดงด้าน "หนึ่ง" ด้วยตัวเลขหนึ่ง (1) และด้าน "กลุ่ม" ด้วยสัญลักษณ์อนันต์ (?)

  ความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง

  ตามกฎแล้ว เมื่อคุณลบระเบียนที่ด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ เท่ากับว่าคุณลบระเบียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบระเบียนที่ด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ โดยปกติแล้ว คุณไม่ได้ลบระเบียนที่ด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ออกไปด้วย

  นอกจากนี้ ตามค่าเริ่มต้น Access จะบังคับใช้ชุดของกฎชื่อ Referential Integrity กฎเหล่านี้จะทำให้มั่นใจว่า Foreign Key ในฐานข้อมูลมีค่าที่ถูกต้อง ทั้งนี้ Foreign Key คือคอลัมน์ที่มีค่าตรงกับค่าในคอลัมน์คีย์หลักของตารางอื่น

  เรียนรู้เกี่ยวกับกฎ referential integrity

  • กฎข้อที่ 1 คุณไม่สามารถป้อนค่าในเขตข้อมูล Foreign Key ของตารางที่สัมพันธ์กันได้ เว้นแต่ว่าค่าดังกล่าวจะมีอยู่แล้วในคีย์หลักของตารางหลัก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถป้อนค่า Null ในเขตข้อมูล Foreign Key ได้

  • กฎข้อที่ 2 คุณไม่สามารถลบระเบียนทั้งหมดจากตารางหลักได้ ถ้าระเบียนที่ตรงกันมีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน

   โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถแก้ไขกฎนี้ ด้วยการทำให้คุณสมบัติในความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลัก และรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น ดูขั้นตอนถัดไปแก้ไขความสัมพันธ์

  • กฎข้อที่ 3 คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าคีย์หลักในตารางหลักได้ ถ้าระเบียนนั้นสัมพันธ์กับระเบียนอื่นๆ

   อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำตามกฎนี้ได้ด้วยการเปิดใช้งานคุณสมบัติในความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลักและตารางรอง

   เว้นเสียแต่ว่าคุณได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ไม่เช่นนั้น Access จะบังคับใช้กฎเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในฐานข้อมูล เมื่อการกระทำเป็นการละเมิดกฎ Access จะแสดงข้อความ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ แล้วยกเลิกการกระทำดังกล่าว

   ข้อความ: ไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงระเบียนได้

  ขณะที่คุณดำเนินการ โปรดจำไว้ว่าแม้โดยส่วนใหญ่แล้ว Access จะเปิดใช้งาน Referential Integrity ตามค่าเริ่มต้น แต่ฐานข้อมูลจะต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

  • เขตข้อมูลที่ตรงกันจากตารางหลักจะต้องเป็นคีย์หลักหรือมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน

  • เขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันในตารางหลักและตารางที่สัมพันธ์กันจะต้องมีชนิดข้อมูลที่เหมือนกัน

   หมายเหตุ: Access มีข้อยกเว้นสองข้อสำหรับกฎนี้ นั่นคือเขตข้อมูล AutoNumber สามารถสัมพันธ์กับเขตข้อมูล Number ได้ถ้าเขตข้อมูล Number มีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล เป็น Long Integer นอกจากนี้ เขตข้อมูล AutoNumber ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล เป็น Replication ID สามารถสัมพันธ์กับเขตข้อมูล Number ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล เป็น Replication ID ได้

  • ตารางทั้งสองตารางจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล Access เดียวกัน

   หมายเหตุ: ถ้าตารางต่างๆ มีการเชื่อมโยงกัน ตารางเหล่านี้จะต้องอยู่ในรูปแบบ Access นอกจากนี้ คุณต้องเปิดฐานข้อมูลที่มีตารางที่เชื่อมโยง แล้วเปิดใช้งาน Referential Integrity คุณไม่สามารถบังคับใช้กฎ Referential Integrity สำหรับตารางที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่น สมุดงานของ Microsoft Office Excel 2007 ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Referential Integrity ให้ดูขั้นตอนในส่วนถัดไป

 2. จดชื่อเขตข้อมูลตารางในแต่ละด้านของความสัมพันธ์

 3. เปิดแต่ละตาราง แล้วตรวจทานข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าเขตข้อมูลมีข้อมูลที่คุณต้องการลบ

 4. เปิดบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ ทิ้งไว้ แล้วไปยังขั้นตอนในส่วนถัดไป

