การใช้เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เวิร์กโฟลว์สามสถานะจะติดตามสถานะของข้อมูลในรายการผ่านสามสถานะ (ขั้นตอน) เวิร์กโฟลว์นี้สามารถใช้จัดการกระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรต้องติดตามประเด็นหรือรายการจำนวนมาก เช่น ประเด็นการสนับสนุนลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย หรืองานในโครงการ ตัวอย่างเช่น สามสถานะของงานในโครงการอาจเป็น ยังไม่เริ่มต้น กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์สามสถานะทำงานอย่างไร

ตั้งค่ารายการไปใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

สร้างรายการการติดตามปัญหาเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

สร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

กำหนดรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

เพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการ

เริ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะกับข้อมูลด้วยตนเอง

การทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์สามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์

เวิร์กโฟลว์สามสถานะทำงานอย่างไร

เวิร์กโฟลว์สามสถานะสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรต้องติดตามสถานะของประเด็นหรือรายการผ่านสถานะสามแบบและการเปลี่ยนระหว่างสถานะสองครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนระหว่างสถานะแต่ละครั้ง เวิร์กโฟลว์จะมอบหมายงานให้แก่บุคคล และส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานนั้นไปยังบุคคลนั้น เมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์ เวิร์กโฟลว์จะปรับปรุงสถานะของรายการ แล้วจะดำเนินการสถานะถัดไป เวิร์กโฟลว์สามสถานะจะทำงานร่วมกับแม่แบบรายการ การติดตามประเด็น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์นี้กับรายการใดๆ ที่ตั้งค่าให้มีคอลัมน์ ตัวเลือก พร้อมค่าอย่างน้อยสามค่า ค่าในคอลัมน์ ตัวเลือก นี้จะทำหน้าที่เป็นสถานะที่เวิร์กโฟลว์นั้นติดตาม

รายการสามารถมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ และเลือกคอลัมน์สามารถมีค่ามากกว่าสาม อย่างไรก็ตาม เวิร์กโฟลว์สามสถานะเท่านั้นสามารถกำหนดค่าการใช้ตัวเลือกคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งและสามเท่าของค่าในคอลัมน์ที่เลือกตัวเลือก เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการหรือไลบรารี คุณเลือกตัวเลือกคอลัมน์ และสามค่าให้ตามคอลัมน์ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำงานกับคอลัมน์ในรายการ ดูสร้างคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีหรือลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

เวิร์กโฟลว์สามสถานะสามารถใช้เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้องค์กรเพื่อติดตามปัญหาหรือรายการ เช่นปัญหาการสนับสนุนลูกค้า ลูกค้า หรืองานโครงการจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น พนักงานที่วางแผนบริษัทเหตุการณ์ขนาดเล็กสามารถใช้รายการการติดตามปัญหา และเวิร์กโฟลว์สามสถานะแบบกำหนดเองเพื่อจัดการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ พวกเขากำลังวางแผนที่ เวิร์กโฟลว์สามสถานะติดตามงานวางแผนจัดงานผ่านทางสามสถานะ: Activeพร้อมสำหรับบทวิจารณ์และเสร็จสมบูรณ์ เหตุการณ์การจัดเตรียมงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะทั้งหมดจะถูกคอมไพล์ลงในรายการการติดตามประเด็นที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับเหตุการณ์นั้น และทำเครื่องหมายเป็นใช้งานอยู่ ประสานงานเหตุการณ์มอบหมายงานแต่ละรายกับสมาชิกในทีมของเธอแล้ว เริ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะบนรายการเหล่านี้เพื่อเริ่มการทำงานบนงานเหตุการณ์

เมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่มต้น เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานสำหรับบุคคลที่กำหนด เมื่อสมาชิกในทีมได้รับงาน สมาชิกก็จะทำงานที่จำเป็นเพื่อให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนนี้อาจเป็นการทำงานที่เกิดขึ้นนอกรายการหรือไซต์ที่มีรายการการติดตามประเด็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกในทีมได้รับงานเวิร์กโฟลว์ในการพัฒนาแผนงานจัดเลี้ยง สมาชิกจะติดต่อบริษัทจัดเลี้ยง แล้วทำงานร่วมกับบริษัทนั้นเพื่อพัฒนาแผนงาน เมื่อร่างแผนงานจัดเลี้ยงแล้ว สมาชิกในทีมจะทำเครื่องหมายงานเวิร์กโฟลว์ของตนเป็นเสร็จสมบูรณ์ ถึงขั้นนี้ เวิร์กโฟลว์จะอัปเดตสถานะของงานกิจกรรมในรายการการติดตามประเด็นจาก ใช้งานอยู่ เป็น พร้อมสำหรับการรีวิว และจะสร้างงานที่สองให้กับผู้ประสานงานกิจกรรมเพื่อรีวิวแผนงานจัดเลี้ยง หลังจากที่ผู้ประสานงานกิจกรรมตรวจทานและอนุมัติแผนงานจัดเลี้ยงแล้ว เขาจะทำเครื่องหมายงานเวิร์กโฟลว์ของตนเป็นเสร็จสมบูรณ์ และเวิร์กโฟลว์จะอัปเดตสถานะของงานจาก พร้อมสำหรับการรีวิว เป็น เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ในเวิร์กโฟลว์สามสถานะได้สองวิธี ผู้เข้าร่วมสามารถแก้ไขงานเวิร์กโฟลว์เพื่อทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ หรือเปลี่ยนสถานะของข้อมูลเวิร์กโฟลว์ในรายการ (ถ้าผู้เข้าร่วมนั้นมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนี้) ถ้าผู้เข้าร่วมอัปเดตสถานะของข้อมูลเวิร์กโฟลว์ในรายการด้วยตนเอง งานเวิร์กโฟลว์นั้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าผู้เข้าร่วมแก้ไขงานเวิร์กโฟลว์เพื่อทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ สถานะของข้อมูลเวิร์กโฟลว์ในรายการจะได้รับการอัปเดตเป็น เสร็จสมบูรณ์

