การใช้เส้นบอกแนวระดับต้นแบบเพื่อจัดแนววัตถุระหว่างสไลด์ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เส้นบอกแนวระดับต้นแบบ คือ เส้นบอกแนวที่ตรึงและกำหนดรหัสสีซึ่งคุณตั้งค่าไว้ในต้นแบบสไลด์ เพียงเลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้น ขณะที่คุณทำงานในมุมมอง ปกติ คุณสามารถจัดแนววัตถุสไลด์ด้วยเส้นบอกแนวเหล่านี้เพื่อช่วยให้ดูมีความสมดุลระหว่างสไลด์ทั้งหมด

 1. บนแท็บ มุมมอง เลือก เส้นบอกแนว เลือก ไม้บรรทัด แล้วคลิก ต้นแบบสไลด์

  เคล็ดลับ:  การแสดง ไม้บรรทัด (เพิ่มเติมจาก เส้นบอกแนว) ช่วยให้คุณวัดระยะห่างที่คุณต้องการวางเส้นบอกแนวได้ดียิ่งขึ้น

 2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกต้นแบบสไลด์


  เลือกต้นแบบสไลด์

 3. เส้นบอกแนวตามแนวตั้งและเส้นบอกแนวตามแนวนอนจะปรากฏให้เริ่มใช้งาน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นบอกแนว ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้บนต้นแบบสไลด์ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางและเส้นบอกแนว แล้วคลิก เพิ่มเส้นบอกแนวตามแนวตั้ง หรือ เพิ่มเส้นบอกแนวตามแนวนอน

 5. เมื่อต้องการย้ายเส้นบอกแนว ให้วางตัวชี้บนเส้นบอกแนว และเมื่อตัวชี้กลายเป็นลูกศรสองหัว ( รูปลูกศรสองหัวในแนวตั้ง หรือ ลูกศรสองหัวในแนวนอน ) ให้ลากเส้นบอกแนวไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ


  หมายเหตุ: เมื่อคุณลากเส้นบอกแนว แท็กจะปรากฏขึ้นใกล้กับตัวชี้ (ด้านล่าง) แสดงระยะห่างไปยังจุดกึ่งกลางของ สไลด์

  แท็กแสดงระยะห่างไปยังจุดกึ่งกลางของสไลด์

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสสีของเส้นบอกแนว ให้คลิกขวาที่เส้นบอกแนวตามแนวตั้งหรือตามแนวนอน ชี้ไปที่ สี แล้วคลิกสี

  เลือกสีเพื่อกำหนดรหัสสีของเส้นบอกแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบเส้นบอกแนว ให้คลิกขวาที่เส้นบอกแนวนั้น แล้วคลิก ลบ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จัดแผนภูมิ รูปภาพ และวัตถุให้ชิดกับเส้นตารางเพื่อจัดแนวหรือจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×