แก้ไขความสัมพันธ์

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณต้องการลบข้อมูลบนด้าน "หนึ่ง" และด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์เท่านั้น

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ ให้เปิดบานหน้าต่างดังกล่าว

  บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. คลิกขวาที่ความสัมพันธ์ (เส้น) ที่เชื่อมต่อตารางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการลบ แล้วคลิก แก้ไขความสัมพันธ์ บนเมนูทางลัด

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 3. ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  หมายเหตุ: จนกว่าคุณจะปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อีกครั้ง การลบระเบียนบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์จะเป็นการลบระเบียนที่สัมพันธ์กันทั้งหมดบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ด้วย

 5. คลิก ตกลง ให้ปิดบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ แล้วไปยังขั้นตอนชุดถัดไป

ลบความสัมพันธ์

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ ให้เปิดบานหน้าต่างดังกล่าว

  บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. จดเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่าความสัมพันธ์ได้หลังจากที่คุณลบข้อมูลออกแล้ว

 3. คลิกขวาที่ความสัมพันธ์ (เส้น) ที่เชื่อมต่อตารางที่เกี่ยวข้องในกระบวนการลบ จากนั้นคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

  หรือ

  เลือกความสัมพันธ์ แล้วกด DELETE

หมายเหตุ: เมื่อต้องการคืนค่าความสัมพันธ์ ให้ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ จากนั้นลากเขตข้อมูลคีย์หลักจากตาราง "หนึ่ง" แล้วปล่อยบนเขตข้อมูล Foreign Key ของตาราง "กลุ่ม" จากนั้นกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฎขึ้น ถ้าความสัมพันธ์เดิมบังคับใช้ Referential Integrity ให้เลือก บังคับให้มี Referential Integrity แล้วคลิก สร้าง หรือมิฉะนั้น ก็คลิกแค่ สร้าง เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หยุดโหมดปิดใช้งานจากการบล็อกแบบสอบถาม

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลที่คุณไม่ได้เลือกความน่าเชื่อถือไว้ หรือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เชื่อถือได้ Access จะบล็อกแบบสอบถามแอคชันทั้งหมดไม่ให้ดำเนินการได้

ถ้าคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามแอคชันและดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบข้อความต่อไปนี้บนแถบสถานะ Access

การกระทำหรือเหตุการณ์นี้ถูกบล็อกโดยโหมดปิดใช้งาน

เมื่อคุณเห็นข้อความดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดใช้งานเนื้อหาที่ถูกบล็อก

 • บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office จะปรากฏขึ้น

 • คลิก เปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้วคลิก ตกลง

 • เรียกใช้แบบสอบถามของคุณอีกครั้ง

ถ้าคุณไม่เห็นแถบข้อความ

 • คลิกแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล และในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แถบข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดปิดใช้งานและความปลอดภัยของ Access ดูบทความSecure ฐานข้อมูล Access 2007

ลบระเบียนบางส่วน (อย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล)

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลเพื่อลบระเบียนบางส่วน (เขตข้อมูลแต่ละ) จากตารางบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม คุณยังสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการลบข้อมูลจากตารางที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่น โปรดจำไว้ว่า เรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลเพื่อลบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าของคุณที่มีอยู่เป็น NULL หรือสตริงความยาวเป็นศูนย์ (เครื่องคู่เครื่องหมายอัญประกาศคู่ที่ไม่มีช่องว่างในระหว่าง), โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่คุณระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คิวรีอัปเด ดูบทความที่มีชื่อเรื่องว่าสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเดต

สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบคิวรี

  ตัวออกแบบแบบสอบถามจะเปิดขึ้นมา แท็บ ออกแบบ ปรากฏ และกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ก็จะปรากฏขึ้นด้วย

 2. เลือกตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลบ คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ปิด

  ตารางจะปรากฏเป็นหน้าต่างในส่วนบนของตารางออกแบบแบบสอบถาม หน้าต่างดังกล่าวจะแสดงรายการเขตข้อมูลทั้งหมดในตาราง รูปนี้จะแสดงให้เห็นตารางในตัวออกแบบที่เป็นตัวอย่าง

  ตารางในตัวออกแบบคิวรี

 3. เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น NULL บนแถว เขตข้อมูล ของตัวออกแบบ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่แต่ละเขตข้อมูลหรือลากแล้วปล่อยแต่ละเขตข้อมูลได้

 4. จะใส่เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลในแถว เกณฑ์ ของตัวออกแบบหรือไม่ใส่ก็ได้