การกระทำต่างๆ ในเวิร์กโฟลว์สามสถานะในตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช้กระบวนการต่อไปนี้

แผนผังลำดับงานของตัวอย่างเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่ารายการเพื่อใช้เวิร์กโฟลว์สามสถานะ

ก่อนที่คุณจะใช้เวิร์กโฟลว์สามสถานะได้นั้น คุณจะต้องตั้งค่ารายการเพื่อใช้เวิร์กโฟลว์ดังกล่าว รายการนี้ต้องมีข้อมูลที่คุณวางแผนจะติดตามหรือจัดการโดยใช้เวิร์กโฟลว์นั้น แม่แบบรายการ การติดตามประเด็น ใช้ได้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ได้เช่นกัน ถ้าคุณสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการนั้นมีคอลัมน์ ตัวเลือก อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ที่มีค่าตัวเลือกอย่างน้อยสามค่า เมื่อคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สามสถานะสำหรับใช้กับรายการดังกล่าว คุณต้องระบุคอลัมน์ ตัวเลือก ซึ่งมีค่าสถานะที่เวิร์กโฟลว์นั้นจะติดตาม

ด้านบนของหน้า

การสร้างรายการการติดตามประเด็นสำหรับการใช้งานกับเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะกับรายการใดก็ตามที่คุณสร้างจากแม่แบบรายการ การติดตามประเด็น

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

 2. ในเพจ เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ ให้คลิก สร้าง

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้าง คลิกการติดตามประเด็น และพิมพ์ชื่อสำหรับรายการ ชื่อรายการที่จำเป็นต้องใช้

  หมายเหตุ: ชื่อรายการปรากฏที่ด้านบนของหน้ารายการ กลายเป็น ส่วนหนึ่งของอยู่เว็บสำหรับหน้ารายการ นั้นปรากฏในองค์ประกอบการนำทางที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา และเปิดรายการ

 4. ถ้าคุณต้องการใส่คำอธิบายสำหรับรายการนั้น หรือระบุว่าการเชื่อมโยงไปยังรายการจะแสดงใน เปิดใช้ด่วน หรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ ใช่ ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

  • ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายวัตถุประสงค์ของรายการ คำอธิบายนี้จะใส่หรือไม่ก็ได้

  • เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ลงในรายการนี้บนเปิดใช้ด่วน คลิกใช่ ในส่วนการนำทาง

 5. ที่ด้านล่างสุดของกล่องโต้ตอบ สร้าง ให้คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

การสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

ถ้าคุณต้องการสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ คุณต้องเพิ่มคอลัมน์ ตัวเลือก อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ที่มีค่าสถานะที่เวิร์กโฟลว์จะติดตามอย่างน้อยสามค่า

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

 2. ในเพจ เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ ให้คลิก สร้าง

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้าง คลิกรายการแบบกำหนดเอง และพิมพ์ชื่อสำหรับรายการ ชื่อรายการที่จำเป็นต้องใช้

  หมายเหตุ: ชื่อรายการปรากฏที่ด้านบนของหน้ารายการ กลายเป็น ส่วนหนึ่งของอยู่เว็บสำหรับหน้ารายการ นั้นปรากฏในองค์ประกอบการนำทางที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา และเปิดรายการ

 4. ถ้าคุณต้องการใส่คำอธิบายสำหรับรายการนั้น หรือระบุว่าการเชื่อมโยงไปยังรายการจะแสดงใน เปิดใช้ด่วน หรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ ใช่ ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายวัตถุประสงค์ของรายการ คำอธิบายนี้จะใส่หรือไม่ก็ได้

 6. เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังรายการนี้ใน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก ใช่ ในส่วน การนำทาง

