การใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มหรือรายงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้คิวรีเมื่อต้องการใส่ข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถใช้คิวรีเมื่อคุณสร้างฟอร์มหรือรายงาน หรือคุณสามารถเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่หรือรายงานได้ ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งระเบียน เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งระเบียน อย่างใดอย่างหนึ่งคุณสามารถระบุแบบสอบถาม หรือคุณสามารถสร้างแบบสอบถามใหม่ไปใช้

ถ้าคุณใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียน คุณอาจไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ก่อนที่คุณใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนของคุณ คุณควรพิจารณาว่า คุณต้องการแก้ไขข้อมูล

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มที่มีอยู่หรือรายงาน และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเมื่อคุณสามารถ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคิวรี

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างฟอร์มหรือรายงาน สำหรับความช่วยเหลือในการสร้างฟอร์มและรายงาน ดูบทความแผนการทำงานเมื่อต้องการสร้างฟอร์มและสร้างรายงานอย่างง่าย

ในบทความนี้

ใช้แบบสอบถามที่มีอยู่เป็นแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงาน

สร้างแบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงาน

แก้ไขข้อมูลจากแบบสอบถาม

ใช้แบบสอบถามที่มีอยู่เป็นแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงาน

ในมุมมองออกแบบ ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งระเบียน เป็นคิวรีมีอยู่ที่คุณต้องการใช้

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

  ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้เปิด กดF4 เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. ในแผ่นคุณสมบัติ บนแท็บข้อมูล คลิกกล่องคุณสมบัติแหล่งระเบียน

  คุณสมบัติ แหล่งระเบียน บนแท็บ ข้อมูล

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เริ่มพิมพ์ชื่อของแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้

   Access เติมเต็มในชื่อวัตถุโดยอัตโนมัติขณะพิมพ์

   - หรือ -

  • คลิกลูกศร จากนั้น เลือกคิวรีที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

สร้างแบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงาน

ในมุมมองออกแบบ ใช้ปุ่มสร้าง ( ปุ่มตัวสร้าง ) ในกล่องคุณสมบัติแหล่งระเบียน เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งระเบียน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

  ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้เปิด กดF4 เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. ในแผ่นคุณสมบัติ บนแท็บข้อมูล คลิกกล่องคุณสมบัติแหล่งระเบียน

 3. คลิก ปุ่มตัวสร้าง

  ปุ่มสร้างในแผ่นงานคุณสมบัติ

  แบบสอบถามใหม่เปิดขึ้นในมุมมองออกแบบ

 4. ออกแบบแบบสอบถาม แล้วบันทึก และปิด

  สำหรับความช่วยเหลือในการออกแบบแบบสอบถาม ดูบทความสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายที่เลือก

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อมูลจากแบบสอบถาม

เหตุผลหลักที่คุณใช้ฟอร์มหนึ่งคือการใส่ และแก้ไขข้อมูล แบบสอบถามบางอย่างไม่สนับสนุนการแก้ไขข้อมูล ก่อนที่คุณใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์ม คุณควรพิจารณาว่า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลคิวรี

เมื่อสามารถแก้ไขข้อมูลจากแบบสอบถาม

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลจากแบบสอบถามถ้า:

 • คิวรีจะยึดตามตารางเดียวเท่านั้น

 • แบบสอบถามเป็นไปตามด้วยความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง ระหว่างสองตาราง

 • ตั้งค่าคุณสมบัติระเบียนของฟอร์มเป็นนา(อัปเดไม่สอดคล้องกัน), และไม่มีเงื่อนไขในส่วนต่อไปนี้นำไปใช้

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถาม เขตข้อมูลบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไข กรณีดังกล่าวจะแสดงอยู่ในส่วนต่อไปนี้

เมื่อฉันไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจากแบบสอบถามได้อย่างไร

คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจากแบบสอบถามเมื่อ:

 • คิวรีเป็นแบบคิวรีแบบตาราง

 • คิวรีเป็นแบบคิวรีแบบระบุเป็น SQL

 • เขตข้อมูลคุณกำลังพยายามแก้ไขเป็นแบบเขตข้อมูลจากการคำนวณ ในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจากเขตข้อมูลอื่น ๆ ในแบบสอบถาม

 • คิวรีประกอบด้วยคำสั่งการจัดกลุ่มตาม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×