แผนภูมิ

ใช้เส้นแบบประกายไฟเพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูล

การใช้เส้นแบบประกายไฟเพื่อแสดงแนวโน้มข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใหม่ในExcel 2010 เส้นแบบประกายไฟคือ แผนภูมิขนาดเล็กในเซลล์เวิร์กชีตที่มีการแสดงภาพข้อมูล ใช้เส้นแบบประกายไฟ เพื่อแสดงแนวโน้มในชุดของค่า เช่นตามฤดูกาลเพิ่ม หรือลดลง วงจรทางเศรษฐกิจ หรือเน้นค่าสูงสุด และต่ำสุด จัดตำแหน่งเส้นแบบประกายไฟใกล้กับข้อมูลสำหรับผลดี

"เส้นแบบประกายไฟเปิดใช้งานเราสามารถสร้างงานนำเสนอแบบเป็นภาพของข้อมูล ด้วยการคลิกเพียง จะทำให้ง่ายต่อการ grasp ข้อมูล และจะให้ความช่วยเหลือของ CFO ของเราวิเคราะห์แนวโน้มบนจุด"
Matt Stuckey, IT กรรมการการสื่อสารกลยุทธ์ Levick

ในบทความนี้

เส้นแบบประกายไฟคืออะไร

ทำไมจึงต้องใช้เส้นแบบประกายไฟ

สร้างเส้นแบบประกายไฟ

กำหนดเส้นแบบประกายไฟ

เส้นแบบประกายไฟคืออะไร

ไม่เหมือนกับแผนภูมิบนแผ่นงานExcel เส้นแบบประกายไฟจะไม่วัตถุได้แก่เส้นแบบประกายไฟคือ จริงแผนภูมิขนาดเล็กในพื้นหลังของเซลล์ รูปภาพต่อไปนี้แสดงเส้นแบบประกายไฟบรรทัดและเส้นแบบประกายไฟคอลัมน์ในเซลล์ F2 ใน F3 ทั้งของเส้นแบบประกายไฟเหล่านี้ได้รับข้อมูลจากเซลล์ A2 ถึง E2 และแสดงแผนภูมิภายในเซลล์ที่แสดงประสิทธิภาพของหุ้น แผนภูมิแสดงค่า ด้วยไตรมาส เน้นค่าสูง (3/31/08) และต่ำค่า (12/31/08), แสดงจุดข้อมูลทั้งหมด และแสดงแนวโน้มลงสำหรับปี

เส้นแบบประกายไฟในตัวอย่างใน Excel

เส้นแบบประกายไฟในเซลล์ F6 แสดงประสิทธิภาพ 5 ปีเดียวกันหุ้น แต่แสดงเป็นชนะ/แพ้แท่งแผนภูมิที่แสดงเฉพาะว่า ปีได้กำไร (เช่นในปี 2004 ผ่าน 2007) หรือขาดทุน (2008) เส้นแบบประกายไฟนี้ใช้ค่าจากเซลล์ A6 ถึง E6

เนื่องจากเส้นแบบประกายไฟคือ แผนภูมิขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในเซลล์ คุณสามารถใส่ข้อความในเซลล์ และใช้เส้นแบบประกายไฟเป็นพื้นหลัง ดังที่แสดงไว้ในรูปภาพต่อไปนี้

ตัวอย่างของเส้นแบบประกายไฟในเซลล์รวมทั้งข้อความ
รูปที่ 1: ในนี้เส้นแบบประกายไฟ เครื่องหมายค่าสูงเป็นสีเขียว และเครื่องหมายมูลค่าต่ำเป็นสีส้ม เครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดจะแสดงสีดำ

คุณสามารถใช้แบบแผนชุดสีเส้นแบบประกายไฟของคุณ โดยการเลือกรูปแบบที่มีอยู่แล้วจากแกลเลอรีสไตล์ (แท็บออกแบบ ซึ่งจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยเส้นแบบประกายไฟ) คุณสามารถใช้เส้นแบบประกายไฟสี หรือสีตัวทำเครื่องหมาย คำสั่งเพื่อเลือกสีสำหรับสูงสุด ต่ำ แรก และค่าเช่น (สีเขียวแสดงบริเวณสูง), และสีส้มสำหรับต่ำสุดท้าย