 7. ที่ด้านล่างสุดของกล่องโต้ตอบ สร้าง ให้คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดรายการแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานกับเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะเอง

 1. จากรายการแบบกำหนดเอง บน ribbon คลิกแท็บรายการ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่ารายการ

 2. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก สร้างคอลัมน์

 3. ในส่วน ชื่อและชนิด ภายใต้ ชื่อคอลัมน์ ให้พิมพ์ชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อระบุค่าสถานะสำหรับเวิร์กโฟลว์

 4. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ ให้เลือก ตัวเลือก (เมนูที่จะใช้เลือก)

 5. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ภายใต้ คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคอลัมน์

 6. ภายใต้ จำเป็นต้องให้คอลัมน์นี้มีข้อมูล ให้คลิก ใช่

 7. ในกล่องรายการภายใต้ พิมพ์ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกบนบรรทัดแยกกัน ให้พิมพ์ค่าของตัวเลือกอย่างน้อยสามค่าที่คุณต้องการสำหรับคอลัมน์นี้ ค่าเหล่านี้จะกลายเป็นสถานะสำหรับเวิร์กโฟลว์

 8. ภายใต้ แสดงตัวเลือกโดยใช้ ให้เลือก เมนูแบบหล่นลง หรือ ปุ่มตัวเลือก

 9. ภายใต้ อนุญาตให้มีตัวเลือกแบบ 'Fill-in' ให้คลิก ไม่ใช่

 10. ระบุว่าคุณต้องการค่าเริ่มต้นที่ระบุสำหรับคอลัมน์นี้หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกลงในมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ

 11. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการ

คุณต้องเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการเสียก่อน จึงจะสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ดังกล่าวกับข้อมูลในรายการนั้นได้ เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการ ให้ระบุว่าคอลัมน์ใดในรายการมีค่าสถานะที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ติดตาม นอกจากนี้ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุเรื่องและข้อความสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ผู้รับงานจะได้รับ

ตามค่าเริ่มต้นนั้น เวิร์กโฟลว์สามสถานะจะเปิดใช้งานอยู่ในไซต์ชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ได้ ถ้าเวิร์กโฟลว์สามสถานะไม่พร้อมใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันของคุณ

สิ่งสำคัญ: คุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายการในการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ

 1. เปิดรายการที่คุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะ จากรายการแบบกำหนดเอง บน ribbon คลิกแท็บรายการ แล้วคลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร คลิกการตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  ถ้าเวิร์กโฟลว์ถูกเพิ่มในนี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณไปยังหน้าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนแปลงโดยตรง และคุณจำเป็นต้องคลิกเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ลงไปที่การเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์ ถ้าไม่มีเวิร์กโฟลว์ถูกเพิ่มนี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณโดยตรงเพื่อเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์

 3. ถ้ามีเวิร์กโฟลว์สำหรับรายการอยู่แล้ว บนเพจ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์

 4. บนหน้าเพิ่มเวิร์กโฟลว์ในส่วนเวิร์กโฟลว์ คลิกสามสถานะ ภายใต้เลือกเทมเพลตเวิร์กโฟลว์

 5. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

 6. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้รายการ งาน เริ่มต้น หรือสร้างรายการใหม่ได้ ถ้าคุณใช้รายการ งาน เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและดูงานเวิร์กโฟลว์ของตนได้โดยง่าย โดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการ งาน นั้น

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้างานสำหรับเวิร์กโฟลว์นี้จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับที่คุณต้องการเก็บแยกจากรายการ งาน ทั่วไป

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้าองค์กรของคุณจะใช้หลายเวิร์กโฟลว์ หรือถ้าเวิร์กโฟลว์จะมีหลายงาน ในกรณีนี้ คุณอาจต้องสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 7. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้น หรือสร้างรายการใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณจะใช้หลายเวิร์กโฟลว์ คุณอาจต้องสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 8. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้เริ่มเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องที่มีสิทธิ์ เข้าร่วม สามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์นี้ได้ด้วยตนเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการสิทธิ์สำหรับจัดการรายการในการเริ่มเวิร์กโฟลว์ ถ้าคุณต้องการให้มีสิทธิ์เพิ่มเติมในการเริ่มเวิร์กโฟลว์

  • ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างรายการใหม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เมื่อมีการสร้างรายการใหม่

 9. คลิก ถัดไป

 10. ในส่วน สภาวะเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เลือกเขตข้อมูล 'ตัวเลือก' ให้เลือกคอลัมน์ ตัวเลือก จากรายการที่มีค่าที่คุณต้องการใช้สำหรับสถานะในเวิร์กโฟลว์ของคุณ แล้วเลือกค่าคอลัมน์ที่คุณต้องการสำหรับ สภาวะเริ่มต้น, สภาวะกึ่งกลาง และ สภาวะสุดท้าย ของเวิร์กโฟลว์

