การใช้แถบเครื่องมือแบบกำหนดเองที่มีอยู่และการตั้งค่าเริ่มต้นใน Access 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้จะอธิบายลักษณะการทำงานของแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองและแถบเมนูแบบกำหนดเองที่คุณสร้างไว้ในรุ่นก่อนหน้าของ Access เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลรุ่นเก่าเหล่านั้นใน Microsoft Office Access 2007 นอกจากนั้น หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีปิด Ribbon เพื่อให้คุณสามารถใช้เฉพาะแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองและแถบเมนูแบบกำหนดเองเท่านั้น Ribbon คือส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

ในบทความนี้

วิธีการฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้าทำงานในการเข้าถึง Office 2007

เปิด และใช้ฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้าที่ประกอบด้วยแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง

เปิด และใช้ฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้า มีลักษณะการทำงานเริ่มต้นแบบกำหนดเอง

ปิด Ribbon และใช้เฉพาะแถบเมนูแบบกำหนดเองของคุณ

ลักษณะการทำงานของฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าใน Office Access 2007

ถ้าคุณมีแฟ้ม .mdb ที่มีแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง แถบเมนูแบบกำหนดเอง หรือลักษณะการทำงานเริ่มต้นแบบกำหนดเอง ตัวเลือกเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าใน Office Access 2007 และเมื่อคุณแปลงฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าเป็นแฟ้ม Office Access 2007 (แฟ้ม .accdb หรือ .accde) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายในและแทนที่ด้วยแถบเมนูเริ่มต้นในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Access 2003 ลักษณะการทำงานนั้นจะคงอยู่เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Office Access 2007

นอกจากนี้ คุณสามารถซ่อน Office Fluent Ribbon ได้เมื่อคุณเปิดแฟ้มดั้งเดิม (แฟ้ม .mdb, .mde และ .mda) ใน Office Access 2007 และเมื่อคุณใช้ Office Access 2007 เพื่อสร้างแฟ้มดั้งเดิม ซึ่งคุณไม่สามารถทำได้กับแฟ้ม .accdb และ .accde โดยคุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานที่ต่างกันสำหรับแฟ้มดั้งเดิม เนื่องจากฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าใช้รูปแบบการทำงานที่ต่างจากแฟ้ม .accdb และ .accde รุ่นใหม่  Access รุ่นก่อนหน้าจะเปิดแต่ละวัตถุในหน้าต่างแยกต่างหาก ในทางกลับกัน Office Access 2007 (ตามค่าเริ่มต้น) จะเปิดวัตถุทั้งหมดในเอกสารในแท็บเดียว และแยกวัตถุที่เปิดด้วยแท็บ

นอกจากนี้ คุณสามารถปิด Ribbon สำหรับฐานข้อมูลดั้งเดิมด้วยการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับฐานข้อมูลนั้นใน Access 2003 หรือด้วยการตั้งค่าตัวเลือกโปรแกรมส่วนกลางใน Office Access 2007 ขั้นตอนต่อไปในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการดำเนินการทั้งสองงาน

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลดั้งเดิมและคุณเลือกแสดง Ribbon แถบเครื่องมือแบบกำหนดเองใดๆ จะปรากฏเป็นกลุ่มบนแท็บ Add-in โดยแต่ละกลุ่มในแท็บดังกล่าวจะสอดคล้องกับแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง และแต่ละกลุ่มจะใช้ชื่อที่กำหนดให้กับแถบเครื่องมือดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม แถบเครื่องมือจะต้องมองเห็นได้ในฐานข้อมูลเดิม มิฉะนั้นก็จะไม่ปรากฏบนแท็บ

ข้อควรจำ    ถ้าคุณต้องการข้ามลักษณะการทำงานเริ่มต้นแบบกำหนดเอง ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเปิดฐานข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเปิดและใช้ฐานข้อมูลที่มีแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งแถบเครื่องมือ วิธีการเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ลักษณะการทำงานเริ่มต้นแบบกำหนดเอง และวิธีการซ่อน Ribbon

ด้านบนของหน้า

การเปิดและใช้ฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งมีแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบ เปิด จะปรากฏขึ้น

 2. ใช้รายการ มองหาใน เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งฐานข้อมูลดั้งเดิม (แฟ้ม .mdb หรือ .mde) แล้วคลิก เปิด