ด้านบนของหน้า

เหตุใดจึงใช้เส้นแบบประกายไฟ

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในแถวหรือคอลัมน์มีประโยชน์ แต่ลวดลายที่อาจเป็นเรื่องยากที่จะต้องได้อย่างรวดเร็ว บริบทสำหรับหมายเลขเหล่านี้สามารถแสดงได้ โดยการแทรกเส้นแบบประกายไฟอยู่ติดกับข้อมูล การจดทะเบียนห้องจำนวนเล็กน้อย เส้นแบบประกายไฟสามารถแสดงแนวโน้มแบบโดยยึดตามข้อมูลที่อยู่ติดกันในชัดเจน และกระชับภาพ แม้ว่าไม่บังคับสำหรับเซลล์เส้นแบบประกายไฟให้ที่อยู่ถัดจากข้อมูลเบื้องหลังได้โดยตรง เป็นแนวทางปฏิบัติดี

คุณได้อย่างรวดเร็วสามารถดูความสัมพันธ์ ระหว่างเส้นแบบประกายไฟและข้อมูลข้างใต้ และ เมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณคุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงในเส้นแบบประกายไฟทันที นอกเหนือจากสร้างเส้นแบบประกายไฟเดียวสำหรับแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูล คุณสามารถสร้างเส้นแบบประกายไฟหลายในเวลาเดียวกันได้ ด้วยการเลือกเซลล์หลายเซลล์ที่สอดคล้องกับข้อมูลข้างใต้ ดังที่แสดงไว้ในรูปภาพต่อไปนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเส้นแบบประกายไฟสำหรับแถวของข้อมูลหลายๆ แถวที่คุณเพิ่มเข้ามาทีหลังได้โดยใช้จุดจับเติมบนเซลล์ที่อยู่ติดกันที่มีเส้นแบบประกายไฟอยู่

กลุ่มเส้นแบบประกายไฟและข้อมูลที่ใช้สร้าง

1. ช่วงของข้อมูลที่ใช้โดยกลุ่มของเส้นแบบประกายไฟ

2. กลุ่มของเส้นแบบประกายไฟ

ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้เส้นแบบประกายไฟซึ่งแตกต่างจากการใช้แผนภูมิคือ เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีตที่มีเส้นแบบประกายไฟอยู่ เส้นแบบประกายไฟนั้นจะถูกพิมพ์ออกมาด้วย

ด้านบนของหน้า

การสร้างเส้นแบบประกายไฟ

 1. เลือกเซลล์ว่างหรือกลุ่มของเซลล์ที่ว่างเปล่าที่คุณต้องการแทรกเส้นแบบประกายไฟอย่าง น้อยหนึ่ง

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มเส้นแบบประกายไฟ คลิกชนิดของเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการสร้าง:เส้นคอลัมน์ หรือชนะ/แพ้

  กลุ่ม เส้นแบบประกายไฟ บนแท็บ แทรก

 3. ในกล่องข้อมูล พิมพ์ช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการใช้เส้นแบบประกายไฟ

  บันทึกย่อ    คุณสามารถคลิ รูปภาพปุ่ม การชั่วคราวยุบกล่องโต้ตอบ เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการบนแผ่นงาน แล้ว คลิก รูปภาพปุ่ม เพื่อคืนค่ากล่องโต้ตอบขนาดปกติ

เมื่อมีเลือกเส้นแบบประกายไฟอย่าง น้อยหนึ่ง เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ ปรากฏ แสดงแท็บออกแบบ บนแท็บออกแบบ คุณสามารถเลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่างหลายคำสั่งจากกลุ่มต่อไปนี้:เส้นแบบประกายไฟชนิดแสดง/ซ่อนสไตล์ และกลุ่ม ได้ ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อสร้างเส้นแบบประกายไฟใหม่ เปลี่ยนชนิดของ จัดรูปแบบ แสดง หรือซ่อนจุดข้อมูลในเส้นแบบประกายไฟแบบเส้น หรือจัดรูปแบบแกนแนวตั้งในกลุ่มเส้นแบบประกายไฟ ตัวเลือกเหล่านี้จะอธิบายไว้ในรายละเอียดในส่วนต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