 11. ในสองส่วน ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่มต้น (ตัวเลือกสำหรับงานแรกในเวิร์กโฟลว์) และ ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาวะกึ่งกลาง (ตัวเลือกสำหรับงานที่สองในเวิร์กโฟลว์) ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  รายละเอียดงาน

คำอธิบายงาน:

พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในคำอธิบายของงาน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเขตข้อมูลรายการ เขตข้อมูลที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มที่ท้ายข้อความ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกการเชื่อมโยงไปยังรายการ การเชื่อมโยงไปยังรายการจะถูกรวมไว้ในคำอธิบาย

วันครบกำหนดงาน:

ถ้าคุณต้องการระบุวันครบกำหนดของงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเขตข้อมูลรายการ แล้วเลือกคอลัมน์วันที่จากรายการที่มีข้อมูลวันที่ที่คุณต้องการใช้สำหรับวันครบกำหนด

งานที่มอบหมายให้:

เมื่อต้องการมอบหมายงานให้กับบุคคลที่ระบุในรายการ ให้คลิก รวมเขตข้อมูลรายการ แล้วเลือกคอลัมน์จากรายการที่มีข้อมูลผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ เมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่ม งานแรกจะถูกมอบหมายไปยังบุคคลที่ชื่อของบุคคลนั้นปรากฏในคอลัมน์นี้สำหรับรายการเวิร์กโฟลว์

เมื่อต้องการมอบหมายงานนี้ในทุกอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นี้ให้แก่บุคคลที่คุณระบุ ให้คลิก กำหนดเอง แล้วพิมพ์หรือเลือกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายงานให้

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมล ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของตน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนอีเมลและคำเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาหลังจากที่เวิร์กโฟลว์จะเริ่มต้น ติดต่อผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเพื่อตรวจสอบว่า อีเมลที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ

  รายละเอียดข้อความอีเมล

เมื่อต้องการ

พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ที่ได้ถูกส่งไปแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมงานที่มอบหมายให้ ถ้าคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังเจ้าของงาน

เรื่อง

พิมพ์บรรทัดเรื่องที่คุณต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ชื่องาน ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่องานลงในบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมล

เนื้อความ

พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในเนื้อความข้อความของการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกการเชื่อมโยงไปยังรายการ ถ้าคุณต้องการรวมการเชื่อมโยงลงในรายการในชุดรายการในข้อความ

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเริ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะกับข้อมูลด้วยตนเอง

ขั้นแรกจะต้องเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการเสียก่อนเพื่อให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลในรายการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูในส่วนก่อนหน้านี้

คุณสามารถกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์สามสถานะให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในรายการ หรือกำหนดค่าให้อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์บางอย่างเริ่มเวิร์กโฟลว์ได้ด้วยตนเอง บางเวิร์กโฟลว์อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองตัวเลือก

เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะกับข้อมูลในรายการด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขรายการสำหรับรายการนี้ บางเวิร์กโฟลว์อาจระบุว่าคุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนอีเมลและคำเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาหลังจากที่คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์ ติดต่อผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเพื่อตรวจสอบว่า อีเมลที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ

 1. เปิดรายการที่มีรายการที่คุณต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

 2. ชี้ไปที่รายการที่คุณต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: คำสั่ง เวิร์กโฟลว์ จะพร้อมใช้งานต่อเมื่อข้อมูลอยู่ในรายการหรือไลบรารีที่มีอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กโฟลว์ที่สัมพันธ์กับข้อมูล

 3. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

 4. ภายใต้ เริ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะที่คุณต้องการเริ่ม

  เวิร์กโฟลว์จะเริ่มทันที

ด้านบนของหน้า

การทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีอย่างน้อยสิทธิ์แก้ไขรายการสำหรับรายการงานที่งานเวิร์กโฟลว์ถูกบันทึกไว้

 1. เปิดรายการ งาน สำหรับไซต์ แล้วเลือก งานของฉัน บนเมนู มุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ใช้งาน รายการเริ่มต้น งานเวิร์กโฟลว์ของคุณอาจไม่ปรากฏในรายการงาน เมื่อต้องการค้นหางานเวิร์กโฟลว์ของคุณ ไปที่รายการหรือไลบรารีที่เวิร์กโฟลว์รายการที่ถูกบันทึก ชี้ไปชื่อของรายการที่คุณต้อง การทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกเวิร์กโฟลว์ บนหน้าสถานะเวิร์กโฟลว์ ภายใต้เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม ภายใต้งาน ค้นหางานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

 2. เปิดรายการที่มีข้อมูลที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

 3. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 4. ในกล่องโต้ตอบ งาน ให้พิมพ์หรือเลือกข้อมูลที่ถูกร้องขอเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×