  คุณสามารถใช้เกณฑ์เพื่อส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการลบ มิฉะนั้น อัปเดตข้อมูลคิวรีตั้งค่าเป็น NULL ทุกระเบียนในแต่ละเขตข้อมูลในคิวรีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ ดูตัวอย่างเกณฑ์สำหรับเลือกแบบสอบถามในภายหลังในบทความนี้

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ตรวจสอบว่าแบบสอบถามส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น NULL หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 ตามต้องการ แล้วแก้ไขเขตข้อมูลหรือเกณฑ์จนกว่าแบบสอบถามจะส่งกลับเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 6. เปิดแบบสอบถามไว้ แล้วไปยังขั้นตอนถัดไป

แปลงแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลให้เป็นแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล

 1. คลิก มุมมองออกแบบ เพื่อสลับจากแผ่นข้อมูลไปยังตัวออกแบบแบบสอบถาม

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของแบบสอบถาม ให้คลิก ปรับปรุง

  Access จะเปลี่ยนแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลให้เป็นแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล ซ่อนแถว แสดง ในส่วนล่างของตารางออกแบบ แล้วเพิ่มแถว ปรับปรุงเป็น ขึ้นมา

  ในแถวอัปเดตเป็น แต่ละเขตข้อมูล ใส่NULLหรือสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์นั่นคือเครื่องหมายอัญประกาศคู่กับไม่มีช่องว่างระหว่างคอลัมน์คู่ ("")

 3. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม

  Access จะพร้อมท์คุณให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

  ให้แน่ใจว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่า จากนั้นคลิก ใช่ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ลบระเบียนทั้งหมด

ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลเพื่อลบระเบียนทั้งหมดออกจากตาราง

สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบคิวรี

  ตัวออกแบบแบบสอบถามจะเปิดขึ้นมา แท็บ ออกแบบ ปรากฏ และกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ก็จะปรากฏขึ้นด้วย

 2. เลือกตารางบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ ให้คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ปิด

  ตารางจะปรากฏเป็นหน้าต่างในส่วนบนของตารางออกแบบแบบสอบถาม หน้าต่างดังกล่าวจะแสดงรายการเขตข้อมูลทั้งหมดในตาราง รูปนี้จะแสดงให้เห็นตารางในตัวออกแบบที่เป็นตัวอย่าง

  ตารางในตัวออกแบบคิวรี

 3. คลิกสองครั้งที่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางลงในตารางออกแบบ

  การเพิ่มเขตข้อมูลตารางทั้งหมดจะทำให้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลสามารถเอาระเบียน (แถว) ทั้งหมดออกจากตารางได้

 4. จะเพิ่มเขตข้อมูลตารางที่อนุญาตให้คุณป้อนเกณฑ์หรือจะไม่เพิ่มก็ได้

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าปิดกิจการไปแล้ว และคุณต้องการเอาใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ค้างอยู่ของลูกค้ารายนั้นออกไป เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะระเบียนเหล่านั้น คุณจะต้องเพิ่มเขตข้อมูล 'ID ประจำตัวลูกค้า' และ 'วันที่สั่งซื้อ' ลงในตารางออกแบบ

 5. ถ้าคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว ให้ป้อนเกณฑ์ลงในแถว เกณฑ์ ของตารางออกแบบ

  คุณใช้เกณฑ์เพื่อส่งกลับเฉพาะระเบียนที่คุณต้องการลบ หรือมิฉะนั้น แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลจะเอาทุกระเบียนในตารางออก เมื่อต้องการดำเนินการตัวอย่างจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ต่อไป คุณจะต้องป้อน ID ประจำตัวลูกค้าที่ปิดกิจการ และวันที่ที่ใบสั่งซื้อของลูกค้ารายนั้นเป็นโมฆะ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ ดูตัวอย่างเกณฑ์สำหรับเลือกแบบสอบถามในภายหลังในบทความนี้

 6. ถ้าคุณทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดง ของแต่ละเขตข้อมูลที่ระบุเกณฑ์ไว้

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ตรวจสอบว่าแบบสอบถามส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการลบ

 8. เปิดแบบสอบถามไว้ แล้วไปยังขั้นตอนถัดไป

แปลงแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลให้เป็นแบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล แล้วทำการลบข้อมูล

 1. คลิก มุมมองออกแบบ เพื่อสลับจากแผ่นข้อมูลไปยังตัวออกแบบแบบสอบถาม

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของแบบสอบถาม ให้คลิก ลบ

  Access จะเปลี่ยนแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลให้เป็นแบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล ซ่อนแถว แสดง ในส่วนล่างของตารางออกแบบ และเพิ่มแถว ลบ ให้