  Office Access 2007 จะเปิดฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้า ขณะที่วัตถุฐานข้อมูล ได้แก่ ตาราง ฟอร์ม รายงาน และอื่นๆ  จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ถ้าคุณตั้งค่าฟอร์ม สวิตช์บอร์ด หรือวัตถุอื่นๆ ให้ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มต้น วัตถุนั้นจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง นอกจากนี้ถ้าคุณสร้างแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองหรือแถบเมนูแบบกำหนดเองใดๆ แถบเครื่องมือหรือแถบเมนูดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในแท็บ Add-in เป็นกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะใช้ชื่อที่แต่เดิมกำหนดให้กับแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองหรือแถบเมนูแบบกำหนดเอง

 3. คลิกแท็บ Add-in

  แถบเครื่องมือแบบกำหนดเองของคุณจะปรากฏอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม และคุณจะสามารถใช้แถบเครื่องมือเหล่านั้นขณะที่กำลังทำงานได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าหนึ่งในแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองของคุณมีคำสั่ง พิมพ์ความสัมพันธ์ Access จะไม่เปิดใช้งานคำสั่งนั้นจนกว่าคุณจะแสดงความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่

หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลของคุณไม่มีแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง แท็บ Add-in จะยังคงซ่อนอยู่ต่อไป

ด้านบนของหน้า

การเปิดและใช้ฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าที่มีลักษณะการทำงานเริ่มต้นแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้จะอนุมานเอาว่าคุณได้สร้างฐานข้อมูลใน Access รุ่นก่อนหน้าแล้ว และฐานข้อมูลดังกล่าวจะใช้การตั้งค่าการเริ่มต้นแบบกำหนดเอง ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถละเว้นขั้นตอนเหล่านั้นได้

การเปิดฐานข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบ เปิด จะปรากฏขึ้น

 2. ใช้รายการ มองหาใน เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและเปิดฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้า

  Office Access 2007 จะเปิดฐานข้อมูลและเรียกใช้การตั้งค่าการเริ่มต้นใดๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าถูกตั้งค่าให้เรียกใช้แบบสอบถามพารามิเตอร์ก่อนที่จะเปิดฟอร์มสำหรับการป้อนข้อมูลใดๆ กล่องโต้ตอบสำหรับแบบสอบถามนั้นจะปรากฏใน Office Access 2007

หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลใช้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) โปรแกรม Access ก็จะบล็อกโค้ดดังกล่าวตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

การปิด Ribbon และใช้เฉพาะแถบเมนูแบบกำหนดเองของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้จะอธิบายวิธีการซ่อน Ribbon ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าใน Access 2003 และใน Office Access 2007 เมื่อต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะต้องมีฐานข้อมูลที่สร้างใน Access รุ่นก่อนหน้านี้ และฐานข้อมูลนั้นจะต้องมีแถบเมนูแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแถบเมนูแบบกำหนดเอง ให้ดูวิธีใช้สำหรับ Access รุ่นก่อนหน้านี้

การตั้งค่า Access 2003 เพื่อใช้กับแถบเมนูแบบกำหนดเอง

 1. ถ้าคุณใช้ Access 2003 ให้เปิดฐานข้อมูลดั้งเดิมของคุณ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก เริ่มต้น

  กล่องโต้ตอบ เริ่มต้น จะปรากฏขึ้น

 3. จากรายการ แถบเมนู ให้เลือกแถบเมนูแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: คุณต้องเลือกแถบเมนู คุณไม่สามารถเลือกแถบเครื่องมือได้

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้แถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน คลิก ตกลง แล้วปิดฐานข้อมูล

  เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Office Access 2007 Access จะแสดงแถบข้อความ (ถ้าจำเป็น) แถบเมนูแบบกำหนดเองที่ตั้งค่าให้กับฐานข้อมูลนั้น และการตั้งค่าเริ่มต้นอื่น เช่น ฟอร์ม และแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองใดๆ

การตั้งค่า Office Access 2007 ให้ใช้แถบเมนูแบบกำหนดเอง

 1. เปิดฐานข้อมูลดั้งเดิมของคุณใน Office Access 2007

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 4. ภายใต้ Ribbon และตัวเลือกแถบเครื่องมือ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เมนูแบบเต็ม

 5. ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×