กำหนดเส้นแบบประกายไฟเอง

หลังจากที่คุณสร้างเส้นแบบประกายไฟ คุณสามารถควบคุมใดจุดค่าจะแสดง (เช่นสูงสุด ต่ำ แรก ล่าสุด หรือค่าลบใด ๆ), เปลี่ยนชนิดของเส้นแบบประกายไฟ (เส้น คอลัมน์ หรือชนะ/แพ้), นำสไตล์ไปใช้จากแกลเลอรี หรือตั้งค่าแต่ละตัวเลือก การจัดรูปแบบการตั้งค่า ตัวเลือกบน แกนแนวตั้ง และควบคุมวิธีว่าง หรือค่าศูนย์จะแสดงในเส้นแบบประกายไฟ

ควบคุมว่าค่าใดที่จะแสดงจุด

คุณสามารถเน้นตัวแสดงข้อมูล (ค่า) แต่ละตัวในเส้นแบบประกายไฟแบบเส้นได้ โดยการทำให้ตัวทำเครื่องหมายบางตัวหรือทั้งหมดมองเห็นได้

ตัวอย่างของเส้นแบบประกายไฟในเซลล์รวมทั้งข้อความ

ในนี้เส้นแบบประกายไฟ ค่าสูงตัวทำเครื่องหมายถูกสีเขียว และเครื่องหมายกำกับมูลค่าต่ำเป็นสีส้ม เครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดจะแสดงสีดำ

 • เมื่อต้องการแสดงค่าทั้งหมด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวทำเครื่องหมาย

 • เมื่อต้องการแสดงค่าลบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จุดค่าลบ

 • เมื่อต้องการแสดงค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จุดค่าสูง หรือ จุดค่าต่ำ

 • เมื่อต้องการแสดงค่าแรกหรือค่าสุดท้าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จุดแรก หรือ จุดสุดท้าย

เปลี่ยนสไตล์ของ หรือจัดรูปแบบเส้นแบบประกายไฟ

ใช้แกลเลอรีสไตล์บนแท็บออกแบบ ซึ่งจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยเส้นแบบประกายไฟ

 1. เลือกเส้นแบบประกายไฟเดียวหรือกลุ่มเส้นแบบประกายไฟ

 2. เมื่อต้องการนำสไตล์กำหนดไว้ล่วงหน้า บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสไตล์ คลิกสไตล์ หรือคลิกลูกศรที่อยู่มุมขวาล่างของกล่องเพื่อดูลักษณะเพิ่มเติม

  แกลเลอรีลักษณะสำหรับเส้นแบบประกายไฟ

 3. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงไปเส้นแบบประกายไฟ ใช้สีของเส้นแบบประกายไฟ หรือคำสั่งสีตัวทำเครื่องหมาย

แสดง หรือซ่อนตัวแสดงข้อมูล

ในเส้นแบบประกายไฟที่มีสไตล์เส้น คุณสามารถแสดงตัวทำเครื่องหมายข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถเน้นค่าแต่ละรายการ

 1. เลือกเส้นแบบประกายไฟ

 2. ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บออกแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายการแสดงตัวทำเครื่องหมายแต่ละรายการ (เช่น high ต่ำ ลบ หรือนามสกุล), หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพื่อแสดงเครื่องหมายทั้งหมด

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนตัวทำเครื่องหมายระบุหรือเครื่องหมาย

แสดง และปรับแต่งการตั้งค่าแกน

คุณสามารถเลือกชนิดของแกนวัน (ในกลุ่มกลุ่ม คลิกแกน ) การจัดรูปแบบรูปร่างแผนภูมิเส้นแบบประกายไฟเพื่อแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ผิดปกติใด ๆ ในข้อมูลเบื้องหลังได้