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถว ลบ ในคอลัมน์ * (เขตข้อมูลทั้งหมด) แสดงคำว่า From ส่วนคำว่า Where ควรจะปรากฏในคอลัมน์ที่คุณใช้เป็นเกณฑ์

 3. ให้แน่ใจว่า คุณต้องการลบข้อมูล จากนั้น คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม

  Access จะพร้อมท์คุณให้ยืนยันการลบ

  คลิก ใช่ เพื่อลบข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เกณฑ์ตัวอย่างของแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการเกณฑ์ตัวอย่างจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถใช้ในแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะลบเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น คุณสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปปรับใช้กับข้อมูลของคุณเองได้ บางตัวอย่างจะใช้อักขระตัวแทน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อักขระตัวแทน ดูบทความการอ้างอิงอักขระตัวแทนของ Access

เกณฑ์

ผลกระทบ

> 234

ส่งกลับตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า 234 เมื่อต้องการหาตัวเลขทั้งหมดที่น้อยกว่า 234 ให้ใช้ < 234

>= "สิทธิชัย"

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีคำว่า สิทธิชัย ตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย

Between #2/2/2550# And #1/12/2550#

ส่งกลับวันที่ตั้งแต่ 2-ก.พ.-2550 ถึง 1-ธ.ค.-2550 (ANSI-89) ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้อักขระตัวแทน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') แทนเครื่องหมายเลขที่ (#) ตัวอย่างเช่น Between '2/2/2550' And '1/12/2550'

Not "Germany"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่เนื้อหาจริงของเขตข้อมูลมีคำอื่นร่วมกับคำว่า "Germany" อยู่ด้วย เกณฑ์นี้จะส่งกลับระเบียนที่มีอักขระนอกเหนือจากคำว่า "Germany," เช่น "Germany (euro)" หรือ "Europe (Germany)"

Not "T*"

ค้นหาทุกระเบียนยกเว้นที่ขึ้นต้นด้วย T ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน (*)

Not "*t"

ค้นหาทุกระเบียนที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย t ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน (*)

In (Canada,UK)

ในรายการ ให้ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่มีคำว่า Canada หรือ UK

Like "[A-D]*"

ในเขตข้อมูล Text ให้ค้นหาทุกระเบียนที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A ถึง D ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน (*)

Like "*ar*"

ค้นหาทุกระเบียนที่มีลำดับอักษรว่า "ar" ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน

Like "Maison Dewe?"

ค้นหาทุกระเบียนที่ขึ้นต้นด้วย "Maison" และมีสตริงชุดที่สองขนาด 5 ตัวอักษรโดยที่ตัวอักษร 4 ตัวแรกคือ "Dewe" และไม่ทราบอักษรตัวสุดท้าย ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) แทนเครื่องหมายคำถาม (?)

#2/2/2550#

ค้นหาทุกระเบียนที่เป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้กำกับวันที่ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวแทนเครื่องหมายเลขที่ (#) ('2/2/2550')

< Date( ) - 30

ใช้ฟังก์ชัน Date เพื่อส่งกลับวันที่ทั้งหมดที่เลย 30 วันมาแล้ว

Date()

ใช้ฟังก์ชัน Date เพื่อส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีวันที่เป็นวันนี้

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

ใช้ฟังก์ชัน Date และฟังก์ชัน DateAdd เพื่อส่งกลับระเบียนทั้งหมดระหว่างวันที่ของวันนี้และวันที่ของอีกสามเดือนหลังจากวันนี้

Is Null

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดทีมีค่า Null (ว่างหรือไม่ได้ระบุค่าไว้)

Is Not Null

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีค่าใดๆ (ที่ไม่ใช่ Null)

""

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ คุณจะใช้สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์เมื่อคุณจำเป็นต้องเพิ่มค่าลงในเขตข้อมูลที่กำหนดว่าต้องมีค่า แต่คุณยังไม่รู้ว่าค่าที่แท้จริงคืออะไร ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลอาจกำหนดให้ต้องใส่หมายเลขโทรสาร แต่ลูกค้าบางรายของคุณอาจไม่มีเครื่องโทรสาร ในกรณีนี้ แทนที่จะใส่หมายเลข ให้คุณใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่สองตัวโดยไม่มีช่องว่างคั่นกลาง ("")

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×