ชนิดของแกนวันที่สำหรับเส้นแบบประกายไฟ

ในเส้นแบบประกายไฟแบบเส้น ใช้ชนิดของแกนวันสามารถเปลี่ยนความชันของเส้นพล็อตจุดไว้และตำแหน่งของจุดข้อมูลสัมพันธ์กับแต่ละคน

ในเส้นแบบประกายไฟคอลัมน์ นำแกนข้อมูลชนิดสามารถเปลี่ยนความกว้าง และเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

เส้นแบบประกายไฟแบบคอลัมน์ที่มีชนิดของแกนทั่วไปและชนิดของแกนวันที่

ในตัวอย่างที่แสดงไว้ที่นี่ มีเส้นแบบประกายคอลัมน์ที่สองที่ใช้ข้อมูลจากช่วงเดียวกัน ชนิดของแกนทั่วไปใช้เส้นแบบประกายไฟที่ มีป้ายชื่อ "แนวโน้ม" และเส้นแบบประกายไฟที่ มีป้ายชื่อ "Trend (ชนิดของแกนข้อมูล)" ใช้ชนิดของแกนวัน ในแต่ละเส้นแบบประกายไฟ ข้อมูลสองจุดแรกจะถูกคั่น ด้วยสองเดือน และที่สอง และสาม จะถูกคั่น ด้วย 7 เดือน พิมพ์ โดยการใช้แกนวัน ระยะห่างระหว่างคอลัมน์สามเปลี่ยนตามสัดส่วนเพื่อแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ผิดปกติ

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกแกนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุดสำหรับแกนแนวตั้งของเส้นแบบประกายไฟหรือกลุ่มเส้นแบบประกายไฟ การตั้งค่าเหล่านี้อย่างชัดเจนช่วยให้คุณควบคุมมาตราส่วนเพื่อให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าในแบบที่สื่อความหมายมากขึ้น

 1. มีเส้นแบบประกายไฟหรือกลุ่มเส้นแบบประกายไฟที่เลือก ในกลุ่มกลุ่ม คลิกแกน

 2. ภายใต้ตัวเลือกค่าต่ำสุดแกนแนวตั้ง หรือแนวตั้งแกนค่าตัวเลือกสูงสุด คลิกค่าแบบกำหนดเอง

 3. การตั้งค่าที่น้อยที่สุด หรือค่าสูงสุดที่คุณรู้สึกจะเน้นค่าในเส้นแบบประกายไฟดีที่สุด

คุณสามารถเพิ่มความสูงของแถวที่ประกอบด้วยเส้นแบบประกายไฟเพื่อเน้นความแตกต่างในค่าข้อมูลน่าสนใจมากขึ้นถ้ามีบางอย่างขนาดเล็กมาก และบางอย่างจะมีขนาดใหญ่

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการลงจุดข้อมูลจากขวาไปซ้าย เพื่อเปลี่ยนทิศทางที่ข้อมูลถูกลงจุดในเส้นแบบประกายไฟหรือกลุ่มเส้นแบบประกายไฟ

ลงจุดข้อมูลจากขวาไปซ้าย

ถ้ามีค่าลบในข้อมูลของคุณ คุณสามารถเน้นนี้ โดยการแสดงแกนนอนในเส้นแบบประกายไฟของคุณ

 1. มีเส้นแบบประกายไฟหรือกลุ่มเส้นแบบประกายไฟที่เลือก ในกลุ่มกลุ่ม คลิกแกน

 2. ภายใต้ตัวเลือกสำหรับแกนแนวนอน คลิกแสดงแกน
  เส้นแบบประกายไฟใด ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นค่าลบจะแสดงแกนนอนที่ 0

  เส้นแบบประกายไฟที่มีแกนแนวนอน

จัดการกับเซลล์ว่างหรือค่าศูนย์

คุณสามารถควบคุมวิธีเส้นแบบประกายไฟจัดการกับเซลล์ว่างในช่วง (และวิธีแสดงเส้นแบบประกายไฟ) โดยใช้กล่องโต้ตอบที่ซ่อนอยู่และตั้งค่าเซลล์ว่าง

กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเซลล์ที่ซ่อนอยู่และเซลล์ว่าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×